Ünnepelt és emlékezett a Verseghy Könyvtár

Posted by Oros Sándor - július 10th, 2023

Szurmay Ernő

Az idei Ünnepi Könyvhéten nem csak a könyveket ünnepeltük Szolnokon, hanem két könyvtáros kollégánkra is emlékeztünk születésük kerek évfordulója alkalmából.

100 évvel ezelőtt, 1923. január 19-én született Szurmay Ernő irodalomtörténész, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója, aki magas színvonalú és sokszínű életművet hagyott az utókorra a pedagógia, a könyvtárügy és az irodalomtudomány területén egyaránt. A „Verseghy-kultusz” ápolásában betöltött megismételhetetlen, pótolhatatlan szerepe mindenki előtt ismert. Számos szervezetnek volt tagja, az általa szeretett közösségek hívásának mindig eleget tett; ismereteit, tudását szívesen osztotta meg másokkal. Még élete utolsó évében, 93 éves korában is felkereste a könyvtárat és rendezte írásos hagyatékát. 2016. július 29-én azonban örökre megpihent. Emléke előtt tisztelegve a városi pedagógiai díját Szurmay Ernőről nevezték el. 2017-től dombormű őrzi emlékét a Szolnoki Panteonban.

Hagyatékát lánya, Zsuzsanna a Szurmay Ernő által alapított Verseghy Kör és könyvtárunk közös gondozására bízta, hogy apja életműve az utókor számára is megismerhető legyen. Könyveiből, kitüntetéseiből és kézirataiból 2018 elején nyílt kamarakiállítás a Verseghy Könyvtár olvasótermében.

Az emlékkiállítás a Helyismereti gyűjtemény önálló épületszárnyba költözésével kapott új helyet egy elmélyült kutatásra is alkalmas zárt olvasóteremben, amely 2023. június 8-án vette fel ünnepélyesen Szurmay Ernő nevét az idei Ünnepi Könyvhét nyitányaként, születésének 100. évfordulójának évében.

Szurmay Ernő olvasóterem a Verseghy Ferenc Könyvtárban

Az olvasótermet Czakóné Gacov Katalin adta át. Köszöntőjében méltatta Szurmay Ernő munkásságát; kiemelte milyen tevékeny részt vállalt egykori elődje a szolnoki és a megyei könyvünnepek sikeres lebonyolításában. Nevéhez fűződik például a Könyvudvar megvalósítása a Megyei Könyvtár és a Damjanich János Múzeum akkor még közös főtéri épületének udvarán, amely közel egy évtizedig adott otthont a könyvheti könyvbemutatóknak. A meghitt ünnepséget, amelyet Szurmay Ernő lánya, Zsuzsanna is megtisztelt jelenlétével, Illés Julianna, a Verseghy Kör elnökének megindító visszaemlékezése zárta.

Rékasy Ildikó

Egy nappal később, június 9-én pedig Rékasy Ildikó bibliográfus munkatársa emléke előtt tisztelgett a Verseghy Könyvtár. Rékasy Ildikó születésének 85. évfordulója alkalmából avattunk emléktáblát a szolnoki Damjanich János Múzeumban. A szolnoki Tiszaparti Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói Ildikó egy-egy versét adták elő rövid zenés műsorban, majd a Verseghy Könyvtár képviseletében vetített képes előadással mutattuk be a költő és könyvtáros Rékasy Ildikó életútját, aki 1959-től nyugdíjazásáig 1991-ig volt a Verseghy Könyvtár tájékoztató könyvtárosa és bibliográfusa. Számos irodalmi és történelmi témájú bibliográfiát szerkesztett, amelyek a könyvtár kiadásában jelentek meg. Az ő munkája a karcagi kötődésű néprajzkutató, Györffy István könyvészetének összeállítása, valamint a Verseghy-bibliográfia elkészítése. Az intézmény 1984-ben 25 éves szolgálatért emlékéremmel ismerte el a könyvtár negyedszázados bibliográfus munkásságát. Tagja volt a Magyar Írók Szövetségének, a Bereki Irodalmi Társaságnak és a szolnoki Verseghy Körnek. 2011-ben Tőkés Sándor-díjat kapott. Többször jelölték a területi Prima Primissima díjra magyar irodalom kategóriában.

Kósa Károly és az alkotó leleplezik a domborművet

Az ünnepség fénypontjaként a múzeum folyosóján kialakított arcképcsarnokban, a Szolnoki Panteonban lepleztük le a domborművet, amelynek donátora Kósa Károly nyugalmazott könyvtáros volt, aki több évtizeden át dolgozott együtt Ildikóval. A plakett Szabó Imrefia Béla szolnoki szobrászművész alkotása.

Rékasy Ildikó hagyatéka Kósa Károly helytörténeti könyvtáros közvetítésével a Verseghy Könyvtárba került, melyet szintén a Helyismereti gyűjteményben őrzünk.

Károly Nóra helyismereti könyvtáros, csoportvezető,

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home