Korszerű kompetenciák a használók és a könyvtárosok számára. Pillanatképek a könyvtárosképzésből és a könyvtárak gyakorlatából – MKE nemzetközi konferencia

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

fotó: Fodor János

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2023. március 29-én rendezte meg nemzetközi konferenciáját az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet társszervezésében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanácstermében. A nagy érdeklődés miatt a regisztrációt néhány nap után kellett zárni. A résztvevők sok új információhoz jutottak, mások szemével is láthatták szakmánkat. Mind a résztvevők, mind a lemaradók sürgetik az előadások online közreadását.

A konferencia előadásai:

Barbara Lison, a brémai városi közkönyvtári rendszer igazgatója, az IFLA jelenlegi elnöke a könyvtári menedzsment, azon belül az innováció, az emberi erőforrások menedzselése, az ügyfélközpontú szolgáltatás, a változáskezelés és az érdekérvényesítés szakértője. Előadásának címe: Hogyan támogatja az IFLA a világ könyvtárait, hogy szembenézzenek a jövő kihívásaival.

Barátné Hajdu Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, az IFLA (Könyvtáros Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) Európai Regionális Osztály tagja. Kutatási területe ‒ többek között ‒ az osztályozás episztemológiai kérdései és az információ vizualizálása.  Előadásának címe: Az IFLA könyvtárosképzési irányelvei a képesítési követelmények metszetében.

Machin Róbert jelenleg az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának a tagja, a Culture Action Europe elnöke a kultúra, az életminőség és fenntarthatóság összefüggéseivel kapcsolatos munkákat ösztönzi. Előadásának címe: A fenntarthatóság kultúrája és a kultúra fenntarthatósága.

Andrew Cox a Sheffieldi Egyetem Információtudományi Intézetének vezető tanára az Egyesült Királyságban, az IFLA mesterséges intelligenciával foglalkozó speciális érdeklődésű csoportjának (SIG) létrehozója. Kutatásai a szakma korszerű kihívásaival foglalkoznak: az új technológiákkal, az új oktatási módszerekkel és az egyetemi hallgatók közérzetében tapasztalt válsággal.  Előadásának címe: A digitális átalakulás kompetenciái: a könyvtári és információs szakemberek hozzájárulása az adatforradalom és a mesterséges intelligencia térnyeréséhez.

Tóth Gabriella az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. egyik alapítója és szakmai vezetője több vállalat fenntarthatósági, felelősségvállalási stratégiáját és programtervét alakította ki, szakmai érdeklődése a fenntarthatósági teljesítmények mérhetővé tétele, kontrollja. Előadásának címe: Fenntarthatóság és felelősségvállalás szervezeti szinten – fókuszban a civil szektor és a jó gyakorlatok.

Maela Rakočević Uvodić, a Zárábi Városi Könyvtár munkatársa. Mind a Horvát Könyvtárosok Egyesülete, mind az IFLA keretében azon bizottságoknak a tagja, amelyek a fogyatékkal élő és speciális igényű emberek könyvtári ellátásával foglalkoznak. Előadásának címe: Sokszínűség, egyenlő bánásmód, befogadás és elérhetőség. A terminológiától a sikeres gyakorlatig.

Gerencsér Judit, az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára, az IFLA Jogi Szekciójának vezetőségi tagja fő szakterülete: szakkönyvtárak és a jogi szakterület könyvtárai; az országos könyvtári rendszer – különös tekintettel a nemzeti könyvtárra; civil könyvtárszakmai tevékenység; kulturális diplomácia; a könyvtárak társadalmi szerepvállalása. Előadásának címe: A könyvtárak közösségi és humanitárius szerepvállalása a háború idején ‒ különös tekintettel a nemzeti könyvtár tevékenységére.

Juha Manninen, a Turkui Városi Könyvtár igazgatója, a Finn Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Előadásának címe: Közkönyvtárak – közösségépítés 2040.

Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatója a könyvtáros szakma valamennyi területén nagyon fontosnak tartja a felhasználói igényekre épülő minőségi szolgáltatásfejlesztést. Előadásának címe: Könyvtár a falakon kívül.

Istók Anna, a Gödöllői Városi Könyvár és Információs Központ igazgató-helyettese – minőségirányítási és könyvtári marketing témakörben rendszeres oktatója és előadója a Könyvtári Intézet tanfolyamainak, konferenciáknak. Előadásának címe: 20 év – 20 ajándék – A gödöllői városi könyvtár innovatív válasza az elmúlt évek kihívásaira.

Fotó: Selmeczi Tamás

Részletesebb információk a konferencia előadóiról az MKE youtube csatornáján, ahol rövidesen az előadások anyaga is megosztásra kerül.

A konferencia képes beszámolója már megtekinthető két válogatásban is: Selmeczi Tamás és Fodor János képei.

Összeállította: Kóródy Judit

Comments are closed.

Blog Home