Tényleg összeköt! – Könyvtár, ami összeköt 2023 – beszámoló

Posted by Oros Sándor - november 8th, 2023

(A cím első felét az egyik résztvevőnk írta a beszámoló dolgozata címéül.)

2011 óta a tizenkettedik „Könyvtár, ami összeköt” ösztöndíjprogram valósult meg az Országgyűlési Könyvtárban. Eddig 113 ösztöndíjas és 53 delegált budapesti könyvtáros vett részt a programon. Most először két hétig tartott a program, így azok a kisgyermekes anyák is el tudtak jönni, akiknek eddig az egy hónap időtartam problémát okozott.

Az Országgyűlési Könyvtár nevében ezúton köszönjük minden résztvevőnek a programhoz való aktív és lelkes hozzáállást, a fogadó intézményeknek pedig a kedves fogadtatást és mindazt a munkát, mellyel hozzájárultak a „Könyvtár, ami összeköt” program ismételt sikeréhez.

Az ösztöndíjprogram résztvevői:

Ösztöndíjasok:

MAGYARORSZÁG

Lovas-Szabó Kitti (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger)

Kovács Gergő (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

ROMÁNIA

Geréb Katalin (Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, Székelyudvarhely)

SZERBIA

Kozma Adrienn (Szabadkai Városi Könyvtár, Szabadka)

SZLOVÁKIA

Bodor Tímea (Matej Hrebenda Könyvtár, Rimaszombat)

Reczai Lilla (Szinnyei József Könyvtár, Komárom)

UKRAJNA

Szóka Ágota (Községi Könyvtár, Beregújfalu)

Delegáltak:

Feke Eszter (Országos Széchényi Könyvtár)

Herbai-Kiss Adrienn (Országgyűlési Könyvtár)

Juhász Katalin (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

 

A hétfői nap az Országházzal való első ismerkedések jegyében folyt: bemutatkoztak az Országgyűlési Könyvár és a Múzeum vezetői, valamint a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság egésze. A résztvevők megtekintették az Országházat, melynek keretében megcsodálhatták annak nevezetes termeit, illetve a koronázási jelvényeket. A délutáni program során az Országgyűlési Könyvtár történetéről hallottak, majd a Ghyczy Ignácz Kiállítótérben számos értékes muzeális dokumentumot láthattak a kollégák.

Kedden bemutatkoztak a program ösztöndíjasai és delegáltjai, délután pedig bővebb szó esett az Országgyűlési Könyvtár Szakreferensi Osztályáról. Szerdán délelőtt az Országgyűlési Múzeum kiállításait járták végig a könyvtárosok, miközben a Múzeum határok nélkül ösztöndíjas muzeológusait mi a könyvtárunkban kalauzoltuk. Délután elkezdődött a könyvtár osztályainak a bemutatása, mely csütörtökön az egyes szakterületeken dolgozó kollégák munkájának részletes ismertetésével folytatódott.

Pénteken Egerbe utazott a csapat, ahol a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújított, gyönyörű épületével, valamint gyermekkönyvtárával és az intézmény modern szolgáltatásaival ismerkedtek, szombaton pedig a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár olvasói és dolgozói tereibe, raktáraiba látogattak el, illetve az intézmény különleges programjairól hallhattak ösztöndíjasaink.

Az ösztöndíjprogram második hetének első napját az Országos Széchényi Könyvtár megismerésével töltötték a könyvtárosok. Bebarangolhatták az épületet, hallottak az intézmény történetéről, majd az OSZK gyűjteménymegőrzési és digitalizálási tevékenységéről, illetve a Digitális Bölcsészeti Központ és a Könyvtári Intézet munkájáról tudhattak meg részleteket. A vendéglátók játékra is invitálták ösztöndíjasainkat, melynek keretében megoldhatták a Széchényi szabadulószoba feladványait. Hétfő délután pedig még a KSH Könyvtár felfedezésére is jutott idő. Kedden a részvevők az ELTE Egyetemi Könyvtárban töltötték a délelőttöt, ami szintén nagyon tartalmas volt. Az általános könyvtári vezetés után a muzeális állomány dokumentumairól kaptak áttekintést, majd a kollégák a Restaurátor-műhelyben folyó munka rejtelmeibe avatták be a könyvtárosokat, akik az Eötvös-kiállítás megtekintésével zárták az ott töltött időt. Délután két egyházi könyvtárat látogattak meg: a Piarista Gimnázium és a Sapientia Hittudományi Egyetem könyvtárának munkájába nyerhettek betekintést. Szerdán délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában a résztvevők megismerhették az intézmény történetét, állományát, országos feladatait, majd megtekintették a Karikó Katalinról szóló kiállítást, a Kézirat és Régi Könyvek Gyűjteményét, valamint a Keleti Gyűjteményt. Délután a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban folytatódott a program, ahol dr. Fodor Péter főigazgató úr beszélt az intézmény munkájáról. Előadásában a könyvtár történetének főbb fordulópontjait, a FSZEK hálózatát és fejlesztési programjait, a könyvtár stratégiai tervét és annak megvalósítását vázolta fel, majd a könyvtár helyiségeiben, gyűjteményeiben tett sétával zárult a látogatás. Csütörtökön a könyvtárosok a szakmai érdeklődésüknek megfelelő választott helyszínen töltötték a napot. Voltak, akik a Ceglédi Városi Könyvtárat vagy Péteri község könyvtárát választották, de olyanok is, akik az Országgyűlési Könyvtár bizonyos munkafolyamatairól kívántak mélyebb ismereteket szerezni.

Pénteken az ünnepélyes programzárás alkalmával az ösztöndíjasok és a delegált könyvtárosok egyaránt elmondhatták tapasztalataikat, illetve beszámolójukban megfogalmazhatták javaslataikat a jövőre nézve is.

Néhány mondat a beszámolókból:

„Nagyon sok új dolgot tapasztaltam, láttam és tanultam.”

„Több helyen arra láttam mintát, hogy lehet egy kívülről hagyományos kinézetű és elrendezésű könyvtárat modern tartalmakkal megtölteni, kiegészíteni úgy, hogy szépen elférjenek egymás mellett. … Amit ezekből hasznosítani tudok, az mindenképpen a könyvtár berendezései, elrendezési minták és különféle tájékoztató megoldások. Másrészt a szolgáltatások fejlesztése kapcsán a könyvtári programok, “megmutatkozások” és marketing eszközök, megoldások, amelyekre mindenhol találtam követendő példát.”

„Ötletet kaptam dekoráció terén is, a gyerekkönyvtárban találkoztam … a kis illusztrált könyv helyét jelzővel, az ötletet szintén hazaviszem. … Csak úgy, mint a Silent book-os foglalkozások. …  elviszem a Magkönyvtár ötletét. Béka Bözsi-avagy egyszerű gyereknyelven a környezetvédésről szintén megvalósítható a mi könyvtárunkban is. Zöldbíró- a helyes komposztálásról lehetne szakemberek segítségével kiselőadásokat tartani.”

„A második héten meglátogatott budapesti könyvtárak közül a legtöbb helyen már megfordultam korábban a munkámhoz vagy az egyetemi tanulmányaimhoz kötődően, mégis más aspektusából járhattam most be ezeket a tereket, gyűjteményeket. Olyan részeikbe is bepillantást nyertünk, amikhez eddig nem volt még szerencsém. … Rengeteg információval lettem gazdagabb, nagyon sokat tanultam az elmúlt két hétben. Ugyanakkor nem csak tudással gyarapodtam. Sokkal inkább tapasztalattal.”

„Összességében azt tudom elmondani az ösztöndíjprogramról, hogy az általa kitűzött célokat maradéktalanul elérte. Új barátságok szövődtek, ennek köszönhetően Kárpát-medence-szerte lettek könyvtáros kapcsolataim, és bízom benne, hogy az ösztöndíj végével is tartani fogja a kapcsolatot ez a társaság. Ezen túl szakmailag is sokat fejlődtem. A programnak köszönhetően olyan típusú könyvtárak működésébe is beleláttam, amelyekben eddig még nem volt szerencsém dolgozni. Úgy gondolom, hogy ez nagy segítségemre van abban, hogy az ország könyvtárügyét egy szélesebb perspektívából legyek képes szemlélni. De mindemellett a saját szűkebben vett érdeklődési körömben is szereztem olyan információkat, melyeket a jövőben képes leszek kamatoztatni. Nagyon jól éreztem magamat az ösztöndíjprogram folyamán, és mindig szívesen fogok visszatekinteni erre a két hétre.”

„Nagyszerű kis csapatunk alakult a 2 hét alatt. Hálás vagyok mindenért, mindenkinek, aki ezt megszervezte értünk. Úgy érzem, hogy a kapcsolati hálónk megmarad, és a későbbiekben is számíthatunk erre az alapra, amit „A könyvtár, ami összeköt” programnak köszönhetünk.”

Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár)

 

Comments are closed.

Blog Home