Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 54. Vándorgyűlésén 2023. július 13-15. Tatabánya

Posted by Oros Sándor - szeptember 12th, 2023

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 54. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem díjazottját is.

A Vándorgyűlés nyitó plenáris ülése, benne a díjak átadásával megtekinthető az MKE Youtube csatornáján.

 

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetés

MKE emlékérem

Czupi Gyula könyvtárigazgató, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének korábbi elnöke, jelenleg vezetőségi tagja

“A könyvtári világ egyik kísérletezőjeként és újítójaként is a klasszikus könyvtári szerepeknek kíván megfelelni a világ mindenkori technikai színvonalán és információs elvárásainak megfelelve. Karakteres jelképe ennek a gólyaláb, mely a földön állva, de egy kicsit magasabbról, más nézőpontból láttatja a könyvtári működést. Czupi Gyula könyvtárálma a rendelkezésre bocsájtás, egy olyan könyvtár, mely mindenkinek akar és tud szolgáltatni.” Laudáció

Fábryné Márkus Ágnes, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szaktájékoztató könyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének vezetőségi tagja

„Több mint 30 éve tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, húsz éven keresztül dolgozott a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet vezetésében, ebből 8 évig titkárként. Az egyesület által szervezett és kínált lehetőségeket kihasználva aktív szerepet vállalt rendezvényeken, valamint a 41. debreceni Vándorgyűlés szervezésében is oroszlánrésze volt 2009-ben.” Laudáció

Haizler Lászlóné, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezető-helyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezet titkára

„Hosszú ideje meghatározó tagja az MKE Vas Megyei Szervezetének, több cikluson át a megyei szervezet vezetőségi tagja, 2019 óta a szervezet titkáraként tevékenykedik. Munkáját a magas fokú szakmai igényesség, az új szakmai kihívásokkal szembeni fogékonyság és az innovatív megoldások jellemzik.” Laudáció

Tolnai György elektromérnök, könyvtári szakinformatikus, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségi tagja

„Tolnai György az MKE és azon belül is a Műszaki Könyvtáros Szekció vezetőségének egyik legrégebbi tagja, a szekció honlapjának létrehozója és szerkesztője, a hazai könyvtárgépesítés egyik úttörője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Könyvtári Kamara által alapított Számítástechnikai Tanácsadó Bizottság vezetője.” Laudáció

Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója

 „A kárpátaljai könyvtáros szakma kiemelkedő személyisége, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója. Igazgatói munkája mellett aktívan részt vesz a kárpátaljai könyvtáros közösség életében, különböző programjainak szervezésében. 2009-től a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke lett, és azóta is sokat tesz a kisebbségben élő kárpátaljai magyarok anyanyelv[1]használatának, olvasáskultúrájának könyvtári eszközökkel történő támogatása érdekében, magyar identitásuk megőrzéséért.” Laudáció

Venyigéné Makrányi Margit, nyugalmazott könyvtárigazgató, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségi tagja, az MKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének vezetőségi tagja

„Kezdetben az MKE Borsod Megyei Szervezet elnöke, majd vezetőségi tagja, később az MKE Olvasószolgálati Szekció elnöke, több cikluson át vezetőségi tagja, utóbb ellenőrző bizottsági elnöke is volt. Az elmúlt évtizedben pedig az MKE elnökségében vállalt meghatározó szerepet, az MKE Etikai és Gazdasági Munkabizottságaiban bizottsági elnökként koordinálta az elnökség munkáját.” Laudáció

 

Az év fiatal könyvtárosa díj

Az év ifjú könyvtárosa díjat ebben az évben Lovas-Szabó Kitti, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa nyerte. Pályaművének címe: Van még hely a polcon? A silent book, mint új műfaj a könyvtárakban. Pályamű

Az év fiatal könyvtárosa különdíj – Kovács Máté Alapítvány

2023-ban a MKE és az IKSZ által felkért kuratórium döntése alapján a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa különdíjat Tóth-Jávorka Brigitta, a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár általános igazgatóhelyettese kapta. A pályázatra beadott munka címe: “Most tél van…” Válságkezelés a gyakorlatban, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. Pályamű

 

Kertész Gyula-emlékérem

A Kertész Gyula-emlékérmet 2023-ban Mennyeiné Várszegi Judit, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér nyugalmazott osztályvezetője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Szervezetének titkára nyerte el. Laudáció

 

Füzéki István díj

Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, az MKE Helyismereti Szervezetének egyik alapítója, a határon túli magyar könyvtári kapcsolatok szervezője, Ipolyság város díszpolgára kapta a 2022-es díjat, amelynek átadására 2022. október 20-án került sor. Mándli Gyula nagy szomorúságunkra idén tavasszal elhunyt. Laudációját Gerencsér Judit elnök asszony olvasta fel.

„Mándli Gyula nagyon gazdag életpályájából kirajzolódik az állandóan megújulni képes, munkáját folyamatosan magas színvonalon végző elhivatott könyvtáros, a megrögzött lokálpatrióta, a határon túli magyarjainkkal testvérkapcsolatot építő igaz hazafi. A könyvtárügy és a honismeret köré fonódó élete példaértékű minden honpolgár számára. Munkásságának egyik legfontosabb eleme az a páratlan szervező és mozgósító erő, melynek eredményeként számos egyesület és szervezet köszönheti megalakulását, fennmaradását.” Laudáció

Az MKE Elnöksége és tagsága sok szeretettel gratulál a díjazottaknak!

Összeállította: Kóródy Judit

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home