A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezete tisztújító taggyűlése

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

A képen balról jobbra felső sor: Dóráné Mészáros Anikó, Szili Erika, Bertókné Varga Ibolya, Bognár Csilla, Kardos Ferenc, alsó sor: Gyapay Vera, Szekeresné Farkas Matild, Tóth Renáta, Majorné Virág Adrienn, Verebélyi Judit

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Zala Megyei Szervezete 2023.04.17-én tartotta tisztújító taggyűlését Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.  A taggyűlés résztvevőit először a házigazda intézmény új vezetője, Tóth Renáta (DFMVK) köszöntötte, ezt követően Bognár Csilla, (HIVK) az egyesület elnöke mondott köszöntöt és végül az országos szervezet alelnöke, Kiss Gábor (DFMVK) is beszédet mondott.

Bognár Csilla, az egyesület elnöke beszámolt az elmúlt évek munkásságáról, eredményeiről. Örömmel tájékoztatta a résztvevőket, hogy a tagok száma nemhogy csökkent volna, hanem emelkedett az egyesületben, 65 főről 70 főre gyarapodott. Majd a napirendi pontok megvitatása és elfogadása következett. A 2022. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót a résztvevők egyöntetűen elfogadták. Az egyesület minden évben szervez egy csapatépítő tréninget és egy szakmai kirándulást a tagjainak, ezek dátumát és helyszínét is megvitatták a résztvevők. Majd az egyesület legfontosabb napirendi pontja következett, a tisztújító választás. Bognár Csilla elnök megköszönte az eddigi munkáját Nitsch Erzsébet, Kiss Gábor, Musztács Krisztián és Benke Dániel eddigi elnökségi tagoknak, akik a mostani választáson nem kívántak indulni. A szavazás idejére szavazóbizottság alakult Verebélyi Judit, Szekeresné Farkas Matild, Majorné Virág Adrienn személyében. A szavazóbizottság megállapította, hogy a résztvevők száma elérte a szavazáshoz szükséges hányadot. Kezdetét vette a szavazás. A választás eredménye a következőképpen alakult:

Elnök: Bognár Csilla – Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa

Elnökségi tagok:

Dóráné Mészáros Anikó – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg

Majorné Virág Adrienn – Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa

Tóth Renáta – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg

Póttag: Lapath Gabriella – Városi Könyvtár Lenti

Ellenőrző bizottság:

Kardos Ferenc – Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa

Verebélyi Judit – Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár, Keszthely

Tanácsi képviselő: Gyapay Vera – Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár, Keszthely

Küldöttek:

Bertókné Varga Ibolya – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg

Szekeresné Farkas Matild – József Attila Város Könyvtár, Zalaegerszeg

Szili Erika – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg

A korábbi elnökségi tagok közül többen nem vállaltak szerepet a mostani választás során, így a tisztségeket betöltők személye jelentősen megváltozott. Az egyesület elnöke a jelenlévők egyhangú döntése alapján továbbra is Bognár Csilla maradt.

Végül az egyesület régi új elnök Bognár Csilla megköszönte mindenki részvételét, munkáját és sok sikert és energiát kívánt mindenkinek a további eredményes munkához.

Majorné Virág Adrien, elnökségi tag

Comments are closed.

Blog Home