Beszámoló a PEMEKSZ éves közgyűléséről

Posted by zondaz - március 6th, 2018

Az MKE Pest Megyei Szervezete 2018. február 21-én tartotta a közgyűlését az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban. Nehezítette az összejövetelt a zord időjárás, a megbetegedések, mégis Bazsóné Megyes Klári hathatós szervezésének köszönhetően 105 fő részvételével tarthattuk meg összejövetelünket. A levezető elnök Megyes Klára titkár volt.

201801_Szervezetielet_PEMEKSZ_1

Amíg a mandátumvizsgáló bizottság megállapította a határozatképességet, Péterfi Rita vezetőségi tagunk, az OPKM igazgatója előadását hallgathattuk. Olvasunk-e? Járunk-e könyvtárba? Olvasási és könyvtárhasználati szokásaink egy országos vizsgálat tükrében. Tartalmas előadásának alapját olvasási, használati szokások vizsgálata adta, melyről a közelmúltban tanulmányt is írt Az életünket meghatározó rejtett kulturális összefüggésekről. A felnőttek és az olvasás címmel.

201801_Szervezetielet_PEMEKSZ_2

1500 felnőttet, 1500 gyermeket kérdeztek meg a könyvtárral, olvasással kapcsolatos szokásaikról. Beszélt arról, hogy, a könyvtári tagság nem éri el a lakosság 10%-át. A nemek szerinti eloszlást is említette (hisz a 6 éves kor a legutolsó időpont, amikor még egyformák az arányok a két nem között), valamint az egyes régiók közötti különbségeket. A könyvtárba járás gyakorisága a legfőbb szempont, összevetve azzal, hogy az adott család mekkora saját könyvtárral rendelkezik. A 2000 feletti kötettel rendelkezők gyakrabban járnak könyvtárba, viszont akinek nincs könyve, nem is jár könyvtárba. „Aki szegény, az a legszegényebb” – nincs hiányérzete, mivel nem is tudja, mit veszíthet. Hallhattunk a leggyakrabban olvasott könyvekről, a felnőttek olvasási szokásainak hatásairól a gyermekre: akinek nem olvastak az élete első három évében, ő maga sem lesz olvasó. A gyerekek fele soha sem volt könyvtárban. Az iskolák 40%-ában nincs iskolai könyvtár, joggal fogalmazta meg az előadónk, hogy hogyan lehet így tanulmányokat folytatni? Az olvasási szokásokban meglévő különbségek sajnos hozzájárulnak az egyenlőtlenségek kialakulásához is. Fontos lenne, hogy a legkisebbek is megtapasztalhassák az olvasás örömét, amely továbblépésre adhatna ösztönzést. A FSZEK-nek Az én könyvtáram oldalán Péterfi Ritáén kívül több, a témát érintő tanulmányt is megtalálhatunk.

Az előadást követően a mandátumvizsgáló bizottság nevében Jancskár Judit bejelentette, hogy a közgyűlés határozatképes kihirdetésére. Résztvevők száma: 105 fő, ami több mint a tagság 50%-a + 1fő. A napirend elfogadása után Fülöp Attiláné Mirzának, a PEMEKSZ elnökének beszámolója következett.

201801_Szervezetielet_PEMEKSZ_3

A tagság létszáma 2017-ben 194 fő volt. A tagdíj fizetése pontos, rendezett. A rendezvények helyszíne mindig más és más település volt, különböző nagyságú könyvtárakban, egyrészt, hogy így megismerjük egymás munkáját, lehetőségeit, másrészt egy-egy rendezvény az adott könyvtár presztízsét is növeli. A kommunikáció a vezetőségi levelezőlistán történik, a vezetőség összejövetelein beszéljük meg az aktuális feladatokat, jól kialakult munkamegosztással. Az adminisztráció Bazsóné Megyes Klára titkárnak és Sebestyénné Majchrsowska Ewának, az Ellenőrző Bizottság elnökének köszönhetően naprakész. 2017 januárjától Jancskár Judit vezetőségi tag vette át a pénzügyek intézését.

Jó pénzügyi feltételekkel működhet az egyesület, különösen a testületi tagságnak köszönhetően. Mirza felhívta a PEMEKSZ honlapjára a figyelmet, ahol minden tagságra vonatkozó információ megtalálható. Hallhattunk a Médiában való megjelenésekről, az egyesület titkára a Könyvtárvilág szerkesztőségének tagja, így folyamatosan tájékoztat az egyesület munkájáról.

A beszámolóban a rendezvények (műhelynapok, könyvtárosnap, közgyűlés) képes beszámolója következett, jó volt újra meghallgatni, látni az elmúlt év eseményeit.

A 2017. június 29. és július 2. közötti horvátországi útról szóló képes beszámolót a tanulmányút szervezője, Bazsóné Megyes Klára egyesületi titkár tartotta. Általában „a történelmi Magyarország bejárása” a cél, ezen belül az apropót a Szent László-évforduló adta, mint résztvevő mindenkinek ajánlom ezeket az utakat, hisz a részletes beszámolókból, képekből kiderül milyen, jól előkészített, megszervezett, élményekben gazdag utazások ezek. Köszönjük!

A PEMEKSZ 2018. évi munkaterve: a most megtartott közgyűlés után áprilisban az Olvasószolgálatos Műhely szervez találkozót. Június 13-án Könyvtárosnap lesz Biatorbágyon. Még ugyanebben a hónapban lesz a tanulmányút is, ezúttal a Trianonban Lengyelországhoz csatolt területeket járjuk be. Júliusban kerül sor a Vándorgyűlésre. A Gyermekkönyvtáros Műhely rendezvényének Szigethalom ad otthont novemberben.

Az Ellenőrző Bizottság nevében Sebestyénné Majchrsowska Ewa elnök értékelte a gazdálkodás beszámolóját. Az év során folyamatosan figyelemmel kísérték a munkát, és mindent rendbe találtak, ezért javasolták az elfogadását, amit a tagság a beszámolóval együtt egyhangúan elfogadott.

Az új tagok, mint minden évben, az idén is ünnepélyesen kapták meg a tagsági kártyákat, és pár szóval bemutatkoztak a tagságnak. Csak felsorolásszerűen: Vincze Réka és Horváth Natália Érdről, Kis-Szótér Andrea, Lőrinczné Szabó Gerda és Osváth Emese Gyömrőről, Kabdebó-Ladik Lívia Ceglédről, Tóth Gabriella Gödöllőről, Csoma Attiláné Dunakesziről.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója felszólalásában a Magyar Könyvtárak 8. Világtalálkozójára és a Minőségi könyvtárak pályázatára hívta fel a figyelmet. Péterfi Rita előadása, az egyesületi beszámolók, tervek meghallgatása után következett a szendvicsebéd.

201801_Szervezetielet_PEMEKSZ_4

Ebéd után is (már a regisztráció alatt és a szendvicsebéd előtt, után is volt bemutató) többen megtekintettük a Pedagógiai Könyvtárat és Múzeumot. Megható volt, amikor Stárics Györgyi a szentendrei iskolai értesítőben 90 éves édesanyja nevét adatait, találta meg. A múzeumban szinte gyermekkorunk (persze csak az idősebbek!) iskolai berendezései közé toppantunk Nagyon köszönjük az OPKM igazgatójának, munkatársainak a helyszínt, előadásokat, a sok érdekes tárgy megmutatását.

Szamosvári Istvánné és Szűcs Dávid,
a Pemeksz vezetőségi tagjai

Comments are closed.

Blog Home