Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének Szegedi Regionális Szakmai Napjáról

Posted by zondaz - május 14th, 2018

201802_Szervezetielet_Konyvtarostanarok_1

„Szóra-késztető: Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel” címmel a Könyvtárostanárok Egyesülete és a CSMKE iskolai könyvtári szekciója regionális szakmai napot szervezett 2018. március 8-án Szegeden. A szakmai nap megrendezését a KTE által korábban meghirdetett pályázata tette lehetővé. Az egyesület „Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok” címmel hirdetett pályázatot iskolai könyvtári munkaközösségeknek az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2. kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan. A pályázat célja az volt, hogy elkészüljön az útmutató magyarországi kiegészítése, mely bemutatja a magyarországi helyzetképet, illetve összegyűjti a magyarországi jó gyakorlatokat és megoldási javaslatokat. E pályázat első helyezettjeként nyerte el a CSMKE iskolai könyvtári szekciója a szakmai nap rendezési lehetőségét. Az összejövetelt a NKA, a Könyvtárellátó, a Somogyi Könyvtár, a Könyvmolyképző, a Pagony és a Maxim Kiadó támogatta. A szakmai napra érkezőket belépéskor ajándék kiadványokkal köszöntötték a szervezők. Az itt kapott Ropi naptárát nagy örömmel fogadták iskolánk tanulói is.

A résztvevőket Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi Könyvtár igazgatója, Oros Sándor, a CSMKE elnöke és Simon Krisztina, a KTE elnöke köszöntötte.

A köszöntőket követően a délelőtt során plenáris program keretében több, a témához kapcsolódó előadást hallgattak meg az összegyűltek. A Somogyi Könyvtárnak köszönhetően ezek az előadások élő közvetítésben is követhetők voltak:

Elsőként Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens „Hol tartunk? Hová megyünk? Hogyan segít az úton az IFLA útmutató?” címmel foglalta össze az IFLA útmutató tanuló-, iskola-, könyvtár- és könyvtárostanár-képét. Mindez kiegészült a jelenlévők által egyidejűleg a menti.com weboldal által online létrehozott tanulóképpel, ami lehetőséget adott azonnali összehasonlításra is. Az IFLA útmutató áttekintése után sor került az útmutató hazai adaptációjához kapcsolódó pályázat értékelésére és eredményhirdetésére.

201802_Szervezetielet_Konyvtarostanarok_2 201802_Szervezetielet_Konyvtarostanarok_3

Megosztott 2. helyezést ért el a Csepeli Könyvtárostanárok Munkaközössége és a Kecskemét és környéki könyvtárostanárok szakmai munkacsoportja, 1. helyezett lett a CSMKE iskolai könyvtári szekciója, akik e helyezésnek köszönhetően rendezhették meg ezt a szakmai napot.

A szakmai nap célja az volt, hogy a résztvevők egy szakmai együtt gondolkodás keretében minél több felől — a mese szerepe, hatalma, a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom irányai, kiadói nézőpontok, alternatív kötelező olvasmányok, könyvtári vetélkedők, foglalkozások, valamint speciális témaként az olvasási nehézségek — közelítsék meg az olvasóvá nevelés örökké aktuális kérdését. E célnak megfelelően kerültek sorra a délelőtti plenáris program előadásai és ennek jegyében folytak a délutáni műhelymunkák is.

A plenáris program témához kapcsolódó első előadását Bácsi János általános és alkalmazott nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája igazgatója tartotta „Krikszkraksz – irkafirka – macskakaparás – ákombákom – BETŰ!” címmel. Az előadás keretében az olvasási deficitek okait, megjelenési formáit foglalta össze.

Ezt követően “Mese-beszéd” – a mesékről címmel Luzsi Margó, az egri Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárosa adott gyakorlatban is jól használható ötleteket a mesék alkalmazásához. Előadása kezdetén a bohócról szóló meséjével nagyon gyorsan megteremtette a „meselátó csend”-et, és minden jelenlévővel megéreztette a mese hatalmát.

A népmesék után a kortárs gyermekirodalom világába léptünk át Lovász Andrea gyermekirodalom-kutató, kritikus segítségével, aki „A Halál a Mátyás téri hintában – új hangok a hazai kortárs gyermekirodalomban” címmel a jelenlegi gyermekirodalmi irányzatokat tekintette át, sok konkrét példával és kiadványok bemutatásával.

Az ebédszünetet követően kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyen arra keresték a választ a résztvevők, hogy hogyan működhetnek együtt a kiadók és a könyvtárostanárok az olvasóvá nevelésben. A Somogyi Könyvtárnak köszönhetően ezt a beszélgetést is élő adásban lehetett követni.

A beszélgetés moderátora Pásztorné Csörgei Andrea, a Mikkamakka főszerkesztője volt. A beszélgetésben részt vettek Kovács Zsanett a Móra Kiadótól, Lele József a Könyvmolyképzőtől és Vinczellér Katalin a Pagonytól.

201802_Szervezetielet_Konyvtarostanarok_4

A délután folyamán 3 szekcióban folyt tovább a műhelymunka.

Az első szekcióban, mely a „Módszertan” elnevezést kapta, Savanya Ildikó alsó tagozatosoknak készült vetélkedőt mutatott be, Cs. Bogyó Katalin az alternatív kötelező/közös olvasmányokról, Luzsi Margó pedig a mese és a játék kapcsolatáról beszélt.

A második szekcióban „Játék, játékosság” címmel Gimesi Dóra, Németh Szilvia valamint a Somogyi Könyvtár gyermekkönyvtárosai mutattak be jó gyakorlatokat a témában.

A harmadik szekcióban „Eszközeink” címmel Bácsi János a diszlexiás gyermekek szövegértését fejlesztő gyakorlatokat mutatott be, Szentirmai Vera egy vetélkedő-sorozatot ismertetett, Urbanik Tímea pedig a BOOKR Kids Mesetárral kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a jelen lévőkkel.

A nap zárásaként az érdeklődők iskolai könyvtárlátogatáson vehettek részt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája könyvtárában, ahol Cs. Bogyó Katalin mutatta be a könyvtárát.

A szakmai nap iránt igen nagy volt az érdeklődés, a regisztrációt már napokkal a program előtt le kellett zárni, mert betelt a létszám. Köszönhető ez a témának, amely nagy érdeklődésre tart számot a könyvtárostanárok között, illetve annak is, hogy regionális szakmai napokra ritkábban kerül sor. Az országos rendezvények sokak számára nem elérhetők a távolságok miatt, így mindenképp hasznos lenne, ha hagyománnyá tudnánk tenni a regionális napok rendszerét is. Reméljük még sok ilyen színvonalas, tartalmas programban lesz részünk a régióban. Köszönet érte a szervezőknek és a támogatóknak!

Nagyné Falucskai Anna
könyvtárostanár

Comments are closed.

Blog Home