Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésén

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

2018. július 3-6. Keszthely

201804_MKEIFLA_VGY_Dijak_1

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50., ünnepi Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is.

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetés

MKE emlékérem

Dr. Téglási Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára nyugalmazott általános főigazgató-helyettese, az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekció elnöke 2013-2017 között

„A Magyar Könyvtárosok Egyesületének már pályája kezdetén tagja volt, a Tudományos és Szakkönyvtári Szekcióban 2013-2017-ig töltötte be az elnöki tisztséget. Dr. Téglási Ágnes kitartó munkájával hozzájárult az egymástól sok szempontból távol dolgozó tudományos és szakkönyvtárak együttműködéséhez és összefogásához.” Laudáció

Fazekas Gáborné Judit, az OSZK nyugalmazott könyvtárosa, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója vezetőségi tagja

„A Magyar Könyvtárosok Egyesületének több évtized óta tagja és aktív szervező tevékenységét a Műszaki Könyvtáros Szekcióban fejti ki eredményesen. A Műszaki Könyvtáros Szekció több mint egy évtizeden át szervezte meg a teljes Kárpát-medencében lévő magyar könyvekkel és emlékekkel rendelkező könyvtárak szinte mindegyikének meglátogatását, ebben a munkában Fazekas Gáborné komoly részt vállalt.” Laudáció

Molnárné Varga Katalin, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár könyvtárosa, az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezet elnöke

„Molnárné Varga Katalin 1990 óta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 2011-ben választották meg a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet elnökének. Folyamatosan ellátja a területi szervezet tanácsi képviseletét, és aktív résztvevője az MKE küldöttközgyűléseinek is… könyvtárosként és szervezeti elnökként is nagyfokú elhivatottság jellemzi.” Laudáció

Pappné Beke Judit, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója, az MKE Zala Megyei Szervezete elnöke

„Jelentős szerepet vállalt az MKE Zala Megyei Szervezet újjáalakításában, a szervezet munkájában. 2013-tól az MKE Zala Megyei Szervezetének elnöke. Aktivitását, motiváló személyiségét a megélénkülő egyesületi élet, a folyamatosan gyarapodó taglétszám híven tükrözi.” Laudáció

Sebestyénné Majchrowska Ewa, az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója, az MKE Pest Megyei Szervezet Ellenőrző Bizottságának elnöke

„A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1990 óta tagja, a Pest Megyei Szervezet (Pemeksz) Ellenőrző Bizottságának elnöke, és az MKE a Helyismereti Szervezetben is vezetőségi tag. Számos egyesületi helyi és országos rendezvény fő szervezője, szakmai támogatója.” Laudáció

Tamara Krajna, a Zágrábi Egyetem Gépész- és Hajóépítőmérnöki Kara (FAMENA) igazgatója, a Horvát Könyvtáros Egyesület Kari Könyvtárak szekciójának tagja

„A Horvát Könyvtáros Egyesület és a Magyar Könyvtáros Egyesület nemzetközi kapcsolatainak építése és ápolása terén végzett egy évtizedes fáradhatatlan munkája alapján méltó arra, hogy egyesületünk az MKE-emlékérem kitüntetésben részesítse.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa díj

Szüts Etele informatikus könyvtáros, a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály osztályvezetője

Dolgozatának címe: A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Aggregációs szolgáltatása a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében: Tartalomszolgáltatás az Europeana felé

„2016 márciusától megbízást kapott MaNDA aggregációs adatbázissal kapcsolatos adatszolgáltatási, metaadat-javítási, feltöltési feladatok koordinációjára. Megalakulása óta tagja a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában szereplő közgyűjtemények együttműködéséért felelős Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégium szakértői munkacsoportjának.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa különdíj

Jeneiné Ecseri Mariann, a ceglédi Városi Könyvtár Ifjúsági Könyvtárának ifjúsági könyvtárosa

Dolgozatának címe: Fiatalok könyvtára Cegléden

„Fiatal kolléganőnk vallja, hogy az ifjúság körében az olvasás szeretete kialakítható, megerősíthető. A Fiatalok könyvtára Cegléden család, közösség, barátság és információ egyben. Egy olyan, szakértő által működtetett tér, ahol az erkölcsi értékek és a műveltség tisztelete hatja át a használókat.” Laudáció

Kertész Gyula-emlékérem

A Kertész Gyula-emlékérmet 2017-ben Pogány György nyugalmazott könyvtárigazgató, bibliográfus és egyetemi oktató, bibliográfiai szakíró vehette át jelentős tudományos életművéért. Az eseményen jelen volt és gratulált a kitüntetettnek Kertész Gyula özvegye is, aki a díjat alapította. Laudáció

Füzéki István díj 2017.

Dr. Arató Antal, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, későbbi főosztályvezetője, a Jászberényi Városi Könyvtár igazgatója, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjának osztályvezetője, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója, majd címzetes igazgatója, az olvasótábori mozgalom lelkes híve, a székesfehérvári könyves ünnepek legendás szervezője, a művészeti élet pártolója, ex libris kiállítások szervezője

„A díjat a kuratórium döntése alapján, a forradalom évfordulójához kötve adjuk át minden évben a Nemzeti Könyvtárban az ott elhelyezett emléktáblát is megkoszorúzva. Ugyanakkor a díjazottat a plenáris ülés keretében is köszöntjük, ezzel is lehetőséget teremtve a megelőző években végzett kiemelkedő teljesítmény széles nyilvánosság előtti elismerésére.” Laudáció

Az MKE Elnöksége és tagsága sok szeretettel gratulál a díjazottaknak!

Kóródy Judit, Infodok Kft.
Magyar Telekom Infotéka
Műszaki Könyvtáros Szekció

Comments are closed.

Blog Home