Az IFLA Global Vision európai regionális workshopja Párizsban

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_MKEIFLA_IFLA_Global_Vision_1

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) a világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek első számú szószólója. Legjelentősebb szakmai tevékenysége nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, a könyvtárak helyzetét bemutató statisztikák és egyéb információforrások közreadása. Ezek mellett kiemelkedő munkát végez a könyvtárak szakmai tevékenységének és jövőjének támogatásában.

Az IFLA jelenlegi legfontosabb szakmai programja az IFLA Global Vision elnevezést kapta, amely 2017-ben indult útjára. Ez a program egy olyan új stratégiai gondolkodást, eszköztár kialakítását célzó globális projekt, amely hatékonyabbá teszi az IFLA működését, teret ad a közös gondolkodásnak, valamint felkészíti a szervezetet, és általa képviselt könyvtárakat és könyvtárosokat a jövő kihívásainak való megfelelésre.

A globális program 2017-ben kezdte el feltérképezni és feltárni a könyvtári szakterület legnagyobb kihívásait és legfontosabb lehetőségeit a világ minden táján, minden kontinens vonatkozásában. Az IFLA Global Vision programja az ENSZ 190 tagállam hozzájárulásával mind a hét kontinensen azt tudja bemutatni, hogy ha a könyvtárak a lehető legteljesebb körben együttműködnek, együtt gondolkodnak és közösen lépnek fel a céljaink és értékeink terén, a könyvtári terület egész jövője globális, világ szinten befolyásolható és támogatható a lehető legmagasabb szinten.

Gerald Leitner, az IFLA főtitkára, tavaly 2017. márciusban az IFLA legmagasabb szintű elnöki megbeszélésén Barcelonában, mutatta be a nagyon várt IFLA Global Vision projekt első összefoglaló jelentését, részletezve a projekt eddigi tapasztalatait és eredményeit. A jelentés tartalmazta azt a legfontosabb tíz kulcsterületet és lehetőséget, amely a 2017-es szakmai megbeszélések, találkozók, Global Vision szavazás eredményei alapján jött létre.

A jelentés sikeres bemutatása után indult útjára a Global Vision program második fő szakasza. Ennek kiemelt célja egy világszintű ötlettár, egy új IFLA akcióterv létrehozása a könyvtárak jövőjének még hatékonyabb és eredményesebb támogatása céljából. A fenti cél egyik fő állomása volt a párizsi regionális IFLA workshop, melyet 2018. május 15-16 között tartottak. Az európai workshop mellett 5 másik workshopra kerül majd sor a világ különböző pontjain. Ezek helyszíne: Chile, Kanada, Tunézia, Vietnám és Dél-Afrika. Minden egyes rendezvény az adott kontinens legmagasabb szintű könyvtári vezetőit hívja meg szakmai eszmecsere céljából.

A szakmai megbeszélésre Párizsba az IFLA főtitkára részéről valamennyi európai országból, az összes európai könyvtáros szakmai szervezettől 1-1 fő kapott meghívást. Magyarország kivételt képezett a létszám tekintetében, mert hazánkból 2 fő vehetett részt a szakmai tanácskozáson. Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, az IFLA Igazgatótanácsának tagjaként, az európai workshop egyik vezetője volt. Gerencsér Judit, pedig, mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára, kapott meghívást a workshopra.

201803_MKEIFLA_IFLA_Global_Vision_2

Az európai IFLA workshopon 36 európai országból, az összes könyvtári típust képviselve összesen 1063 év könyvtári tapasztalattal rendelkező könyvtáros, könyvtári szakember vett részt, akik az IFLA Globális Vision Report összefoglalójának kiemelt kulcsterületeiről és lehetőségeiről tanácskoztak. Megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, véleményüket, ezzel is nagymértékben támogatva a könyvtári terület globális jövőjének építését.

A megbeszélés fő célkitűzés volt a jövő szempontjából a stratégiai kulcsterületek meghatározása, az egységes gondolkodás kialakításának és az európai régió számára fontos kulcsterületek meghatározása, illetve egy IFLA akcióterv előkészítésének támogatása.

A workshop megvalósítása kiscsoportokban zajlott, az IFLA vezető tisztségviselőinek irányításával.

A résztvevők a párizsi workshopon inspiráló előadásokat hallgathattak, a kreativitás és szakmai párbeszéd segítségével a könyvtári terület jövője szempontjából fontos átfogó céljaira összpontosíthattak, amely nem más, mint egy erős és világ szerte egységes könyvtári terület létrehozása az írástudó, tájékozott és részvevő társadalom számára. Az európai könyvtárosok kinyilvánítottak, hogy minél többet szeretnének tenni annak biztosítása érdekében, hogy a régió (EURÓPA) valamennyi állampolgárnak lehetősége legyen az optimális szakmai munkavégzésre, kutatásra, tanulásra, keresésre, innovációra és teremtésre, valamint a saját jövő alakítására.

201803_MKEIFLA_IFLA_Global_Vision_3

A workshopon nagy hangsúlyt kapott, hogy Európa sok tekintetben egy egyedülálló kontinens, amely különleges kihívásokat és lehetőségeket jelent az érdekérvényesítéshez minden területen, így a könyvtári szakmában is. Ahhoz, hogy a könyvtárak megkaphassák a legmegfelelőbb jogi szabályozást és ki tudják szolgálni a felhasználókat a lehető legmagasabb színvonalon minden szinten szükséges a cselekvés és az együttműködés.

Az IFLA Global Vision mottója: Our Vision, Our future – A Mi Elképzelésünk, a Mi Jövőnk. Ez a szlogen tökéletesen megvalósult a két napban.

Összegezve elmondható, hogy az egyre növekvő globalizációból adódó kihívásoknak csak akkor tud megfelelni a könyvtári szakma és ezeket akkor tudja leküzdeni, ha egy befogadó, globális válasz születik az egységes könyvtári területen. Ez az oka annak, hogy az IFLA elindította a Global Vision projektjét és szakmai vitáját, amely egy olyan világ szintű program, amely egy egységes könyvtári útmutatóként képes funkcionálni a jövő könyvtárai és könyvtárosai számára.

Források:

Gerencsér Judit
a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, az MKE főtitkára

Comments are closed.

Blog Home