Sándor Gertrud

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_Mentor_Sandor_Gertrud

A Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Szakkönyvtárának vezetője vagyok.
Szakmai pályafutásomat a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban kezdtem olvasószolgálatos könyvtárosként, majd a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam, ahol egy új iskolai könyvtár kialakítása, az iskola majd 1200 tanulójának és 100 tanárának könyvtári ellátása volt a feladatom. Ebben az időszakban dolgoztam ki a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának módszertanát, 1990-ben a Zala Megyei Pedagógiai Intézet és a Közoktatásfejlesztési Alap támogatásával megjelent a Könyves füzet c. tankönyvem 1-4. osztályosok számára.

1992-ben a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt pályázatán megbízást nyertem egy könyvtárhasználati tankönyv megírására a 8-14-éves korosztály számára.1994-ben megjelent a Könyves Füzet c. tankönyv 2-8. osztályosok számára, melyet azóta már több változatlan kiadás követett. Tanítványaim szép sikereket értek el a Bod Péter Könyvtárhasználati versenyen.

Területi munkaközösség-vezetőként sok iskolai könyvtárban láttam el „mentori” feladatot, de könyvtáros hallgatók is voltak nálam minden évben iskolai könyvtári gyakorlaton. Részt vettem iskolai és közművelődési könyvtári szakértőként az iskolai könyvtárak Gyűjtőköri Szabályzatainak értékelésében, majd a közös fenntartású (községi és iskolai funkciót ellátó) települési könyvtárak szakértői vizsgálataiban. Aktív tagja voltam a Könyvtárostanárok Egyesületének.

1994-ben kaptam lehetőséget a Zala Megyei Bíróságon könyvtárosi feladatok ellátására. Kissé fájó szívvel hagytam el a könyvtárostanári munkát, de újra könyvtárat kellett létrehozni, és ez ismét nagy kihívás volt. Zala megyében sikerült kialakítani egy jól működő bírósági könyvtári modellt, melynek eredménye a Zalaegerszegi Törvényszék dr. Degré Alajos Szakkönyvtára 15000 kötetes állománnyal és három letéti könyvtárral. Szembesülve a bírósági könyvtárak akkori tarthatatlan helyzetével, két alkalommal (1998, 2004) szerveztem meg a Bírósági Könyvtárosok Országos Konferenciáját, melyek javaslatai alapján jelentős központi intézkedések is születtek, aztán egyre több megyei bíróság követte példánkat. 2001-ben egyhónapos németországi szakmai tanulmányutat nyertem el az MKE Társadalomtudományi Szekciója támogatásával, melynek helyszíne Karlsruhe, célja pedig a különböző szintű német bíróságok könyvtárainak tanulmányozása volt. Az itt tapasztaltakat jól hasznosíthattam, amikor 2004-től részt vehettem a Magyar Bíróképző Akadémia könyvtára kialakításának előkészítő munkálataiban, 2008-ban pedig a bírósági könyvtárosok számára készült könyvtári oktató anyag elkészítésében, illetve ezek oktatásában. Ezen munkálatok eredményét a mára már kialakult és nagyszerűen működő Országos Bírósági Könyvtári Rendszer, és a bírósági könyvtárak közös katalógusa is reprezentálja.

Ambiciózus kollégáimmal többszöri nekifutásra 2011-ben hoztuk létre az MKE Jogi Szekcióját, azóta ennek elnökeként tevékenykedem. Az utóbbi húsz évben szakmai munkáim fő témái a bírósági könyvtári rendszer kialakításáról, a bírósági könyvtárosok képzéséről, a jogi szaktájékoztatás kérdéseiről és a Jogi Szekció létrehozásáról és működtetéséről szóltak.

A fentiek alapján nagyon szívesen segítek

  • könyvtárostanári, könyvtárpedagógiai, jogi szakkönyvtárakkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések kidolgozásában,
  • oktatói, tájékoztatói, szakértői, szakfelügyelői munkában,
  • dolgozatok, tanulmányok anyaggyűjtésében.
  • 1994-óta közoktatási szakértő vagyok könyvtári és iskolai könyvtári szakterületen, igazolványom száma: 004951-02
  • 1999-től NKÖM szakértői címem van, szakértői névjegyzékem száma: Sz-26/2004
  • Vizsgáztatói névjegyzékem száma: V-4/2004
  • 2002-től szakfelügyelői címem van, szakfelügyelői tanúsítványom száma: 159/2002

Elérhetőségeim:
gertrudsandor@gmail.com
+36-30-5203104

Comments are closed.

Blog Home