A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: eredményes 2017-es év

Posted by zondaz - március 6th, 2018

A hatékony tudásalapú igazságszolgáltatás egyik alapvető feltétele a magas színvonalon működő bírósági könyvtári rendszer. A hazai Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (OBKR) működtetését és fejlesztési irányait alapvetően meghatározzák a hagyományos könyvtári értékek és szolgáltatások megőrzése, a 21. századi trendek, illetve a modern információs technológia alkalmazásának lehetőségei. 2016-ban új stratégiai fejlesztési terv született az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer megújítása és fejlesztése céljából.

201801_Szakmai_muhely_A_megujulo_OBKR_1

Bírósági Könyvtárak Közös Katalógusa

Az elmúlt években – különös tekintettel a 2017-es évre – az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben számos eredmény született, amelyek a fejlesztők reményei szerint még hatékonyabban tudják a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók információs igényeit teljesíteni és olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A szolgáltatásfejlesztésben az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer áttért egy új, modern verzióra és elkészült az Országos Bírósági Könyvtári Katalógus megújult felhasználói felülete új funkciókkal és új megjelenéssel. Jelentős eredménynek tekinthető a bírósági könyvtárakat, a könyvtáros kollégákat és a szolgáltatásokat reprezentáló Bírósági Könyvtári Minerva című elektronikus kiadvány publikálása is.

A rendszerfejlesztés területén nagy eredménynek tekinthető, hogy a bírósági könyvtárosok összehangolt munkájának eredményeképpen megújult az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) honlapján közzétett Bírósági Könyvtári Szakirodalmi Ajánló, mely kéthavi rendszerességgel jelenik meg. A szakirodalmi ajánló célja tájékoztatást nyújtani a bírósági könyvtárak magyar és idegen nyelvű legújabb beszerzéseiről és azok fontosabb tartalmairól (cikkek, tanulmányok stb.). Új szolgáltatásként szélesebb kitekintést ad a jogtudomány, illetve a jogi könyvtár- és információtudomány legújabb híreire és eseményeire.

201801_Szakmai_muhely_A_megujulo_OBKR_2

Bírósági Könyvtári Szakirodalmi Ajánló

Az OBH és OBKR 2017-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia EISZ programjához. A csatlakozás révén az OBH szolgáltatást nyújt elektronikus forrásokhoz, adatbázisokhoz, illetve lehetőség szerint kedvezményesebben tud konzorciális együttműködések révén előfizetni elektronikus tartalmakra. Az EISZ programban 2018-tól elérhető adatbázisokról az alábbi link ad tájékoztatást. A tervek között szerepel további nemzetközi jogi adatbázisokhoz is hozzáférést biztosítani a bírósági rendszerben dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak számára.

201801_Szakmai_muhely_A_megujulo_OBKR_3

EISZ adatbázisok az OBKR-ben

A módszertani szakmai munka fejlesztése területén elindult a bírósági könyvtárak közös tartalomszolgáltató felülete a központi bírósági intraneten keresztül, amely széleskörű összefogás eredménye. Az OBKR minden könyvtárosának munkája hozzájárult ennek létrejöttéhez. Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer aloldal tájékoztat pl. a bírósági könyvtárak szolgáltatásairól, a könyvtárosok elérhetőségeiről; a könyvtári rendszerben meglévő dokumentumokról, az elérhető elektronikus dokumentumokról; a bíróságokon elérhető folyóiratokról; a hálózatban elérhető folyóiratok tartalomjegyzékeiről (amelyek megjelenés után azonnal olvashatók); jogi információkereséshez szükséges szakkönyvtárakról, szervezetekről, online forrásokról. Az aloldal informál pl. a frissen megjelenő újdonságokról, valamint a könyvtárosok által összeállított szakirodalmi ajánlót itt is meg lehet találni; illetve hozzáférhetőek irodalomkutatások jegyzékei is.

201801_Szakmai_muhely_A_megujulo_OBKR_4

Országos Bírósági Könyvtári Rendszer aloldal – Központi Bírósági Intranet

Gerencsér Judit,
a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, vezető koordinátor,
az MKE főtitkára

Comments are closed.

Blog Home