Nemzetközi IFLA szeminárium

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_1

A nemzetközi rendezvény résztvevői
Tüske Lászlóval és Vízi Lászlóval

Ahogy arról már több egyesületi fórumon is hírt adtunk, 2017-ben sikerrel pályáztunk az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 2017-ben kiírt International Advocacy Programme (IAP) pályázatán egy regionális érdekérvényesítési szeminárium megrendezésére. A bizottság a beküldött 115 pályázatból tízet választott ki az egész világon, kettőt Európából és ezek között volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázata! A pályázók mindegyike 12 ezer eurót kapott a vállalt célok megvalósítására. Pályázatunk címe: Let’s work together on library advocacy! Regional workshop for librarians from the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, the Ukraine and Hungary (Együtt a könyvtárak érdekérvényesítéséért! Regionális szeminárium cseh, lengyel, román, szlovák, ukrán és magyar könyvtárosok részvételével).

A szemináriumra, mely ─ Íjgyártó István államtitkár úr szavaival élve ─ igazi kultúrdiplomáciai siker, 2018 áprilisában került sor, de addig is számos egyeztetés és előkészítés zajlott, a minél sikeresebb és a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.

A szervezésben partnerünk volt a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete (SBP), mely vendéglátója volt a 2017-es IFLA konferenciának (WLIC 2017, Wroclaw), de 2017-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját is. Bizonyára nem nehéz elképzelni, hogy minden igyekezetük ellenére csak egy kisebb rész tudtak vállalni a feladatokból.

A rendezvénnyel azt demonstráltuk, hogy a könyvtárak magukénak vallják az ENSZ 2030-ig tartó, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos programjának céljait (Agenda 2030, Sustainable Development Goals, SDGs), és a kormányzatok partnereiként elkötelezetten részt vállalnak azok megvalósításában helyi, regionális és globális szinten egyaránt. Ahogy azt már a 2017. november 22-én megtartott hazai, Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért. Szeminárium az érdekérvényesítésről címmel megrendezett workshopunk is bizonyította. A résztvevők közreműködésével született elektronikus kiadványunk letölthető a honlapunkról: – Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért – Az MKE válasza az IFLA kezdeményezésére (2018.)

Az áprilisi szemináriumra készülve ennek angol változatát is elkészítettük, mely folyamatokban elévülhetetlen érdemei voltak Hegyközi Ilonának és Kóródy Juditnak. – Librarians for implementing the UN 2030 Agenda and sustainable development goals – Response of MKE to the IFLA initiative (2018.)

A kiadványokat egy kisebb példányszámban ki is nyomtattuk és mindenütt elismerést vívtunk ki mind a tartalmával, mind a kiállításával az ENSZ Magyar Állandó Missziójától a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságán át az IFLÁ-ig. Természetesen a nemzetközi szeminárium résztvevői is köszönettel forgatták. A magyar nyelvű kiadványból a kompetencia sorozatunk idei konferenciáján résztvevők kaptak (2018. március 14.).

A rendezvénynek az volt a célja, hogy felkeltse a figyelmet az ügy iránt, közvetítse az érdekérvényesítéshez szükséges ismereteket, módszertani segítséget adjon az IFLA stratégiai programjaihoz való csatlakozás érdekében.

És a Let’s work together! (Dolgozzunk együtt!) nem csupán egy jól hangzó felhívás, hanem a szeminárium alatt valóban egymást segítve, magunkról, jó gyakorlatainkról hírt adva dolgozott együtt a hat ország könyvtáros egyesületeinek 2-2 képviselője.

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_2

Külföldi vendégeink

Csehország Veronika Hyblerova Trachtova
Vladana Pillerova
Románia Corina Apostoleanu
Dorina Balan
Lengyelország Joanna Chapska
Joanna Potega
Szlovákia Silvia Stasselova (elnök)
Marta Weissova
Magyarország Gerencsér Judit
Hegyközi Ilona
Ukrajna Iryna Bilokur
Yaroslava Soshynska (elnök)

 

A lebonyolítás tutori feladatait, a gyakorlatok vezetését, a szakmai előadásokat Magdalena Gomulka (Lengyelország), Valentyna Pashkova (Ukrajna), Joanna Pasztaleniec-Jarzynska (Lengyelország – a Lengyel Könyvtáros Egyesület elnöke) és Barátné Hajdu Ágnes tartották.

A 2018. április 17-n és 18-án az OSZK-ban tartott két napos konferencia moderátora Giczi András volt mindannyiunk nagy-nagy örömére. Hegyközi Ilona, az MKE pályázati felelőse, nem csupán a pályázat megírásában és elszámolásában, hanem a megszervezésében is múlhatatlan érdemeket szerzett. Résztvevő magyar és külföldi kollégáinkkal nemcsak együtt dolgoztunk, hanem valamennyien segítettük is egymást, akárcsak az elnökség, ill. az iroda munkatársai. Nagy kihívás és még nagyobb felelősség volt egy ilyen nemzetközi jelentőségű workshop lebonyolítása.

A rendezvény felépítésében a frontális, tutorok által előre felépített előadásokat, a szeminárium jellegű feldolgozások, csoportépítő gyakorlatok és a nemzeti könyvtáros egyesületek képviselőinek beszámolói, esettanulmányai követték.

Az első napi programban Barátné Hajdu Ágnes megnyitóját követően Kőrösi Csaba igazgató, (Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága, Köztársasági Elnöki Hivatal) előadását hallhattuk Fenntartható fejlődési célok – paradigmaváltás a fejlődésben. Mi forog kockán, kinek a problémája? címmel. Személyében olyan kiváló szakembert üdvözölhettünk, aki ENSZ nagykövetként annak a munkacsoportnak volt a társelnöke, amelyik kidolgozta az elveket és ezek részterületeit. Megismerhettük az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) program kialakulásának történetét, a környezeti-, társadalmi-, gazdasági trendeket és statisztikai jellemzőket, valamint a morális aspektusokat. A gyakorlati példákon keresztül felvázolta a nemzeti SDG stratégiák jelentőségét és az együttműködés szükségességét. Kőrösi Csaba rámutatott a könyvtárak fontos szerepére, mint olyan intézményekre, akik elősegíthetik az ENSZ elvek morális megvalósítását. Ezt az előadást szélesebb körben is meghirdettük, hogy minél többeknek lehetőségük legyen meghallgatni ez az igazán szemléletformáló prezentációt.

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_3 201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_4
Kőrösi Csaba A résztvevők egy csoportja

Ezután a hat ország egyesületének bemutatkozása, ill. rendezvényeik, stratégiáik megismerése következett. A képviselők között 4 elnököt is köszönthettünk, mutatva a rendezvény elismertségét és fontosságát. A délelőtt utolsó előadója, Barátné Hajdu Ágnes az IFLA stratégiájáról és az ENSZ 2030 Agenda könyvtári megvalósításának lehetőségeiről és eredményeiről szólt.

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_5 201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_6
Csoportmunka Hegyközi Ilona előadása

A délutáni program során újra az egyesületek képviselői számoltak be az egyes országok ENSZ elvekhez való könyvtári kapcsolódásokról. A hallott jó gyakorlatok számos új ötletet adtak a többi résztvevőnek. A workshop-szerű feldolgozás után Valentina Pashkova, az Ukrán Könyvtáros Egyesület alelnöke a sztorik elméletéről és módszertanáról tartott előadást, mint a könyvtárosok és könyvtáros egyesületek egy fontos eszközrendszeréről. A nap zárásaként a résztvevők meglátogatták a Parlamentet és az Országgyűlési Könyvtárat.

A második nap Tüske László igazgató a nemzeti könyvtár nevében köszöntötte a szeminárium résztvevőit, majd Vízi László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztály főosztályvezetője, volt vietnámi nagykövet tartott előadást a magyar kulturális diplomácia történetéről, kapcsolatairól és az elmúlt időszak eseményeiről, melynek sorába illeszkedett az MKE rendezvénye is. A délelőtti program folytatásaként Joanna Pasztaleniec-Jarzynska előadását hallhattuk a könyvtárak és könyvtáros egyesületek segítő feladatairól és tevékenységeiről, majd ehhez kapcsolódóan az egyesületek konkrét érdekérvényesítő gyakorlatát és módszereit mutatták be a képviselők. A délután a nemzeti könyvtárban tett rövid látogatással indult, utána Magdalena Gomulka előadása, majd az általa vezetett szeminárium követte az érdekérvényesítés formáiról és az akcióterv megtervezéséről. A képviseletet igazoló oklevelek átvétele után a résztvevők megbeszélték a nemzetközi szeminárium tapasztalatait, és a folytatás szükségessége mellett tettek hitet. Elhatározták, hogy a Visegrad 4+ országok könyvtárosainak 2019-es pozsonyi találkozása alkalmával folytatják az együttműködést, addig is megosztják tapasztalataikat, nyomtatott és elektronikus kiadványokkal népszerűsítik együttműködésük eredményeit.

A magyarok egy csoportja

201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_7 201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_8 201805_MKEIFLA_ Nemzetkozi_IFLA_9
Barátné Hajdu Ágnes Gerencsér Judit Giczi András

Barátné Hajdu Ágnes,
az MKE elnöke

Comments are closed.

Blog Home