Fazokas Eszter

Posted by zondaz - július 1st, 2018

201803_Mentor_Fazokas_Eszter

A Könyvtári Intézet egyik osztályaként működő Könyvtártudományi Szakkönyvtárban dolgozom 1986 óta, alapjáraton gyarapító könyvtárosként. Az állományalakításon kívül persze, más típusú tevékenységekben is módom nyílt részt venni:

– Szívesen keresek válaszokat a szakterülethez tartozó referenszkérdésekre (és az esetek nagy részében találok is ).

– Több mint húsz éve rendszeresen készítek referátumokat angol nyelvű cikkekből a Könyvtári Figyelő Külföldi folyóirat-figyelő rovatába.

– Minőségirányítási pályázat keretében könyvtárhasználati felmérést végeztem a Szakkönyvtárban, és három másik könyvtár (OPKM, KSH, OMGK) munkatársaival alakított munkacsoportban minőségmutatók alkalmazásával értékeltük könyvtáraink teljesítményét („Könyvtári minőség 21”). Részt vettem a Könyvtári Intézet TQM típusú minőségbiztosítási munkafolyamatában is.

– Szervezem a KSZK-ban a könyvtár szakos hallgatók gyakorlati képzését.

– Könyvtárbemutatókat, könyvtárhasználati útmutatást tartok a könyvtáros-képzésben részt vevő hallgatóknak és más érdeklődőknek.

– Kezdeményezője és tevékeny résztvevője vagyok a Múzeumi éjszakák alkalmából a könyvtárban szervezett rendezvényeknek.

– Kiállítást rendeztem Fitz Józsefről halálának 50. évfordulója alkalmából (Hegyközi Ilonával) és ehhez kapcsolódó tárlatvezetéseket tartottam.

– Megterveztem és részt veszek a Könyvtári Intézet EseményFigyelő nevű, a könyvtárakban zajló rendezvényeket előrejelző online szolgáltatásában.

– A nyomtatott szakirodalom hiányosságainak pótlására linkgyűjteményt építek a könyvtár honlapján, a gyűjtőkörbe tartozó nyílt elérésű, elektronikus dokumentumok linkjeiből.

– Reszortom a Szakkönyvtár honlapjának szerkesztése és részvétel a Könyvtárosok Dolgozószobája nevű facebook csoport működtetésében.

Ezen kívül szerveztem munkahelyi gyerektábort, e-biblioterápiás foglalkozásokat (szintén gyerekeknek), Közösségek Hete programot, könyvbemutatót, belső képzést. 2016 óta a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetőjeként tevékenykedem.

Amit szívesen és felelősséggel ajánlhatok a könyvtáros hallgatóknak és szakdolgozóknak: konzultáció és bátorítás – főként gyarapítási és tájékoztatási tárgykörben. Kollégáknak pedig: konkrét szakmai problémán való együttgondolkodást.

Comments are closed.

Blog Home