Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének konferenciája Nyíregyházán

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

Megújulva – megmaradva. Tradíció és innováció a muzeális gyűjteményekben volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) idei konferenciájának címe. A 2018. június 25-27. között megrendezett eseményre az ország 36 egyházi könyvtárának több mint 80 munkatársa érkezett Nyíregyházára.

201804_Szakmaimuhely_EKE_konf_1

Ásványi Ilona elnök és Kövécs Ildikó titkár a közgyűlésen

Az EKE 1994-ben alakult, felekezeti hovatartozástól független, ökumenikus szervezet. A csatlakozott gyűjtemények között vannak katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius, izraelita, baptista felekezetű könyvtárak hazánkból és a határainkon túli magyar lakta területekről, pl. Kolozsvárról, Gyulafehérvárról. Az egyesülés célja az egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, a tapasztalatok kicserélése és a továbbképzés.

A konferencia helyszíne a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (SZAGKHF) volt, melynek dísztermében tíz előadást hallgathattak meg a jelenlévők „A könyvtár, könyvtáros, könyvtárosság identitásváltozása” és „Modern kihívások az egyházi gyűjteményekben” témakörökben. Az előadók valamennyien a hazai könyvtáros szakma neves képviselői voltak.

Eszenyiné dr. Borbély Mária, a Debreceni Egyetem adjunktusa s egyben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) elnökségi tagja „Könyvtáros szerepek a gyorsan változó globális információs környezetben”című előadásában arról beszélt, milyen kihívások állnak gyorsan változó világunkban a könyvtárosok előtt. Büszkeséggel állapíthattuk meg az általa készített felmérés alapján, hogy az egyházi könyvtárosok digitális kompetenciái egyáltalán nem maradnak el a többi könyvtári területen dolgozó kollégáétól.

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója, az MKE elnökségi tagja „Könyvtáralapítók-fenntartók, magán- és közgyűjtemények – a mai magyar könyvtári hálózat, rendszer” címmel tartott előadást a könyvtárak, benne az egyházi könyvtárak világáról.

Érdi Marianne, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) restaurátora „Muzeális gyűjtemények komplex védelme – állományvédelem és biztonság a raktározástól a kiállításig” című előadásában az egyházi könyvtárak muzeális állományrészét érintő fontos témáról, az állomány megóvásáról beszélt, saját munkahelye az OSZK példája alapján.

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) főigazgató helyettese a „Muzeális gyűjtemények korszerű feltárása, szolgáltatása” című előadásában bemutatta a DEENK-ben folyó gyakorlatot a régi dokumentumok csöppet sem egyszerű és komoly szakértelmet igénylő feltárása terén. Beszélt az előadó arról is, hogy miként oldja meg az egyetemi könyvtár a muzeális dokumentumok szolgáltatását az állományvédelmi szempontok betartása mellett.

201804_Szakmaimuhely_EKE_konf_2

Dr. Koltay Klára (DEENK)

Tóthné Hegyi Judit, több évtizednyi gyakorló könyvtárossággal a háta mögött új humánerőforrást fejlesztő módszerekkel ismertette meg a hallgatóságot „Új utakon – menedzsment, intézményi kultúra, önismeret, vezetőfejlesztés, coaching, mentálhigiéné helye a könyvtárban” című előadásában. A címben megnevezett dolgok segítségére lehetnek az egyénnek a személyiségépítésben, a konfliktuskezelésben, a karrierváltásban, az időgazdálkodásban stb. A könyvtár vezetőjét – alkalmazva ezeket a módszereket – hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb, vidámabb és motivált munkatársak vehetik körül és mindez végső soron az olvasók érdekét szolgálja.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Helytörténeti Gyűjtemény vezetője  „Könyvtár? Levéltár? Múzeum? – A könyvtári identitás megőrzése és a gyűjteményi szemlélet – látogatóközpontok, turizmus, könyvtár” című előadásában egy komplex gyűjteményt mutatott be. A múzeum amellett, hogy több ezer helytörténeti és néprajzi tárgyat őriz az egykori domonkos rendház falai között, 2001-től bemutatja a rend magyarországi múltját és a kutatók örömére helyet ad a domonkos rendtörténeti szakkönyvtárnak is.

Dr. Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója a közelmúltban összevont intézmény új szervezeti felépítéséről beszélt az „Intézményi-szervezeti kultúra kialakítása az Evangélikus Gyűjteményekben”című előadásában.

Bán Magdolna, a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtára és levéltára vezetője a könyvtári statisztika átalakulásáról beszélt, fokuszálva az egyházi könyvtárakat érintő változásokra.

Baranya Péter a Piarista Központi Könyvtár vezetője az új EU-s adatvédelmi törvény a, GDPR könyvtárakat érintő előírásait vázolta fel.

Dr. Oláh Róbert, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának régikönyves könyvtárosa a könyvtár készülő RMK-katalógusát (Régi Magyar Könyvtár) mutatta be.

Dr. Kührner Éva, a SZAGKHF Könyvtára főkönyvtárosa „Folyóiratok analitikus feltárása egyházi könyvtárakban” című előadásában a vallási témájú dokumentumok repertorizálásának szükségességéről beszélt és utalt a főiskola könyvtárának ez irányú tevékenységére is.

Az elhangzott előadások anyagai elérhetők az EKE honlapján.

A szakmai előadásokon a hallgatóság között ott voltak a város könyvtárainak munkatársai is.

Az első nap zárkörű közgyűlésén a múlt évi munka értékeléséről, tiszteletbeli tag felvételéről, tagdíjemelésről szavaztak a küldöttek. Megnevezésre került a jövő évi EKE konferencia helyszíne is, 2019-ben Esztergom látja vendégül az egyházi könyvtárosokat június utolsó hetében.

201804_Szakmaimuhely_EKE_konf_3

A Szent Efrém Férfikar koncertje

A három nap alatt alkalom adódott kulturális programokra és lelki feltöltődésre is. Csodás élményt jelentett a Szent Efrém Férfikar ökumenikus hangáhítata. A Szabolcs-szatmár-beregi templomtúrán Máriapócs, Nyírbátor, Tákos és Csaroda templomait keresték fel a vendégek majd másnap Nyíregyháza egyházainak történetével ismerkedtek.

Dr. Kührner Éva,
az MKE Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezet elnöke

Comments are closed.

Blog Home