Könyvtáros példaképek, publikációs tevékenység

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

A magyar nemzetiségi könyvtárosoknak nagyon fontos, hogy legyenek könyvtáros példaképeik, akik szakmailag is segítik a munkájukat. Én könyvtárostanárként dolgozom az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Kétnyelvű Könyvtárában.

201804_Otagusip_Konyvtaros_peldakepek

1991-ben Budapesten az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén szereztem könyvtárosi diplomát, majd 2006-ban ugyanezen a tanszéken doktori fokozatban is részesültem. Disszertációm címe: A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1845-től 2004-ig, alcíme: A muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti útja.

Az egyetemi képzés alatt tanáraim voltak, akik példaképeimnek is számítottak könyvtáros pályámon: dr. Voit Krisztina, dr. Fülöp Géza, Bobokné dr. Belányi Beáta, a doktori képzésen prof. dr. Sebestyén György emeritus, Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, tanszékvezető, mindannyian a magyar könyvtári képzés kiváló szakemberei.

Könyvtárvezetőkkel és szakemberekkel is tartom a szakmai kapcsolatot: dr. Redl Károllyal, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettesével, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete alelnökével, dr. Kovács Ilonával, az OSZK hungarica-kutatásokat megalkotó könyvtáros szakemberével, az amerikai magyarság kutatójával, nyugalmazott könyvtárossal, Ramháb Máriával, a Kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatójával (menedzsment-képzés), dr. Vörös Klára és dr. Domokos Áron egyetemi oktatókkal a Kaposvári Egyetemről (biblioterápia szakirányú képzés), valamint Czupi Gyula (Nagykanizsa), Kiss Gábor (Zalaegerszeg) és Német-Baksa Judit (Lenti) könyvtárvezetőkkel is együttműködöm a könyvtár területén. A Csongrádi Városi Könyvtár igazgatójával, Illés Péterrel is kapcsolatot teremtettem, amikor 2015-ben meghívtak a határon túli magyar könyvtárosok konferenciájára előadást tartani a szlovéniai kétnyelvű iskolai könyvtárak és a nemzetiségi könyvtárosok helyzetéről.

Más határon túli könyvtárosokkal a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése elnevezésű ösztöndíjprogram kivitelezéskor találkoztam Budapesten 2011-ben, amikor az Országgyűlési Könyvtárban ösztöndíjas könyvtáros voltam Szlovéniából. Ezen kívül szlovén könyvtárosokkal is kapcsolatban vagyok, akik támogatják a nemzetiségi könyvtárügyet, közülük Romana Fekonja könyvtári szaktanácsost (Maribor), Irena Kaničot a Nemzeti Könyvtárból (Narodna in univezitetna knjižnica, Ljubljana), Amalija Petronio (Koper-Capodistria) olasz nemzetiségű könyvtárost emelném ki név szerint.

Nemzetiségi könyvtári szakirodalom Szlovéniában

Doktori disszertációmat 2007-ben adta ki a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendván könyvformában. A szakmai monográfiának a címe: A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig. A témavezető prof. Dr. Sebestyén György emeritus, az ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatikai Tanszékének a tanára volt. A monográfia három nagy egységre tagolódik és feltárja a szlovéniai magyar nemzetiség könyvkiadásának, írott sajtójának és nemzetiségi könyvtárainak a történetét.

2010-ben jelent meg A muravidéki magyar könyvek világa című tanulmánykötetem, amelyből átfogó képet kaphatnak az olvasók a muravidéki magyar könyvekről, a nemzetiségi könyvtárügyről az Európai Unió térségében, de olvashatnak olvasásszociológiáról is, a muravidéki magyarok olvasáskultúrájáról és szokásairól is tanulmányokat, valamint irodalomtörténeti írásokat és interjúkat a muravidéki nemzetiségi írók műveiről és munkásságáról. A tanulmánykötet a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (Pilisvörösvár) és a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság (Lendva) közös kiadásában jelent meg.

2012-ben jelent meg a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (Pilisvörösvár) és a Kapcai Helyi Közösség közös támogatásával A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje című szakmai művem, amelyben a szlovéniai nemzetiségi könyvtárak stratégiai tervezését és jövőbeli vízióját, valamint a nemzetiségi könyvtárak típusait ismertetem. A stratégiában posztdoktori kutatási eredményeimet írtam le és publikáltam könyvformában.

dr. Zágorecz-Csuka Judit
Lendva

Comments are closed.

Blog Home