„Határtalan tudomány – határtalan könyvtár”

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Országos könyvtárszakmai konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

201806_Szakmaimuhely_Tudomany_unnepe_NKE_1

2018. november 14-én „Határtalan tudomány – Határtalan Könyvtár” címmel rendezett országos könyvtárszakmai konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A Ludovika Főépületben található Széchenyi Díszteremben az ország minden pontjáról közel 100 kolléga gyűlt össze.

A konferenciát Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, az Egyetem tudományos rektorhelyettese nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az egyetem egyik legfontosabb szervezeti egysége a könyvtár, amely elektronikus szolgáltatásai révén a nap huszonnégy órájában elérhető, így fizikai és virtuális értelemben is a határtalanságot képviseli.

Az előadások sorát Sörény Edina, az Emberi Erőforrások Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály főosztályvezetője nyitotta meg „Könyvtárak a tudás évszázadában – Van-e határ?” címmel. A könyvtárakat érintő kihívások, jövőbeni feladatok és fejlődési irányok számbavétele után főosztályvezető asszony felvázolta az EMMI az elkövetkező időszakra vonatkozó könyvtári és levéltári stratégiáját.

Bognárné dr. Lovász Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár és Információtudományi Intézet Savaria Könyvtártudományi Csoportjának adjunktusa „Határtalan Európa – Európai Dokumentációs Központok szerepe az európai állampolgárok információ ellátásában” című előadásával az Európia Unió információs hálózatának bemutatására vállalkozott. A Dokumentációs Központpontok hálózatának országos koordinátoraként összefoglalta a hálózat által nyújtott szolgáltatásokat, az intézmények csatlakozása esetén várható előnyöket, valamint beszélt a közeljövőben aktuálissá váló pályázati kiírásról is.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója, Karácsony Gyöngyi a tudományos információcsere aktualitásait foglalta össze „Tudomány 2.0: Kutatás és kommunikáció a 21. században” című előadásában. A tudományos kommunikáció szereplőinek számbavétele után a felsőoktatási intézmények és a tudományos kutatóintézetek könyvtárait aktuálisan foglalkoztató kérdéséről, a nyílt hozzáférésű tudományról hallhattunk tényeket és felvetéseket.

A konferencia délutáni szekciója Dr. Szlávik Lajos előadásával kezdődött. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzor emeritusa, egyetemi magántanár, a Magyar Hidrológiai társaság elnöke a Vízügyi Digitális Tudástár megszületésének történetét, valamint működését mutatta be. A tematikusan felépített, több modulból álló tudástár nemcsak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói és kutatói, hanem a magyarországi vízügyi szakma és a könyvtárosok számára is kiválóan használható digitális információforrás.

201806_Szakmaimuhely_Tudomany_unnepe_NKE_3

Molnár Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár könyvtárosa a felsőoktatási intézmények és tudományos kutatóintézetek egyik legfontosabb platformjáról, a repozitóriumokról tartotta előadását „Tudományos eredmények disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen könyvtári repozitóriumok segítségével” címmel. Szegedi példával szemléltette azokat az elveket és feltételeket, amik a minősített repozitórium működtetéséhez szükségesek, és előadásában részletesen felvázolta a lehetséges fejlesztési irányokat.

201806_Szakmaimuhely_Tudomany_unnepe_NKE_4

Az Országos Széchényi Könyvtár Digitalizáló Osztályának vezetője, Győrffy Szabolcs „Könyvtári digitalizálás – a korlátlan lehetőségek határvonalai” című előadásával szintén a gyakorlati tapasztalatok bemutatására vállalkozott. A digitalizálás technikai feltételeinek bemutatása mellett jelentős részt szánt előadásában az ahhoz szükséges emberi erőforrás kérdéskörére is. Jövőbe tekintő gondolatai valamennyi könyvtár számára aktuális kérdéseket vetettek fel.

????????????????????????????????????

Winkler Bea, az Állatorvostudományi Egyetem Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum igazgatója, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója „A világ sarkából is elérhető könyvtár, a könyvtár sarkából is elérhető világ” című előadásában a technológia fejlődésének könyvtári szolgáltatásokba történő beépítéséről vázolt fel jövőképeket. A mesterséges intelligencia, a chatbotok és a keresőmotorok világára reflektálva, előadását a következő gondolattal zárta: „Ha a kritikus gondolkodás eddig fontos volt, most kétszeresen az.”

A kiváló előadásokat követő állófogadás után a konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtárának megtekintésével zárult. Az előadások prezentációi elérhetőek.

Bedekovits Tamás
mb. főigazgató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár
Fotó: Reszegi Tünde

Comments are closed.

Blog Home