Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - március 5th, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Aczél-Partos Adrienn

Szakmai nap az adatvédelemről : beszámoló / Aczél-Partos Adrienn. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2017. nov. 30-i rendezvényéről
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 18-19. : ill., 12 fotó

Bán Magdolna

Könyvtári statisztika 2020 / Bán Magdolna. – Tanácskozás a statisztika megújításáról
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 16-17. : ill., 16 fotó

Bánkeszi Katalin

Az elektronikus tanulás, avagy Gondolatok az e-learning világáról / Bánkeszi Katalin, Szepesi Judit. – (E-learning és a könyvtárak). – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 4., p. 541-548.

Bárdos József

Kánonképződés a gyermekirodalomban / Bárdos József. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 19. (2017) 4., p. 57-69.

Bognár Noémi Erika

Módszertani fejlesztések : áttekintés a munkacsoportok módszertani munkájáról / Bognár Noémi Erika [et al.]. – Bibliogr.jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 17-27.

Bognárné Lovász Katalin

Társadalmiasítás: közösségi részvétel és a tizenévesek : a Z generáció bevonása a könyvtárak életébe / Bognárné Lovász Katalin. – Bibliogr.
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 47-55. : ill., 4 fotó, 2 ábra

Cebula Anna

A Szombathelyi Képtár könyvtáráról / Cebula Anna
In: Vasi szemle. – 71. (2017) 6., p. 731-733. : ill., 2 fotó

Csépányi Zoltán

“Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!” : a Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program / Csépányi Zoltán. – Bibliogr.
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 56-67. : ill., 5 fotó, 3 ábra

Dancs Szabolcs

A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről. 2. rész, Metaadatok / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 12., p. 3-11.

Dancs Szabolcs

Miért szomorú a jogtisztázás polipja? / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 12., p. 20-23. : ill.

Egri Krisztina

Game on! : gamifikáció alkalmazása a könyvtári informatika oktatásában / Egri Krisztina
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 76-81. : ill., 7 ábra

Flier Gergely

„404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” : szakmai nap az Országos Széchényi Könyvtárban / Flier Gergely
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 6. : ill., 3 fotó

Gődény Andrea, G.

Kötelező/k(?) alsóban és álruhában : a házi olvasmányok feldolgozásának kérdései a közoktatás elemi szakaszában / G. Gődény Andrea. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 19. (2017) 4., p. 21-45.

Grócz Zita

Tradíció és innováció : muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása című konferencia az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) szervezésében / Grócz Zita
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 7-8. : ill., 5 fotó

Gulyás Lászlóné

Espán Edina – MKE Emlékérem / Gulyás Lászlóné
In: Könyvtári mappa. – 3. (2017) 6., p. 18. : ill., 1 fotó

Gulyás Lászlóné

Az MKE vándorgyűlése – negyedszer Miskolcon / Gulyás Lászlóné
In: Könyvtári mappa. – 3. (2017) 6., p. 2-4., ill., 7 fotó, 1 grafikon

Jeneiné Ecseri Mariann

Fiatalok könyvtára Cegléden / Jeneiné Ecseri Mariann. – A 2017. ápr. 4-én Cegléden megrendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr.
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 68-75. : ill., 1 grafikon

Johnston, Jamie

Beszélgetésre épülő programok svéd és norvég közkönyvtárakban : esettanulmányok a közkönyvtárak integrációban betöltött szerepéről / Johnston, Jamie ; ford. Németh Márton. – A svédországi és norvég közkönyvtárakban működő társalgási csoportok hatása a bevándorlók illetve menekültek beilleszkedésére
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 83-89.

Kissné Anda Klára

Hazai könyvtárak – nemzetközi irányvonalak / Kissné Anda Klára. – Az MKE csatlakozása a fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó ENSZ-programjához
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 7. (2017) 11-12., p. 28-31. : ill.

Kocsis István

Arató Antal köszöntése / összeáll. Kocsis István … – Elhangzott 2017. október 25-én, a Füzéki István-emlékérem átadása alkalmából
In: Kaptár. – 26. (2017) 3., p. 9-11. : ill., 1 fotó

Kollerits Beáta

A Soproni Múzeum Könyvtára : értékek és érdekességek / Kollerits Beáta
In: Soproni szemle. – 71. (2017) 4., p. 488-499. : ill., 9 fotó

Koltay Tibor

Szerzői jogi műveltség a magyar könyvtárosok körében / Koltay Tibor [et al.]. – Egy 2014-es nemzetközi felmérés magyar vonatkozásairól. – Bibliogr. jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 4., p. 507-518. : ill., 13 tábl.

A Kormány 378/2017. (XII. 11.) Korm rendelete a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól
In: Magyar közlöny. – (2017) 208., p. 33440-33442.

A Kormány 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról
In: Magyar közlöny. – (2017) 215., p. 34124-34152.

A Kormány 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelete a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
In: Magyar közlöny. – (2017) 215., p. 34153-34157.

Kovácsné Koreny Ágnes

Könyvtár és közösség, avagy A közösségvezérelt könyvtár elmélete és gyakorlati megvalósításának lehetőségei / Kovácsné Koreny Ágnes. – Nemzetközi példák a közkönyvtár megújítására. – Bibliogr.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 65. (2018) 1., p. 15-26. : ill., 6 ábra

Laki Ildikó

Az életminőség és a könyvtár változó szerepe : a könyvtár intézményi szerepe és értéke / Laki Ildikó
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 35-38.

Miklós Katalin

Csak tiszta forrásból! / Miklós Katalin, Szabóné Lenkefi Ildikó, Szarvas Beatrix. – A 2017. évi Országos Könyvtári Napok rendezvényei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és az ózdi könyvtárostalálkozó eseményei
In: Könyvtári mappa. – 3. (2017) 6., p. 19-20. : ill., 4 fotó

Mikolasek Zsófia

Új központi könyvtár épül / Mikolasek Zsófia
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 7. (2017) 11-12., p. 4-5. : ill., 1 fotó, 6 látványterv

Nagy Attila

Előzetes megfontolások és javaslatok az új Nemzeti Alaptanterv elkészítéséhez / Nagy Attila. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 19. (2017) 4., p. 47-55.

Németh Márton

Nemzetközi körkép a webarchiválás gyakorlatáról / Németh Márton. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) 4., p. 575-582.

Ruff Orsolya

Hogyan olvass szigetiveszedelemül? : kötelező olvasmányok / Ruff Orsolya. – Bosnyák Viktória, Nényei Pál és Nógrádi Gergely az olvasásra nevelésről
In: Könyves magazin. – (2016) 4., p. 36-39. : ill.

Sinkovics Erika

Akikre büszkék vagyunk… / Sinkovics Erika
In: Kapcsolat (Eger). – 26. (2017) 2/3., p. 16. : ill., 1 fotó

Szöőr Ádám

A 21. század a digitális adatvagyon kora / Szöőr Ádám. – A 2017. máj. 2-án megrendezett „Go Digital – A közgyűjteményi digitalizáció aktuális kérdései” c. konferenciáról
In: Bonum publicum. – (2017) 5., p. 16-17. : ill.

Szöőr Ádám

Modern campus megújuló könyvtárral / Szöőr Ádám. – A Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtárának főigazgatójával készült beszélgetés alapján
In: Bonum publicum. – (2017) 7., p. 43-45. : ill.

Tegzes Béla

A könyvtári digitalizálás jelene és jövője : beszámolók a K2 2017/2018-as továbbképzési sorozat első alkalmáról / Tegzes Béla
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 3-4. : ill., 11 fotó

Tófalvy Tamás

“Nem tudtuk, hogy az internet következő 10 éve arról fog szólni, amit akkor csináltunk” : az iWiW története / Tófalvy Tamás
In: In medias res. – 6. (2017) 2., p. 372-385.

http://media-tudomany.hu/laparchivum.php

Tószegi Zsuzsanna

Barát vagy ellenség az információs kommunikációs technológia? / Tószegi Zsuzsanna. – Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2017. nov. 30-i rendezvényéről
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 65. (2018) 1., p. 27-32. : ill., 3 ábra

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/145

Tószegi Zsuzsanna

A könyvtárak és az emberközpontú tudomány : a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság III. című könyvtár- és információtudományi konferencia / Tószegi Zsuzsanna
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 65. (2018) 1., p. 33-51. : ill., 31 fotó

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/145

Tóth Máté

A Közösségek Hete könyvtári programjai : egy országos gyorsfelmérés adatai / Tóth Máté. – A CSK projekt hagyományteremtő programsorozatának látogatói körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményei
In: Könyvtári figyelő. – 27. (2017) Cselekvő közösségek klsz., p. 28-34. : ill., 4 tábl., 2 ábra

http://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Konyvtari.Figyelo.CSK_.kulonszam.pdf

Ungváry Rudolf

A névterek értelme : filozófiai–szerkezeti jellemzők / Ungváry Rudolf. – A szegedi Networkshop konferencián, 2017. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett változata
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 65. (2018) 1., p. 1-14.

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/145

Varga Ágnes

Az OMIKK az igényekhez igazodik : megváltoztak könyvtárlátogatási szokásaink / Varga Ágnes. – A cikk Liszkay Bélával, a BME OMIKK főigazgatójával készült interjú alapján készült
In: Műhely (Budapest, BME). – 15. (2017) 11., p. 2. : ill.

Vásárhelyi Judit, P.

Ünnepi könyvtörténeti konferencia az Országos Széchényi Könyvtárban a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából / P. Vásárhelyi Judit. – A 2017. okt. 16-án megrendezett “A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából” c. rendezvényről
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 4., p. 10. : ill., 9 fotó

Vasné Tóth Kornélia

Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban, 2017 / Vasné Tóth Kornélia. – A konferencia bemutatása és a szerző angol nyelvű előadásának magyarra fordított, szerkesztett változata. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 26. (2017) 12., p. 12-19. : ill., 2 fotó, 2 ábra

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bradley, Fiona

‘A world with universal literacy’: : the role of libraries and access to information in the UN 2030 Agenda / Fiona Bradley. – Bibliogr. – Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol nyelven
In: IFLA journal. – 42. (2016) 2., p. 118-125.

Címfordítás: „Legyen az írás- és olvasástudás egyetemes a világon”. A könyvtárak szerepe és az információhoz való hozzáférés a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló ENSZ-programjában

http://www.ifla.org/publications/node/1691

Čiperová, Olga

Mobilní aplikace v paměťových institucích – proč, jak a jak ne / Olga Čiperová
In: Čtenář. – 68. (2016) 7/8., p. 243-246.

Címfordítás: Mobil applikációk a közgyűjteményekben – miért, hogyan és hogyan ne

http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2016-roc-68/0708-2016.htm

Delve, Janet

Tout cela est bien quelque chose : digital preservation today: : how European Commission programmes and policy have brought us here : Festschrift for Patricia (Pat) Manson / Janet Delve, David Anderson
In: LIBER quarterly. – 26. (2017) 4., p. 308-324.

Címfordítás: Digitális megőrzés ma: az Európai Bizottság programjai és a szakmapolitikai törekvések

https://www.liberquarterly.eu/586/volume/26/issue/4/

Dewan, Paulin

Economic well-being and social justice through pleasure reading / Pauline Dewan. – Bibliogr.
In: New library world. – 117. (2016) 9/10., p. 557 – 567.

Címfordítás: Gazdasági jólét és társadalmi igazságosság szórakoztatóolvasmányok révén

http://www.emeraldinsight.com/toc/nlw/117/9%2F10

Dinotola, Sara

I sistemi per la gestione delle risorse elettroniche (prima parte) : gli electronic resources management systems (ERMS) / Sara Dinotola. – Bibliogr. a jegyzetekben. – Res. angol nyelven
In: AIB studi. – 56. (2016) 1., p. 59-73.

Címfordítás: Az elektronikus források kezelését szolgáló rendszerek. Első rész: az ERMS rendszerek

http://aibstudi.aib.it/issue/view/749/showToc

Fichtelius, Erik

Swedish libraries : the current situation / Erik Fichtelius
In: Scandinavian public library quarterly. – 49. (2016) 4., p. 26-29.

Címfordítás: A svéd könyvtárak jelenlegi helyzete

http://slq.nu/?article=volume-49-no-4-2016-11

Kubrâk, Elena Nikolaevna

Čtenie na Ukraine : rezul’taty sociologičeskih issledovanij poslednih let / Elena Nikolaevna Kubrâk. –Bibliogr. 14 tétel
In: Vestnik BAE. – (2016) 2., p. 40-48.

Címfordítás: Az olvasás Ukrajnában: az elmúlt évek szociológiai vizsgálatainak eredményei

Prachárová, Zuzana

E-booky a ich dostupnost v Slovenskej národnej knižnici / Zuzana Prachárová. – Res. angol nyelven
In: Knižnica. – 17. (2016) 3., p. 39-43.

Címfordítás: A Szlovák Nemzeti Könyvtár e-könyvei és elérhetőségük

http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_03.pdf

Pun, Raymond

Winning ways to gamify your library services / Raymond Pun
In: Computers in libraries. – 36. (2016) 9., p. 12-15.

Címfordítás: Sikeres módok, ahogy a könyvtári szolgáltatások játékossá tehetők

Rentier, Bernard

Open science : a revolution in sight? / Bernard Rentier. –Bibliogr.
In: Interlending & document supply. – 44. (2016) 4., p. 155-160.

Címfordítás: Nyílt tudomány: forradalom a látásmódban?

http://www.emeraldinsight.com/toc/ilds/44/4

Rosa, Kathy

American libraries in 2016 : creating their future by connecting , collaborating and building community / Kathy Rosa, Tom Storey. – Bibliogr. – Res. arab, francia, kínai, német, orosz és spanyol nyelven
In: IFLA journal. – 42. (2016) 2., p. 85-101.

Címfordítás: Amerikai könyvtárak 2016-ban: jövőjük biztosítása összekapcsolódás, együttműködés és közösségépítés révén

http://www.ifla.org/publications/node/1691

Schöpfel, Joachim

Open supply? : On the future of document supply in the world of open science / Joachim Schöpfel. – Bibliogr.
In: Interlending & document supply. – 44. (2016) 4., p. 150-154.

Címfordítás: A dokumentumszolgáltatás jövője a nyílt tudomány világában

http://www.emeraldinsight.com/toc/ilds/44/4

Toonen, Maaike

Bibliotheksservices für Flüchtlinge in den Niederlanden / Maike Toonen, Marian Koren
In: BuB. – 68. (2016) 10., p. 583-587.

Címfordítás: Könyvtári szolgáltatások menekültek számára Hollandiában

Wigell-Ryynänen, Barbro

From SPLQ to SLQ to the end of the story / Barbro Wigell-Ryynänen
In: Scandinavian public library quarterly. – 49. (2016) 4., p. 40-42.

Címfordítás: Az SPLQ-tól az SLQ-ig, majd a folyóirat megszűnése

http://slq.nu/?article=volume-49-no-4-2016-4

Zastrow, Jan

Gamification meets meaningful play : an inside look / Jan Zastrow
In: Computers in libraries. – 36. (2016) 10., p. 12-15.

Címfordítás: Betekintés a tanítójátékosítás világába

Magyar nyelvű szakkönyvek

Béres Judit

“Azért olvasok, hogy éljek” : az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig / Béres Judit. – Pécs : Kronosz, 2017. – 290 p. : ill. ; 23 cm. – Bibliogr.: p. 251-270. és a lábjegyzetekben. – ISBN 978-615-5497-95-7 (fűzött) :

Karvalics László, Z.

Informatorium : szó-kalauz a kortárs információs kultúrához / Z. Karvalics László. – Budapest : Tinta Kvk., 2017. – 532, [1] p. : ill. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-963-409-089-2 fűzött

Valóságos könyvtár, könyvtári valóság : könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016 / szerk. Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet]. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2017. – 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm. – Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2015. november 23-24-én rendezett Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányok; a kézirat lezárva: 2016 őszén. – Bibliogr. a fejezetek végén. – Összefogl. angol nyelven. – ISBN 978-963-284-842-6

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home