Helyismereti könyvtárosok a Nemzeti Könyvtárban

Posted by zondaz - május 14th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2018. március 16-án, a Budai Várban, az Országos Széchényi Könyvtár falai között tartotta közgyűlését és szakmai napját.

201802_Szervezetielet_Helyismereti_1

Először a könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárát látogattuk meg, ahol Vasné Dr. Tóth Kornélia mutatta be a gyűjteményt. A nyomtatványtár 1935 óta működik a könyvtár önálló részlegeként és 1985-ben költözött a mai helyére. Az 1711 után Magyarországon nyomtatott, vagy külföldön megjelent magyar vonatkozású plakátokat, kisnyomtatványokat gyűjti. A tár mintegy 4 millió önálló dokumentumot őriz, melynek egy része már online elérhető. Itt található az ország legjelentősebb, mintegy 120.000 darabos grafikai plakátgyűjteménye. Metszeteket, litográfiákat, céh- és mesterleveleket, ex-libriseket, számolócédulákat, szentképeket, gyászjelentéseket, menükártyákat és táncrendeket is megtalálnak a kutatók. Kiemelkedő képeslapgyűjteménnyel rendelkezik a kisnyomtatványtár, melynek része a Piarista rendtől kapott állomány. Ez elérhető a Magyar Digitális Képkönyvtárban is. Tájékoztatást kaptunk továbbá a helyismereti szempontú kutatási lehetőségekről.

Nemzeti ünnepünk 170. évfordulójához közeledve lehetőségünk volt megtekinteni a Széchényi Könyvtár „Jottányit se 48-ból! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete” című kiállítását, melyet a Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményéből állítottak össze. Vasné dr. Tóth Kornélia, a kiállítás kurátora szakavatott kalauzolásának köszönhetően különleges élmény volt látni az egyébként már sokszor olvasott dokumentumokat eredeti mivoltukban. Például a Landerer és Heckenast nyomdában először kinyomtatott 12 pontot (Mit kíván a magyar nemzet), a Nemzeti Dal Pápán nyomtatott példányát, és láthattuk a tömeg által kiszabadított Táncsics Mihály 1847-ben, börtönben írt versét is, melyet már a szabad sajtó bocsájtott ki.

201802_Szervezetielet_Helyismereti_2

A kiállítás különleges darabjai közé tartozik egy Metternich ellen írott, német nyelvű útlevél. Metszetet láttunk az 1848. július 5-én kezdődő országgyűlésről, helyet kapott a Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata, a felsőház rendszabálya, továbbá egy belépési jegy az országgyűlésre. Olvashattuk Perczel Mór 1848. október 5-én kelt hadijelentését. Ceglédről, Kossuth városából érkezvén különösen kedves volt számomra Kossuth szózata, 1848. szeptember 18-án. Láthattunk egy litográfiát a világosi fegyverletételről, és ennyi év távlatából is megrendítő olvasni a Haynau által, 1849. szeptember 1-jén kiadott Hirdetményt, melyben így számolt be a forradalom eltiprásáról: ” A magyar forradalom bevégződött.

Az érdekes és izgalmas történelmi dokumentumokat felvonultató kiállítás után a díszteremben kezdődött meg a közgyűlés.

Először egy perces néma felállással emlékeztünk meg a tavaly elhunyt Laki Lukács László egykori tagtársunkról, majd Mennyeiné Várszegi Judit elnök asszony beszámolóját hallgattuk meg a 2017-es év eseményeiről. A szervezet pénzügyi helyzetéről kaptunk információt Antaliné Hujter Szilvia tolmácsolásában.

Ezután a 2018-as tervek következtek, melyből már egy program meg is valósult Székesfehérváron, 2018. március 5-én, ahol többek között a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetével együttműködésben a Vörösmarty Mihály Könyvtár által szervezett helyismereti konferencián vehettek részt az érdeklődők.

Mándli Gyula ismertette a Honismereti Szövetség 17. kiadványszerkesztői tanácskozásának programját, melyet 2018. április 20-22 között Gödöllőn rendeznek meg.

Az MKE 50. jubileumi vándorgyűlése Keszthelyen lesz, a tagság megtárgyalta milyen programmal kellene a helyismereti szervezetnek megjelenni. A vándorgyűlések 50 évéről kiállítást fognak rendezni, ehhez az MKE vezetősége emlékeket, relikviákat vár más szervezetektől és a tagságtól, erről is szó esett.

Az idén a helyismereti konferenciát 2018. július 25-28. között Győrben rendezzük, a házigazda a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér lesz.

201802_Szervezetielet_Helyismereti_3

Végül Szűts Etele, a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály vezetője Kistelegdi Gyűjtemény – Magángyűjteményből közkincs címmel előadást tartott a Kistelegdi Gyűjtemény digitalizálásának és közkinccsé tételének folyamatáról. Részletes ismertetőt hallhattunk a 7-8 hónapig zajló munkáról, a mintegy 5000 képeslap feldolgozásáról. Kitekintésként elhangzott, hogy eddig az Europeana Gyűjteménybe mintegy 51 millió rekordot töltöttek fel, ebből 2017-ig 815 ezer magyar tétel került fel (1.5 %), pl. Ausztriából 2 millió tételt rögzítettek a rendszerbe.

A közgyűlés záró momentumaként a Budai Várhoz közeli Mákos Guba étterembe sétáltunk tagtársunk Vajda Henrik, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársának vezetésével. A kellemes környezet, a finom ebéd jó hangulatot teremtett a kötetlenebb beszélgetéshez. Ezzel ért véget a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének Budapesten megtartott közgyűlése és szakmai napja.

Sebestyénné Szilaj Anikó
helyismereti könyvtáros, Ceglédi Városi Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home