Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ünnepi konferenciájáról

Posted by zondaz - július 1st, 2018

2018. május 28-án, 43 fő részvételével megrendezésre került a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 50 éves jubileumi, ünnepi konferenciája.

Molnárné Varga Katalin az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke az előadók és résztvevők köszöntése után felkérte Dr. Kovács Béla Lórántot, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját üdvözlő beszéde megtartására. Dr. Kovács Béla Lóránt köszöntőjében kiemelte, hogy az egyesület több mint szakemberek egymással együttműködő csoportja, hiszen közösséget alkot. Önmagán túlmutató társadalmi kör, mert képes más társadalmi közösségek felé képviselni magát. E rendezvény lehetőséget ad arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra az emberekre, akik elkötelezetten szolgáltak és szolgálnak minden időben és körülmények között.

A jubileumi ünnepség első előadója Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke volt, aki az MKE jubileumi díszoklevelét adta át Molnárné Varga Katalin elnök asszonynak. Ezt követően meghallgathattuk előadását a „Fenntarthatóság és érdekképviselet az IFLA és az MKE aktuális törekvéseiben” címmel. Elnök asszony visszaemlékezett arra az eseményre, amikor az MKE 80. évfordulóján kiírt pályázatra számos hallgatótól érkezett videó pályázat. Ezek a videók bemutatták az MKE sokszínűségét. Külön kiemelte azokat az eredményeket, amelyek az MKE érdekképviselete révén születtek az utóbbi időkben, pl. a legutóbbi IFLA konferencián való nagyarányú részvételt (MKE támogatással, mintegy 24 főnek adódott erre lehetősége), vagy hogy az ENSZ fenntarthatósági programjában már benne vannak a könyvtárak. Magyar és angol nyelvű kiadvány is készült az MKE által a témában 2017 őszén szervezett konferencia és workshop kapcsán.

Az MKE – stratégiájának megfelelően – szervezi központilag és a helyi szervezetekkel együttműködve különböző szakmai programjait és az évente megrendezésre kerülő vándorgyűlést. A tavalyi programok közül kiemelte a „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás” konferenciát, valamint az „Agrárkönyvtárak a változó világban” címmel megrendezésre került szakmai rendezvényt.

Az ünnepi konferencia következő lépéseként egy informatív előadást hallhattunk Kovácsné Koreny Ágnestől a „Könyvtárak, könyvtárosok, közösségek a 21. században” címmel, mely a könyvtárak hagyományos és új szerepköreiről, valamint a változásokhoz való alkalmazkodásáról szólt. Rendkívül érdekes volt a közösségvezérelt könyvtárak megteremtésével kapcsolatos összefoglalása, mely a szükségletek általi működésen keresztül valósítja meg a közösségfejlesztést. Kiemelte, hogy a közösségvezérelt könyvtár kialakítása átlép a fizikai határokon, hiszen már nemcsak a tanulás, hanem az alkotás, az inspiráció és a találkozások helye is egyúttal. A téralkotás új irányzata jelent meg a közterek létrehozásával, ahol a funkciót az határozza meg, hogy mi az, ami életet ad a térnek, mi az a momentum, amely miatt egy adott térben szívesen tartózkodnak az oda betérő emberek. Felhívta a figyelmet azokra a kritériumokra is, melyek a kutatások alapján valódi közösségi teret eredményeznek és nem csupán funkció nélküli makett vagy design elemként szolgálnak.

Az előadás során többször elhangzott, hogy végéhez közeledik az az irányzat, amelyben a könyvtárak egymást követő rendezvények sorozatának lebonyolítójaként szerepel. Visszatért az olvasóknak az az igénye, hogy a könyvtár egyszemélyes ill. többszemélyes csendes elvonulást lehetővé tévő terekkel rendelkezzen. Ezen igény kielégítését néhány nyugati könyvtár új emelet ráépítésével kívánja megoldani.

A jubileumi ünnepség délutáni időintervallumában az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezet korábbi, ill. jelenlegi elnökségi pozícióját betöltő tisztségviselői emlékeztek vissza a területi szervezet megalakulására és munkájára.

Elsőként Kertész Gyuláné számolt be arról, hogyan, milyen körülmények között alakult meg a szervezet. Kiemelte az egyetem és a város kapcsolatának erősödését, az egyesület szakmai összetartó erejét, mely megmutatkozott abban, hogy a megalakulás évében mintegy 190 fő tett tanúbizonyságot szakma iránti elköteleződéséről megyeszerte. Hallhattunk még a hírlapolvasó, a zenei könyvtár, az író-olvasó találkozók létrehozásáról, népszerűségükről, s az 1972-es vándorgyűlésről.

Dr. Gellér Ferencné elnökségi ideje alatt indult el a könyvtárak gépesítése, mely magával hozta a sokféle könyvtári tanfolyam és képzés megszervezését. Személyes visszaemlékezései között szerepelt a könyvtáros bálokról és az 1996-os vándorgyűlésről szóló ismertetés, mely utóbbit az MKE elnöksége nagyrabecsüléssel emlegetett sokáig.

Végül jelenlegi elnökünk, Molnárné Varga Katalin személyes hozzászólása zárta az ünnepi konferenciát. Az egyesület helyi szervezete mindenkor igyekszik az éppen aktuális irányvonalat felvéve megfelelni a tagság igényeinek. Ennek keretében számos szakmai rendezvényt, az utóbbi időkben pedig az „ismerjük meg egymás könyvtárát” projekt keretében a megyében látogattunk meg már néhány könyvtárat. Természetesen meg kell emlékeznünk a 2009-es szintén nagy sikerű vándorgyűlésről is, mely szép példája volt az egyetemi, megyei és városi könyvtár összefogásának.

A kerekasztal beszélgetés alatt fényképeket vetítettünk ki az egyesület életéből az egyes időszakokhoz kapcsolódóan. Jó érzés volt látni, ahogy a beszélgetések megindultak az ismerős arcok láttán, mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály körében.

Szabó Ildikó
MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezet

Comments are closed.

Blog Home