A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár bemutatkozása

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

„Amint megszabadulunk attól a kényszertől, hogy tevékenységünknek jövedelmet kell generálnia, a határ a csillagos ég.” Max Tegmark

201806_Otagusip_Topolya_1

Ez lehetne akár a jelmondata is a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtárnak, mert szinte minden közösségteremtő megmozdulása kapcsán elmondható, hogy rendkívül szerény anyagi keretek között mozogva igyekszik létrehozni valamit. Az utóbbi 15 évben számos olyan – vidékünkön – formabontó kezdeményezése volt, amely egyedülálló a térségben, és megmozgatta a közösség apraját és nagyját.

De kezdjük az elején. Topolyán már a 19. században működött olvasókör, ami a mai könyvtár elődjének tekinthető, legrégebbi könyveinken a bejegyzések is erről tanúskodnak. A második világháborút követően, a krónikás szerint “lelkes tanügyi dolgozók” létrehozták az olvasókört, amit – megfeledkezve a korábbiakról – a mai könyvtár közvetlen jogelődjeként tartanak számon. A könyvtár többszöri költözködés után 1990-ben költözött jelenlegi helyére, a városközpontban álló egykori rabbinátus épületébe.

Hat fiókkönyvtárat üzemeltetünk: Bajsán, Bácskossuthfalván, Pacséron, Gunarason, Zentagunarason és Pannónián. A könyvtár könyvállománya több mint 130.000 kötetből áll. A magyar és szerb nyelvű könyvek aránya megközelelítőleg azonos.

A könyvtár a hét, a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított vajdasági, magyar könyvtár egyike.

201806_Otagusip_Topolya_2

A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár

Névadója, Juhász Erzsébet (1947–1998) topolyai születésű, író, kritikus, könyvtáros, irodalomtörténész, egyetemi tanár. A könyvtár egy külön termében őrizzük a család részéről a gondjainkra bízott Juhász Erzsébet-hagyatékot. Ez magában foglalja az írónő 1602 kötetből álló személyes könyvtárát, folyóiratokat, kéziratait, leveleit, feljegyzéseit, egyetemi előadásainak vázlatait, írógépét és néhány személyes tárgyát.

201806_Otagusip_Topolya_3

A Juhász Erzsébet-hagyaték

Könyvtárunk az írott értékek védelme mellett fő feladatának tekinti, hogy a legkülönfélébb módokon reagáljon a társadalmi, gazdasági és kulturális változások által generált felhasználói igényekre. Napjaink embere már másként tekint a könyvtárra, mások az elvárásai, és nekünk kötelességünk, hogy feltárjuk ezeket az igényeket, és beépítsük a könyvtár közszolgáltató tevékenységébe.

Ami különlegessé teszi ezt a (kis)városi könyvtárat az az, hogy már nagyon korán felismerte a lehetőségeket, a közösségi térként való működés lehetőségét. A könyvtár által szervezett foglalkozások, tanfolyamok, előadások a társadalmi rétegek széles spektrumát szólította meg, és teszi ezt folyamatosan napjainkban is.

A Juhász Erzsébet Könyvtár első ilyen, a térségben – a kilencvenes évek háborús eseményeit követően – egyedülálló kezdeményezése az volt, hogy játszóházakat szervezett, ahol magyar és szerb ajkú gyerekek együtt játszottak, ismerkedtek egymás kultúrájával, nyelvével. Nem titkolt célunk a gyerekek bevonzása és olvasóvá nevelése volt. A játszóházak több mint 10 éven keresztül nagy sikerrel működtek. Ebből fejlődött ki a szintén nagy népszerűségnek örvendő Mi fán terem? elnevezésű programunk. A kezdeményezés célközönsége azok az általános iskolás gyerekek voltak, akik különleges tudományos, művészeti és irodalmi ágazatokkal ismerkedhettek meg olyan személy tolmácsolásában, aki már járatos az adott területen.

Másik példa nélküli kezdeményezésünk a Ne(t) add fel! névre hallgató informatika tanfolyam volt. Az információs műveltség elsajátításában segítő képzéssorozat az idősebb generációt szólította meg. A tanfolyam 2010-ben vette kezdetét, akkor a térségben csak a Juhász Erzsébet Könyvtárban zajlott ilyen jellegű képzés. A programban közel 300 időskorú vett részt, 8 éven keresztül.

201806_Otagusip_Topolya_4

A Ne(t) add fel! informatika tanfolyam 2018-as évfolyama

Ennek apropóján 2015-ben útjára indult egy, még Szerbiában is egyedülálló, kezdeményezés. Egy topolyai informatikatanár ötlete nyomán, egy nyári táborából nőtte ki magát a Coder Club elnevezésű programozó szakkör. Az általános iskolás gyerek hetente több alkalommal foglalkozásokon vesznek részt a könyvtár padlásterében, ahol a számítógépterem található. Megismerkedtek a vizuális élményalapú programozással, a Scratch programkörnyezettel, az Android alkalmazások készítésével App Inventorban, robotprogramozással Ozobottal, mikroelektronikai eszközökkel Arduino segítségével, és még sok más alkalmazással. Sajnos a számítógépek már elavultak, és nem tudnak lépést tartani a legújabb trendekkel. Ez rányomhatja a bélyegét a tanfolyam sikereire is, amelyek nem elhanyagolhatóak. Számos nemzetközi megmérettetésen vettek részt a Coder Club fiatal programozói. Az Európai Programozási Hét alkalmából meghirdetett videoversenyen 89 indulóból második helyezést értek el. A tanfolyam vezetője lett a Code Week szerbiai programozó-nagykövete, ezáltal ő képviseli Szerbiát Brüsszelben a Code Week nevű megmozduláson.

201806_Otagusip_Topolya_5

A Coder Club fiatal programozói

Rendkívül büszkék vagyunk ezekre a kezdeményezéseinkre. Mindhárom esetben igen szerény lehetőségeink voltak az induláskor, és ez menetközben sem változott sokat. Ez azért sajnálatos, mert ezek a már évek óta sikeresen működő képzéseink – különös tekintettel az informatikával foglalkozókra – anyagi juttatások nélkül nem tudnak fejlődni, nem tudnak naprakészek maradni.

Reményeink szerint ez a jövőben változni fog, változnia kell… Könyvtárunk tartani kívánja ezt az irányt, amely az innováció, a veresnyképesség mentén vezet el egy elképzelt, szellemi értékekben gazdag jövő felé.

Bednárik Prokec Zita informatikus-könyvtáros
Juhász Erzsébet Könyvtár, Bácstopolya

Comments are closed.

Blog Home