„…mennél gazdagabb a múltad, annál több fonallal kapaszkodhatsz a jövőbe”

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_1

címmel tartotta szekcióülését Keszthelyen a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Mennyeiné Várszegi Judit elnök moderálásával. A szép számú közönséget még a nagy meleg sem tartotta vissza az előadások meghallgatásától. Szinte mindegyik kapcsolódott a helyszínhez, Zalához, a Balatonhoz.

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_2

Kivétel volt Tamáska Lajos, az INKA projektmenedzsere előadása. Ő a felhő alapú számítástechnikáról beszélt, a felhő szolgáltatás előnyeiről, hátrányairól, illetve arról, hogy az alapítvány által támogatott NIIF beolvadva a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe (KIFÜ) milyen lehetőségeket nyújt a könyvtárak, könyvtárosok számára ezen a területen. Ámulva néztük azokat a fotókat is, amelyek a google technikai háttérparkját, a világon szerte lévő szerviztermeit mutatták.

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_3

Ugyancsak kivétel volt Egyházi Dóra, a komáromi Selye János Egyetem könyvtárának igazgatója előadása is, ő a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökeként mutatta be a felvidéki szervezetet. Beszélt a gondokról, ahiányosságokról, a könyvtárosok létszámának csökkenéséről, a találkozások, közös programok megtartásának nehézségeiről, a fenntartók nem mindig pozitív hozzáállásáról. Kiemelten szólt néhány, elsősorban városban működő könyvtár helyismereti tevékenységéről, gyűjtőmunkájáról. Fiatalos lendülettel mégis pozitívan zárta az előadását: bízik a hitben, az ötletekben és a könyvtárosok kitartó erejében. És miképp kiemelte az anyaország segítségét, ehhez a mi szervezetünk is beleérthető: évek óta hagyomány a szervezetünkben a határon túli magyar könyvtárosok meghívása előadóként, illetve résztvevőként. Most is örömmel láttuk, hogy közülük többen is részt vettek a szekcióülésünkön.

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_4

És akkor a többi előadásról, melyek a helyhez szorosabban kötődtek. Rovács Barna, a KSH Könyvtár tájékoztató könyvtárosa izgalmas előadást tartott A Balaton térségének gazdasága és társadalma a 20. században, tematikus térképek alapján címmel. A fiatal, felkészült előadó kimutatta az összefüggéseket a nemzetiségi és vallási összetétel között, beszélt a népmozgalomról, a természetes szaporodásról – mindezt országos, helyenként nagy-magyarországi összehasonlításban tette. A KSH térképei alapján beszélt az út- és vasúthálózat kiépüléséről, ezek gazdasági – főleg turisztikai hatásairól. Két település – Siófok és Balatonföldvár- kialakulása, fejlődése kapcsán a közelebbi részletekbe is betekinthettünk.

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_5

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár két különgyűjteményét ismertette Dr. Gyenes Imre kolléga. Az szinte természetes, hogy Keresztúry Dezsőhöz erősen kötődik a könyvtár, hiszen ő Zalaegerszegen született, itt élt sokáig és a könyvtárát is a városra hagyományozta. A hajdani családi házukban működő Keresztúry-emlékházban várja a kutatókat a könyvtár. A Nádas Péter Arcívum létrejötte már különlegesebb. A Zala megyébe költözött író műveit, a rávonatkozó irodalmat egyéb anyagokat gyűjti az archívum, ritkaság, hogy egy élő és alkotó művésznek ilyen anyaga egyben megtekinthető.

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_6

Dr. Zágorec-Csuka Judit szlovéniai kolléga az első magyar alsólendvai könyv: Kultsár György postillái c. előadása szintén zalai témájú volt, hiszen Lendva valamikor Zala megyéhez tartozott. Nemcsak Kultsár György prédikátorról és műveiről hallottunk, hanem a vidék földesúri családjairól, kiemelten a Bánffy-familiáról, valamint a könyv nyomdászáról is. Láthattuk fotón a Lendván emelt, Béres János egerszegi szobrász által készített, a Postillát ábrázoló könyv-szobrot is. Maga a könyv 1574-ben jelent meg, a szobrot a megjelenés 440. évfordulója kapcsán 2015-ben állították föl, érdemes megnézni!

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_7

Dr. Cséby Géza előadása kapcsán a Festeticsek városába, annak történetébe képzelhettük magunkat. Cséby Géza költő, kutató jól ismeri a város történetét, hiszen itt született, itt éli az életét. Jól ismeri a Festetics család történetét, doktori disszertációját is ebben a témában írta. A Georgikon, az első európai mezőgazdasági felsőfokú intézmény megalapítása, valamint a Helikon ünnepségek elindítása fűződik a család történetéhez, de más érdekességeket is megtudhattunk az előadásból. Érdemes Cséby Géza Keszthelyről, illetve a Festeticsekről szóló könyveit olvasni!

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_8

Délutáni programunk a Műszaki Könyvtáros Szekcióval közösen zajlott: a Hableány nosztalgiahajón, Takács Gábor nyelvész,a balatoni helytörténész találkozók szervezője kalauzolt bennünket a Keszthelyi öbölben, annak kialakulásáról (egyáltalán a Balaton történetéről) tartott előadást. Egy személyes gondolat: nekem azért volt különösen izgalmas, mert Balatonmárián éltem, ismerem a környéket – de így is jó volt összefoglalva hallgatni a tudnivalókat, miközben gyönyörködtünk a tájban, láttuk azt, amiről beszélt a kolléga. (Ha valaki a Balaton-felvidéki kiránduláson is részt vett, a témát, a Keszthelyi-öblöt a szárazföldről is láthatta.) Majd Bodó Iván halászati mérnök Kukkantás a víz alá! című, színes, érdekes hidrobiológiai előadásában a Balaton élővilágával ismerkedtünk meg, sokaknak nagy örömére a versbe szedett halleírások helyes felismeréséért Balaton szelet járt.

A szekció ismét egy jó, a témához és a helyszínhez kapcsolódó programot állított össze: Értékeink valóban a jövőt formálják – ha odafigyelünk rájuk, számon tartjuk őket!

201804_Szervezetielet_HKSZ_Mennel_gazdagabb_a_mult_9

A szekció üzenete az egyik, Mennyeiné Várszegi Judit elnökasszonyt ábrázoló fotón olvasható.

Bazsóné Megyes Klára
a HKSZ tagja

Comments are closed.

Blog Home