Beszámoló a Műszaki Szekció programjáról a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Posted by zondaz - május 14th, 2018

A Műszaki Könyvtáros Szekció könyvfesztiváli rendezvényén a kora esti időpont ellenére zsúfolásig megtelt a nagy fesztiválcsarnok B. épületének galériáján lévő Könyvtáros Klub terme. Az érdeklődők között igen nagy számban jelentek meg szekciónk tagtársai, de az MKE elnöke, Barátné Dr. Hajdu Ágnes, és több más szakmai szervezet vezetője is a résztvevők között volt.

Az elmúlt évek jó gyakorlatának megfelelően idén is két jelentős új művet mutattunk be.

1. Mein Budapest – Prof. Dr. Magyar Kázmér színes fényképes albuma

201802_Szervezetielet_Konyvfesztival_MKSZ_1

Magyar Kázmér professzor, aki több európai egyetem díszdoktora, külön azért utazott haza Budapestre, hogy ezt a remekművet ismertethesse a hazai érdekelődő közönséggel.

A sajtó és a Magyar Rádió munkatársai is nagy érdeklődést mutattak a hazai könyvkiadás területén ritkaságnak számító, a digitális képközlés magas színvonalát képviselő német nyelven íródott reprezentatív kötet iránt. A könyv A/3 méretnél is nagyobb formátumú, 271 oldalán, fényes műnyomó papíron digitális technikával nyomtatott 100 színes fényképpel mutatja be Európa német nyelvterületen élő lakosságának Budapestet.

A páratlan érdekességet nyújtó nyomdászati technikát, mely azt is lehetővé tette, hogy akár  A/1-es  méretű színes digitális nyomatokat is lehessen készíteni a kötetről, Dr. Tomcsányi Péter, a Prime Rate nyomda ügyvezető igazgatója mutatta be.

2. Féja Géza: Atyámfiai

F-fedel.indd

Már maga az a tény, hogy a kötetet a neves magyar író a Viharsarok és más művek szerzőjének fia, Féja Endre szerkesztette egybe, igen nagy kuriózumnak számit. Féja Endre közel 50 éven át tanított a budapesti Toldi Gimnáziumban, neveltjei közül, akik ma már neves irodalom-történészek, kutató tudósok lettek, többen eljöttek, hogy meghallgathassák egykori szeretett tanáruknak a könyvről szóló ismertetését.

Pastyik László, a ma Bácska Topolyán élő irodalomtörténész, egykor az Újvidéki Egyetem tanára kereste meg Féja Endrét, hogy ösztönözze ezen írásoknak egy kötetben való közreadására. Ahogy a kötet összefoglaló záró cikkében a Két Féja, apa és fia című írásában is írta s a könyvbemutatón is ékesen beszélt erről: „A Délvidék irodalmi hagyományait kutatva bukkantam az adatra, hogy Féja Géza 1941 nyarán a Bácskában járt. Zilahy Lajos képes hetilapjában, a Híd-ban több írást is közölt az akkori helyi társadalmi állapotokról és irodalmi viszonyokról… Az Atyámfiai című írásában azt is jelezte, hogy rokonilag és érzelmileg is szoros szálak fűzik Csantavér nagyközséghez…”

201802_Szervezetielet_Konyvfesztival_MKSZ_3

Nagy Zoltán elnök megköszöni az előadók közreműködését

A bemutatók olyan jól sikerültek, hogy bár a Könyvfesztivál ezen a napon be akart zárni 19 órakor, csoportosan kivonultunk a Millenáris B épületéből s parkban letelepedve közel este 10 óráig együtt maradva vitattuk meg a látottakat és hallottakat.

Köszönet érte az MKSZ azon vezetőségi tagjainak, akik az előkészítésben és rendezésben is aktívan részt vállaltak, többek között Farkas Istvánnak a Pedro Kft és a Xantusz Könyvesház vezetőjének, és Bihari Zoltánnak, aki által a kötetek forgalmazására és dedikálására is sor kerülhetett.

Részletesebb cikk és további fotók az MKSZ weboldalán!

Nagy Zoltán
az MKSZ elnöke

Comments are closed.

Blog Home