Bánfai József (1954-2018)

Posted by zondaz - január 3rd, 2019

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett és nagyra becsült kollégánk, Bánfai József 2018. december 9-én örökre itt hagyott bennünket.

Józsi 1954. április 23-án született Pécsett. A Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakának elvégzése után, 1977. március 16-án került a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának folyóiratosztályára. Rövid feldolgozói munka után tájékoztató könyvtárosként találta meg hivatását, amelyet haláláig folytatott az Olvasók megelégedésére.

A ’80-as évek elején az ELTE pedagógia-nevelésszociológia szakát is elvégezte. Az itt szerzett tudását nemcsak a napi könyvtári gyakorlatban hasznosította, hanem tudományos kutató munkát is folytatott. A tehetségkutatás ismert hazai szakértőjévé vált, számos tanulmánya jelent meg folyóiratokban és tanulmánykötetekben.

Több évtizedes könyvtári munkájának elismeréseként 2006-ban Rektori dicséretben részesült. 2016-ban Klimo Emlékplakettel ismerte el az Egyetemi Könyvtár vezetése példaadó munkásságát, szorgalmát, az Olvasók érdekében kifejtett szakmai tevékenységét.

Egy könyvtáros számára a legnagyobb dicséret az Olvasók elismerése. Hallgatóink tudatosan keresték Józsit kérdéseikkel, hiszen tudták, hogy a vele való találkozás felér egy fél kutatás-módszertani kurzussal. Személyes kapcsolatot alakított ki az Olvasókkal, akik éveken át kérték segítségét, tanácsait, ragaszkodtak hozzá. Oktatóink, kutatóink között is legendás volt segítőkészsége, a könyvtár állományának alapos ismerőjeként mindig tudott új információval, ötletekkel szolgálni. Hitvallása szerint: „… aki idejön és segítséget kér, annak abban a pillanatban ez a legsúlyosabb problémája”. Klasszikus könyvtáros volt ő, akinek az elsőszámú célja mindig az éppen tőle segítséget kérő Olvasó kiszolgálása volt.

Nyugdíjba vonulása után is köztünk maradt, hiszen a Könyvtár volt az élete, naponta bejárt, ügyeletet vállalt tájékoztató könyvtárosként egészen haláláig. Nagyon hiányozni fognak a tanácsai, a segítsége, a meglátásai, óriási tudása, amit magával visz, az anekdotái, amelyeket sokszor hallottunk tőle.

Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük.

Nyugodj békében, Józsi!

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
és Tudásközpont munkatársai

Comments are closed.

Blog Home