Stratégia, együttműködés, diskurzus, megújulás, avagy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer együttműködése a hazai szakkönyvtári hálózattal

Posted by zondaz - november 11th, 2018

201805_Szakmaimuhely_Strategia_egyuttmukodes_1

2018. szeptember 10-én „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal II.” címmel szakmai konferenciát szervezett az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója. A szakmai rendezvény, a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg, délelőtti és délutáni programrészekkel. A konferencia délelőtti helyszíne a Kúria volt, ahol köszöntőbeszédet mondott Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke. A rendezvény délutáni programjának a Fővárosi Törvényszék adott helyett, itt Dr. Tóth Gyula, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese, köszöntötte a vendégeket.

A konferencia meghívottjai voltak a bírósági könyvtárosok, valamennyi bírósági báziskönyvtárból, illetve az MKE Jogi Szekció tagjai. A jogi partnerkönyvtárak vezetői és könyvtáros kollégái, illetve egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak vezetői és könyvtárosai is nagy létszámban képviseltették magukat a szakmai rendezvényen.

201805_Szakmaimuhely_Strategia_egyuttmukodes_2

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. Újra lehetőséget kívántunk teremteni a szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is.

A szakmai nap szervezőit az a meggyőződés vezérelte, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakkönyvtári hálózattal való szorosabb együttműködése, nagyban támogatja a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók igényeinek hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb teljesítését, illetve olyan minőségi szolgáltatásokat nyújt, amelyek még jobban megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A konferencia változatos, de szoros napirendje többek között foglalkozott a hazai szakkönyvtárak jelenlegi helyzetével, jövőképével, a fejlesztések lehetséges irányaival; a GDPR, új adatvédelmi rendelet könyvtári alkalmazásával; előadást hangzott el az információs társadalom jogi problémáiról az ítélkező munka és az ügyészi munka szemszögéből, illetve az Országgyűlési Könyvtárban a magyar jogtörténeti dokumentumok digitalizálásáról. A szakmai program utolsó előadásában pedig tájékoztatást kaptak a résztvevők az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer részvételéről az OBH bíróságtörténeti szakmai munkájának támogatásáról.

A szakmai tanácskozáson az igazságszolgáltatás és a hazai könyvtáros társadalom olyan kiemelkedő szakértői osztották meg ismereteiket, tapasztalataikat a konferencia résztvevőivel, mint Rostás Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály referense, Rózsa Dávid, a Központi Statisztika Hivatal Könyvtára főigazgatója, Gaálné Kalydy Dóra, az MTA Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettese, Dr. Tószegi Zsuzsanna, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet címzetes egyetemi docense, Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese, Dr. Nagy Gábor Bálint, a Legfőbb Ügyészség ügyésze, Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője, Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetője és Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája.

201805_Szakmaimuhely_Strategia_egyuttmukodes_3

A szakmai konferencia minden résztvevője sok új értékes gondolattal, új ismeretséggel, új ötletekkel, inspirációkkal, új látásmóddal és tartalmas szakmai beszélgetések tapasztalatával tér haza.

Ezen a szakmai konferencián is elhangzott, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai tevékenysége és a bírósági könyvtári fejlesztés, egy kiváló példája annak, hogy szakmai összefogással, hálózati együttműködéssel lehetséges értékes és magas színvonalú szakkönyvtári ellátás kialakítása és működtetése. Kijelenthetjük, hogy az igazságszolgáltatás egyik alapvető könyvtári-információs tájékoztatási és tudásbázis eszközeivé vált a bírósági könyvtár. A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel, a szervezők már a helyszínen megállapodtak abban, hogy – hagyományt teremtve – jövőre is biztosan megszervezik a szakkönyvtári hálózati együttműködésről szóló konferenciát.

Gerencsér Judit
a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője és
Kovácsné Garamszegi Marianna
a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa

Comments are closed.

Blog Home