A Tudományos és Szakkönyvtári Szekció vándorgyűlési összefoglalója

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_Szervezetielet_TTSZ_vandorgyules

A 2018. évi Vándorgyűlés a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció számára ünnepléssel kezdődött, Dr. Téglási Ágnes, szekciónk előző elnöke MKE emlékérem kitüntetésben részesült. A kitüntetéshez ezúton is szeretettel gratulálunk!

Az idei szekcióülést A jövő szakkönyvtárai – értékeink és lehetőségeink címmel szerveztük. A szakmai program elsődleges célja, hogy megismerhessük szakmánk legújabb kihívásait, a könyvtárak új szolgáltatásait és a kollégák által hozzáadott értékeket.

A különböző szakkönyvtártípusok egy-egy jeles képviselője által bemutatott területek jól rávilágítottak a legégetőbb feladatokra, erősségeinkre és a megoldandó kérdésekre.

A napot az európai trendek sorba vételével kezdtük, melyek közül kiemelendő a nyílt hozzáférés erősítése, ami ma már nem csak a nyílt publikálás támogatását jelenti, hanem a nyílt hozzáférésű cikkek, monográfiák publikálását, a kutatási adatmenedzsmentet és a nyílt forrásokból való naprakész tájékoztatást. Európai szinten is jelentős kérdés a könyvtárosképzés új feladatkhoz igazítása és a folyamatos továbbképzés biztosítása, illetve a digitalizáció.

A digitalizáláshoz kapcsolódóan Peti Péter (Tripont Kft) mutatta be a legkorszerűbb technikákat, a szekennelés során fontos szempontokat és a digitális dokumentumokból építhető adatbázisokat.

Kerékgyártó Ágnes, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményének munkatársa a FSZEK stratégiáján keresztül az országos szakkönyvtárakra háruló feladatokba adott bepillantást. A Szociológiai Gyűjtemény kiemelt feladata a nyomtatott és elektronikus szakirodalomhoz való hozzáférés biztosítása, melyen belül nagy hangsúlyt kap a nyílt hozzáféréssel elérhető dokumentumok felkutatása, láthatóvá tétele, a szociológiai bibliográfiai adatbázis teljes szövegű tartalmakkal való bővítése.

Hoczopán Szabolcs, a Szegedi Egyetem Klebelsberg Könyvtár Tartalomszolgáltatási osztály vezetője az Open Access Intézményi támogatási rendszer menedzselését és a szerzők támogatását mutatta be. A Szegedi Egyetemi Könyvtár egyedülálló Szerzői eszköztár szolgáltatásával az egyetem láthatóságának növelése érdekében egyszerre tartja a kapcsolatot a nyílt hozzáférés költségeire pályázó oktatókkal, az egyetemi open access támogatást megítélő vezetőkkel, a nyílt hozzáférést biztosító kiadókkal. Mindeközben a könyvtár kidolgozta a nyílt publikálást anyagilag támogató rendszer pályázati feltételeit és követelményeit.

Alexi Anna, az Egis Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Könyvtár vezetője a helyi igényekre választ adó fejlesztéseket mutatta be, hogyan működik a könyvtárukban az automatizált cikk-kérés és a kért cikkek elektronikus szolgáltatása az integrált könyvtári rendszeren belül. A fejlesztéseknek köszönhetően a kért cikkek elérése gyorsabb, átláthatóbb és visszakereshető lett.

Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetője, szekciónk elnökségi tagja, az egyházi könyvtárak, ezen belül külön hangsúllyal az egyházi felsőoktatási könyvtárak feladatait ismertette. Összegzésként elmondható, hogy az egyházi könyvtárak egyáltalán nem középkoriak, feladataik sok szempontból még szerteágazóbb, mint a legtöbb tudományos és szakkönyvtár munkája, hiszen a mai kor követelményeinek ugyanúgy meg kell felelniük, mint az összes többi könyvtárnak, felhasználóik elvárasa cseppet sem kevesebb, mindeközben pedig kiemelt figyelmet kell szentelniük régi könyves állományukra, kulturális örökségünk ritka példányaira. Török Beáta felhívta a kollégák figyelmét a megfelelő szakképzettséggel és felkészültséggel rendelkező munkatársak hiányára, mely jelentősen nehezíti az állományok szakszerű feltárását.

Egyházi Dóra, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatója a szlovákiai publikációs tevékenység regisztrálásába nyújtott betekintést, mely nagymértékben hasonlít a hazai MTMT rendszerhez.

Dr. Verók Attila az Eszterházy Károly Egyetem könyvtáros képzésének sajátosságaira hívta fel a figyelmet. Lengyelné dr. Molnár Tünde betegsége miatt sajnos nem tudott részt venni a szekcióülésen, de előadását Verók Attila bemutatta, így a hallgatók bepillantást kaphattak az egri könyvtárosképzés alapjaiba. A tanszékvezető előadásában a Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék keretein belül folyó A múzeum- és örökségi gyűjteményszervező mesterképzési szakirányon elsajátítható régi könyves gyűjteményekben kamatoztatható kompetenciákat ismertette. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra a sajnálatos tényre, hogy a legtöbb BA végzettséget szerzett fiatal nem folytatja tanulmányait, nem mélyednek el a speciálisabb igényeket kielégítő mesterképzésben. A Tanszéken végzett hallgató többségével a képzés befejezése után is kapcsolatban állnak, elhelyezkedési lehetőségeik kimeríthetetlenek, hiszen a Tanszék szinte az összes jelentős gyűjteménnyel rendelkező könyvtárral kapcsolatban áll, a könyvtárak rendszeresen keresik a tanszéket, hogy egyre táguló szakemberhiányukban segítségükre legyen. Tanszékvezető úr arra buzdította a jelenlévő könyvtárosokat és könyvtárvezetőket, hogy az alapképzéssel rendelkező kollégákat támogassák tanulmányaikban, ezzel közösen enyhíthetünk a szakmánkban tapasztalható hiátust.

A szakmai programot két szponzorelőadás zárta, az Akadémiai Kiadó a megújult elektronikus szótárcsomagjára hívta fel a figyelmet, az EBSCO cég képviselői pedig az e-könyvcsomagok kínálta lehetőségeket mutatták be.

Az idei Vándorgyűlés Tudományos és Szakkönyvtári szekcióülésének sikerét a programon részt vett érdeklődői, hallgatói létszám is igazolta, bízunk benne, hogy jövőre újabb előrelépésekről, újdonságokról számolhatunk be.

Ezúton is köszönjük a szervezőknek a gazdag, tartalmas programokat!

Gaálné Kalydy Dóra
TSZSZ elnök

Comments are closed.

Blog Home