A Jövő Könyvtára felé

Posted by zondaz - július 1st, 2018

Gondolkodj strukturáltan – A tudománymetria és a forrásgyűjtés alapjai

201803_Szakmaimuhely_Jovo_konyvtara_fele_1

Drótos László, a miskolci webináriumi sorozat szerkesztője a 17. rész bevezetőjében jelezte: napjainkban a tudományos publikációs tevékenység alapjaiban megváltozott, átalakult. Számtalan eszköz, lehetőség, fejlesztés segít a kutatási eredmények megjelenítésében, láthatóvá tételében. Ezekkel az új technológiákkal a könyvtáraknak, könyvtárosoknak, munkatársaknak lépést kell tartaniuk. Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója kiegészítésében elmondta, hogy ugyan megváltozott, de szoros a kapcsolat az oktatók-kutatók és a könyvtárosok között. Ez a minőségi kapocs segít a megalapozáshoz egy új publikációs készségű csapatnak.

A váltás szükségszerű, sürgős!

201803_Szakmaimuhely_Jovo_konyvtara_fele_2

Az előadó, dr. Sasvári Péter (tudománymetriai referens, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Általános Informatikai Intézet) szenvedélyesen és valós tényekkel, adatokkal érvelt összeállításában. A lehetséges technológiák kíméletlenül lekörözik az idejétmúlt, lomha, elvi strukturális berendezkedést, szokást, a nem megfelelő szinten jelen lévő, vagy éppen lusta oktatót-kutatót. Egy ingerre óriási adathalmaz érkezik, mely várja, hogy olvassák, használják. Megtörténik a hasznosulás? A felmérés szerint nem. A helyzet (színvonal) kishazánkban kétségbe ejtőbb, mint gondoljuk.

Sasvári nosztalgiázva említette, mikor elkezdte 1988-ban Miskolcon egyetemi tanulmányait, létezett egy „Könyvtárismeret” tantárgy – igaz, nem a mai technikai szinten. S a krónikás is hozzáteszi, a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában Zsidai József igazgató kezdeményezésére a múlt század(!) 70-es éveiben, de utána is készültek segédletek, könyvek, publikációk, fakultatív tantárgyként pedig beszámoló számonkérések a szakirodalmi forrásismeret témában.

Ma hol van ez az égetően szükséges tantárgy/lehetőség/igény az oktatók, kutatók, hallgatók számára?

Bővebb és jogos követelés, valamint feltárás olvasható-látható a kiváló előadásról készült elektronikus változatban www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/.

Míg a 17. rész a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum előadójában, a 18. ismét a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban volt.

201803_Szakmaimuhely_Jovo_konyvtara_fele_3

Információs műveltség az adat-intenzív kutatás korában címmel Dr. habil. KOLTAY Tibor PhD (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának főiskolai tanára) képernyős/vetítővászonos felolvasása(…) szintén elérhető az előbb ajánlott www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/ oldalon.

Nagy Gábor

Comments are closed.

Blog Home