Kitüntetés és szakmai nap a Könyvtárosok világnapján

Posted by zondaz - május 14th, 2018

Április 14-e a Könyvtárosok világnapja. 2003 óta ünnepli ezen a napon a könyvtáros társadalom önmagát, illetve a szakmát. 2008 óta a MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezete nemcsak elméletben ünnepel: ekkor alapította ugyanis a kiemelkedő munkát végzett és végző egyesületi tag könyvtárosok elismerésére a Csendes János díjat (nyugalmazott kollégák részére) és a Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat (aktív, kiemelkedő munkát végző könyvtárosok számára).

201802_Szervezetielet_Kituntetes_es_szakmai_nap_Szabolcs

2018-ban a Csendes János díj nem került kiosztásra. A Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat a 7 fős kuratórium V. Kokovay Zsuzsanna tagtársunknak ítélte.

Laudáció

V. Kokovay Zsuzsanna a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár vezetője. 1982, azaz főiskolai hallgató kora óta, tagja az egyesületnek. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-könyvtár szak elvégzése után az intézmény könyvtárosa lett. Az ELTE könyvtár szakának elvégzése után a könyvtár tanszék oktatójaként tevékenykedett. 1998 óta a könyvtár vezetője, hamarosan menedzser diplomát is szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Igazgatói tevékenysége alatt a pedagógiai szakkönyvtárként működő intézmény nyilvános könyvtár lett, kibővült az online szolgáltatások köre, a könyvtár közösségi térré vált: a Könyvtár Galériában neves képzőművészek kiállításai láthatóak, és 2005 óta kéthetenként teadélutánon vehetnek részt az érdeklődők szerte a városból. Két sikeres TÁMOP pályázat is fűződik a nevéhez.

A Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár színvonalának növelése, presztízsének emelése elismeréseképpen V. Kokovay Zsuzsanna 2018-ban a Szabolcs-Szatmár Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjban részesült.

A díjat Tomasovszky Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója és Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetője, a MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezete elnöke adta át. Az ünnepi pillanatokat állófogadással zártuk.

Ezután azonban komolyra fordítottuk a szót. Ünnepi taggyűlésünk rekord számú érdeklődőt vonzott, amelynek okai az előzetesen meghirdetett programpontok voltak.

Dr. Kenyéri Katalin, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Könyvtári és Leváltári Osztály közigazgatási tanácsadója, könyvtári és jogi szakreferens, a frissen megváltozott könyvtári jogszabályokról tartott előadást. Előadásának címe: 2017. évi LXVII. tv. és a 2017. évi CLXXX. tv módosította az 1997. évi CXL. tv-t. A kulturális alapellátás szabályainak bevezetése.

Előadónk a törvény változásain kívül új könyvtári rendeletekről is beszámolt, melyekről a híradás és maga a jogszabálylista a Könyvtári Intézet honlapján megtekinthető, tanulmányozható. Számos dolog módosult az előző év(tized)ekhez képest a törvényalkotásban, érdemes mindenkinek utánanézni a változásoknak.

Második szakmai előadónk Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP projektiroda szakmai vezetője volt. Előadásának címe pedig: Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001).

Közművelődési könyvtárakban dolgozó kollégák számára bizonyára ismert ez a pályázati lehetőségeket tartalmazó programcsomag. Erről az EMMI által koordinált, 2 milliárd forintos, 50-50%-ban múzeumi és könyvtári területet lefedő programról hallgattunk ismertetést és beszámolót az eddigi eredményekről. 2017-2020-ig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár is részt vesz „Az én könyvtáram” programban, melynek célja a köznevelés hatékonyságának és eredményességének fejlesztése a könyvtárosok bevonásával a tanároknak és tanulóknak nyújtott segítség révén. A négy fejlesztendő cél: olvasáskultúra, digitális írástudás, szövegértés, könyvtárhasználat illetve információkeresés.

„A jó gyakorlat” program az egyes könyvtárak elfogadott jó gyakorlatainak, projektjeinek módszertanná való kidolgozását jelenti. Szabolcs-Szatmár- Bereg megye majd minden könyvtárába eljutott ez a program Eddig 10 jó gyakorlat érkezett térségünkből a projektirodába: Nyíregyházáról, Vásárosnaményból, Túristvándiból.

Kiépült a megyei könyvtári szaktanácsadó hálózat is, melynek két megyénk béli tagja a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ egy-egy munkatársa. Ők szaktanácsadóként módszertani segítséget nyújtanak a kollégáknak, és hozzájuk lehet fordulni a programokkal, tanfolyamokkal kapcsolatban is.

Mindkét előadás hasznos volt, érdeklődést keltő és új információkat tartalmazott a résztvevők számára.

Tagtársaink részéről felmerült azonban egy komoly kérdés: hogyan tudjanak a kollégák sokszor minimálbér vagy a közeli fizetésükből olyan (tipikusan Budapesten lebonyolított) tanfolyamokon részt venni, amelyek ingyenesek ugyan, de a szállás, az utazás, az étkezés díja az egyén (és családja) pénztárcáját terheli? Merthogy a fenntartó nem vállalja át ezeket az anyagi terheket, mivel jogszabály egyébként sem kötelezi őket erre! Talán jobb lenne, vetette fel a kolléga, ha el tudnának jönni a tanfolyamok hozzánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, természetesen tömeges igény felmerülése esetén. Megtudtuk, hogy tanfolyamok esetében erre nincs lehetőség, de egy-egy előadásra – sokakat érdeklő szakmai témában -, igen.

A szakmai program végén kialakult mini-fórumon hozzászólásában kritikaként fogalmazta meg egy másik kolléganő, hogy a fenntartók sokszor nem teljesítik az ismertetett jogszabályi kötelességeiket az egyes települések állományát, nyitvatartási idejét, könyvtáros létszámát, végzettségét stb. illetően. Ezen esetekben bizony kiszolgáltatottak az elsősorban kisebb településen élő és/vagy dolgozó kollégák és hiányolják a jogszabály betartásának fenntartókat érintő ellenőrzését.

Sz. Rendes Marianna
Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtár
MKE Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezet

Comments are closed.

Blog Home