A Könyvtárostanárok Egyesületének programja az MKE 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete is képviseltette magát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete jubileumi, 50. vándorgyűlésén, Keszthelyen.

A vándorgyűlés első napján, 2018. július 4-én – hagyományainknak megfelelően – egy helyi iskolai könyvtár közös meglátogatásával indult a programunk. A főtéren lévő nagy múltú Keszthelyi Vajda János Gimnázium könyvtárába látogattunk el, ahol Hegedüs Diána könyvtárostanár és kolléganője, Tóthné Villányi Márta fogadott bennünket. A könyvtárlátogatáson a könyvtárostanárok mellett gyermek- és közkönyvtárosok is részt vettek.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_1

A könyvtárat az iskola padlásterében alakították ki. A hangulatos belső terekben szülői segítségnek és céges támogatásoknak köszönhetően modern bútorok fogadják a látogatókat. Szép világos a tér, bár a tetőtér miatt tavasszal, nyáron meleg, és a helyszűke miatt egyszerre sajnos csak fél osztályt tudnak fogadni. Az állomány nagysága és összetétele megfelelő, de az országos tendenciáknak megfelelően ők is kevés új dokumentumot tudnak beszerezni, s a tankönyvek elhelyezése is gondot okoz. A kolléganő idekerülésekor teljesen rendezetlen volt az állomány, Salgó-polcokon voltak a könyvek, a megtalált leltárkönyvek nem a valóságot tükrözték. A könyvtár használhatóvá tételében sokat segített a szülői közösség, a parkettázás, festés, tapétázás részben az ő munkájuk. A polcokat ide csináltatták. Még az előző padlásfelújításkor, 1980-ban szó szerint az ablakon szórták ki a premontrei könyvtár könyveit… A megmaradt muzeális állományrész 1800 dokumentum, melyet most az olvasóteremben helyeztek el. A legalapvetőbb kézikönyvek rendelkezésre állnak, a kötelező és ajánlott olvasmányok megfelelő számban és féleségben megvannak, de az ismeretközlő irodalom nem a legfrissebb, és az időszaki kiadványok is nagyon hiányoznak. Már az első tanítási napon bemutatja a kolléganő a könyvtárat az új tanulóknak, akik később különféle foglalkozásokon vehetnek részt. Rendszeresen tartanak itt nyelvi órákat. A tervezett könyvtárpedagógiai munkát a tankönyves és egyéb megkapott feladatok nagyban nehezítik. A különféle tanulmányi versenyek szervezése, azok segítése is az ő feladatuk. A könyvtár kedvelt helye az iskolának, sokféle közösségi program szerveződik ide. Ezúton is köszönjük a kedves fogadtatást, a látogatás és a tapasztalatcsere lehetőségét!

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_2

A könyvtárlátogatásról egyenesen a Balaton Kulturális Központba mentünk, ahol a nyitó plenáris ülésen vettünk részt. A köszöntőket követően Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke rövid előadást tartott, majd dr. Freund Tamás agykutató vezetett be bennünket nagyon érzékletesen a hatékony tanulás és a memóriafolyamatok összefüggéseibe. Bemutatta az elektronikus információk túlzott fogyasztásának hatásait és veszélyeit az agyra és az egész személyiségre. Kiemelte a közösség és a művészetek szerepét, az alkotói tevékenység fontosságát, hogy belső világunkat, szellemi életünket egyensúlyban tarthassuk. A szünetet követően került sor a Fitz-díjak, az MKE emlékérmek, a Kováts Máté Alapítvány Díjának átadására.

Kedves gesztus volt a vendéglátóktól, hogy a főtéren közös alkotásra hívták a résztvevőket: együtt festhettük ki a vándorgyűlés „szobrát”, melyben természetesen mi is részt vettünk, így rákerült a KTE logója is. Este egy remek dixiland koncerten vehettünk részt, majd egy nagy esti sétát tettünk közösen.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_3

A második napon reggel tudtuk megnézni a vándorgyűlések történetét bemutató kiállítást, ahol a KTE is kiállított néhány tárgyat. Készítettünk egy áttekintő kronológiát is, mely a témákat és a társszervezőket mutatja, valamint előadóink névsorából egy-egy szófelhőt szerkesztettünk.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_4

Ezután került sor a kisplenáris- és a szekcióülésekre. A kisplenáris ülésen ünnepélyes keretek között, oklevéllel köszöntötték azokat a tagtársakat, akik az 50 évvel ezelőtti vándorgyűlés szervezésében és lebonyolításában részt vállaltak. Nagy örömünkre a KTE volt tagja, Mészáros Antal Győrből is elismerésben részesült.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_5

A határon túli magyar könyvtáros szervezeteke képviselői – köztük régi ismerősünk és partnerünk, Kiss László könyvtárostanár, az RMKE alelnöke – szintén köszöntötték a megjelenteket, méltatták a vándorgyűlések történetét és jelentőségét. Ezt követően Kiss Gábor az elmúlt 50 vándorgyűlést idézte meg szóban és képben.

A KTE Legalább 50 éve együtt – együttműködés a jövő olvasóiért címmel köuös szekciót szervezett a MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójával és a Közkönyvtári Egylettel. Az első előadó, dr. Laki Ildikó volt a Kultúra társadalma – a társadalom kultúrája címmel. Koreny Ágnes, a FSZEK főigazgató-helyettese a Könyvtár szerepe és lehetőségei a közösségi jól-létben címmel tartott előadást.

Dömsödy Andrea, az OFI-OPKM iskolai könyvtári szakreferense a KTE alelnökeként az együttműködések lehetőségeiről, megvalósulásuk formáiról és fontosságáról beszélt Iskolai, gyermek- és közkönyvtár – együttműködési alapok, célok, módszerek, eszközök… című előadásában. Meghatározta a közös célokat, a három könyvtártípus – iskolai, gyermek- és közkönyvtár – feladatait, lehetőségeit, bemutatta a feladatok közös halmazának elemeit, amely az együttműködés lehetséges formáit és irányait is kijelölheti.

Jeneiné Ecseri Mariann, a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárosa – az idei év egyik MKE emlékérmese – és Kovács Anikó könyvtárostanár, gyógypedagógus (Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium) mutatta be az a közös munkát, amit a ceglédi fiatalokért tesznek!

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_6

Ezt követően Bencsikné Kucska Zsuzsa gyermekkönyvtáros beszélt a Könyvtári Intézet új, gyermekkönyvtárosi képzéséről, majd Cs. Bogyó Katalin könyvtárostanár, szakmetodikus a különféle könyvtárostanári képzési lehetőségeket vázolta fel.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_7

A gyors ebédet követően már siettünk is a Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába. A hőség és a feszített program ellenére, nagy örömünkre sokan érdeklődtek a délutáni műhelymunka iránt is. Először röviden bemutatkoztak egymásnak a megjelentek, majd a vendéglátók mutatták be könyvtárukat, szolgáltatásaikat, programjaikat. Ezt követően a csoportmunkát vezetők röviden beszéltek a saját jó gyakorlatukról, és megalakultak a csoportok, elkezdődött a közös munka, ötletelés, megbeszélés. Az A csoport tagjai az Illemtan a könyvtárban részleteivel ismerkedhettek meg, azt bővítették. Ezt a beszélgetést Törökné Antal Mária és Pokorni Orsolya, a Dunaújvárosi József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosai vezették. A B csoportban a Sokszínű Balatonnal ismerkedhettek meg a kollégák Németh Klára siófoki és Jónásné Bánfi Csilla kaposvári könyvtárostanárokkal közösen. A C csoport témája, a Mit mesél az Aranyhíd? Magyar Szilvia gyermekkönyvtáros és Sári Tünde keszthelyi könyvtárostanár együttműködésén alapul, ezt bővítették a kollégák. Ezúttal is köszönjük a vendéglátást a helyi kollégáknak!

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_8

A záró plenáris ülésen bemutattuk a délelőtti szekció résztvevői által megfogalmazott üzenetet a Melyek a köz-, gyermek- és iskolai könyvtárak közös/azonos céljai? kérdésre adott válaszokból:

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_9

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több könyvtárostanár jelenik meg a vándorgyűlésen, és sok más kolléga is érdeklődik a munkánk iránt. A hivatalos programok mellett a nagy találkozások, újratalálkozások, beszélgetések, szakmai viták, esti séta és fagylaltozás, baráti találkozó és egy kis balatoni úszás is belefért az időbe.

201804_Szervezetielet_KTE_vandorgyules_10

Honlapunkról elérhetők a szekcióelőadások prezentációi.

Fotóalbumunkban megtalálhatók Dömsödy Andrea és Pandur Emese fotói a vándorgyűlésről.

És természetesen részt vettünk az MKE fotóversenyén is!

Köszönjük a keszthelyi, a Zala megyei vendéglátóknak és az MKE-nek a profi szervezést és lebonyolítást! Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre találkozzunk Székesfehérváron!

Szakmári Klára
ny. könyvtárostanár, a KTE tagja

Comments are closed.

Blog Home