Hatalmas siker! – A József Attila Megyei és Városi Könyvtár az IFLA Zöld Könyvtár Díj helyezettjei között

Posted by zondaz - szeptember 16th, 2018

201804_MKEIFLA_ENSULIB_Zold_konyvtar_1

Az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) a könyvtári és információs szolgáltatások, valamint a felhasználók érdekeit képviselve, stratégiájának megfelelően számos nemzetközi programhoz is csatlakozik (pl. ENSZ Fenttartható Fejlődési Célok, ENSZ 2030 Agenda, WIPO stb.). Feladatát több szekcióban, érdekcsoportot működtetve látja el. Ez utóbbiak közül az egyik a tíz éve alakult ENSULIB – Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Speciális Érdeklődésű Csoportja, mely az IFLA szervezeti struktúrában a szekcióvá válás előtti lépcső, illetve olyan feladatokat felvállaló egység, amely aktuális, több szekciót is érintő témákat vállal fel – fogalmazta meg a szakma környezetvédelmi ajánlásait, foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal összefüggő fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával, és emellett a könyvtárosok és felhasználók környezettudatos szemléletének növelésével. Összeállított egy olyan ellenőrző listát, amely segít a környezettudatos könyvtári feladatok áttekintésében, illetve a lehetőségek számbavételével, amely komoly segítség lehet egy új szemlélet kialakításában és fenttartásában.

Az anyagot Pegán Anita fordította magyarra, aki már évek óta elkötelezetten dolgozik és publikál a zöld könyvtári elvek meghonosodása érdekében. Erre ösztönöz a Zöld Könyvtár Díj pályázat kiírásával is, amelyet 2018-ban harmadik alkalommal hirdetett meg és díjaz a De Gruyter Kiadó támogatásával (500 euró). Az eddigi nyertesek, az El Pequeño Sol Ökológiai Könyvtár (San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexikó, 2016) és a Bad Oldesloe-i Városi Könyvtár (Németország, 2017) után 2018-ban egy szivacsvárosban, Foshanban (Gunangdong tartomány, Kína) működő könyvtár lett ez első helyezett. Projektjét a 84. IFLA Kongresszuson, Kuala Lumpurban (Malajzia) mutatja majd be.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár első magyarként pályázott idén az IFLA Zöld Könyvtár Díjra. A világ minden tájáról indult 32 pályázóval mérettetett meg (2017-ben 34 pályázó közül választották ki a díjazottakat), és a nyertest követő öt befutó között végzett Románia, Horvátország, Irán és Kenya mellett. Ez a helyezés nem csak a megyei könyvtár és Tatabánya, hanem Magyarország számára is rendkívüli elismerést jelent.

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár pályázata (Könyvtár-zöldítés: Környezeti nevelés, a környezettudatos attitűdök megerősítése hagyományos és nem hagyományos eszközökkel) a 2010 óta folyamatosan fejlesztett tevékenységeit és szolgáltatásait mutatta be, amelyek a hagyományos könyvtári eszközök mellett rendhagyó módon is szolgálja a környezettudatosítást és az ökoszemlélet terjesztését.

A megyei könyvtár a közművelődési könyvtárak között elsőként kötelezte el magát a környezettudatosítás mellett és vált modellértékűvé az évek során. Bár külsőleg, építéstechnikailag nem rendelkezik a szemléletet támogató adottságokkal és megoldásokkal (még), de ahogy küldetésnyilatkozatában összegzi: Az ökológiai gondolkodás, a környezettudatosság terjesztése, erre való szemléletformáló nevelés, programok szervezése, a környezeti információk kiemelt gyűjtése és ezekből való szolgáltatás”minden módon és formában a legszélesebb körben és rétegeket éri el. Ez a fajta társadalmi felelősségvállalás ma tizenöt pontban vázolható fel, amelyhez a tágabb környezet, a város elhelyezkedése jó alapot nyújt.

Tatabánya a Gerecse és a Vértes között húzódó völgyben, a természeti értékek tapintható közelségében fekszik. A megyeszékhely, a volt bányaváros és a folyamatosan fejlődő ipari beruházások számára felértékelődött a környezettudatosság szerepe. Ezt felismerve dr. Voit Pál, a megyei könyvtár akkori igazgatója (2010–2017) a közintézmények között elsőként tette az ökoszemléletet meghatározó tevékenységformáló szemponttá.

kep4

Az arculattervezés lényeges eleme minden átalakulásnak. Ehhez elsőként az állományalakításra kellett összpontosítani. A könyvtár meglévő dokumentumai közül típustól függetlenül kiválogatott példányok az ökológiát és természettudatot tágan értelmezve, holisztikus megközelítésben adták a megyei könyvtár ökogyűjteményét. Pályázati forrásból sikerült kellemes környezetben, ökosarok kialakításával elhelyezni. A jelenleg 7000 könyvből és 30 féle folyóiratból mintegy 1500 példány található szabadpolcon. Az elnyert forrásokból (NKA, EMMI) beszerzett természetes alapanyagú bútorzat és egy saját fejlesztésű kölcsönzőprogram 2012-ben lehetővé tették, hogy a Béke-parkkal szomszédos „ökoterasz” májustól októberig a szabadban történő olvasás- vagy a szabadtéri rendezvényigényt elégítse ki.

Az ökogyűjtemény kézzel fogható, fizikai valóságán túl, a hozzárendelt szellemi táplálékot a 2010 októberétől indított Öko-esték előadássorozat tette színessé. A fenntarthatóság, a megújuló energiák, a környezet- és természetvédelem, a környezettudatosság, az együttéléstan témaköréből a legváltozatosabb formában (könyvbemutatók, előadások, prezentációk, bemutatók, dalest), és a legkülönfélébb szakemberek tolmácsolásában (ökológus, fotós, orvos, író, építész, régész, tanár, jógaoktató, sportmenedzser stb.) 2017 végéig több mint 70 program szerveződött. Választéka végigböngészhető a Galéria azonos című blokkjából.

A megyei könyvtár az átalakulásra, a változásra a honlapon is felhívta a figyelmet. Online megjelenést biztosított A fenntartható jövőért menüben. Itt tette közzé a 2011-től havonta szerkesztett hírlevelét, amely az adott hónap időszerű érdekességeiről, internetes linkajánlóval, a szemlézett folyóiratok cikkajánlóival, a saját és külső előadások beszámolóival, könyv-, folyóirat- és videoajánlókkal biztosított színes tartalmat. A 2014 novemberéig Öko-hírlevél, majd Öko-hírek címen megjelent összeállítás archívuma 2013-ig visszamenőleg ma is elérhető, a hírlevél-szolgáltatással évi tizenegy (tíz havi és évente egy összevont) szám jut el az olvasókhoz. Az MTI Környezetvédelmi Hírlevele szintén elérhető a honlapról.

Az állományalakítással párhuzamosan elkezdődött a tartalmi feltárás is. A megyei könyvtár által előfizetett folyóiratok repertorizálása során, a témában kigyűjtött cikkekből válogatott, annotált bibliográfia készült. Tárgyszókészlete a legkorszerűbb kifejezéseket is felvette, folyamatosan bővülve segíti a témában kutatókat és szakdolgozatra készülőket. A 2015-től épített cikkbibliográfia 2017 végéig közel 700 cikket dolgozott fel.

A környezettudatosítás újabb fordulatot vett, amikor 2013-ban a könyvtár tudatosan a gyermekek szemléleti nevelésére helyezte a hangsúlyt. Sikeres pályázati tevékenységnek (TÁMOP) volt köszönhető, hogy immár a táboroztatást is fel tudta vállalni, és ezt a tevékenységformát évről-évre megvalósította. Az agostyán-ágostonligeti ökofalu (2013) után több ízben volt táborhelyszín Komárom-Koppánymonostor (2014, 2015, 2017), Bajna (2016), 2018-ban pedig Kóspallag. Az 5–9. osztályos gyerekeket az előadásokon keresztül a gyógynövény-gyűjtésig, a kézműves foglalkozásoktól az éjszakai túrákig sokféle módon érzékenyítették a könyvtárosok.

Szintén a felső tagozatos korosztályt célozta a megyei könyvtár ökovetélkedője – mind a megyeszékhelyen, mind a kistelepüléseken –, amelyhez rangos szponzorokat talált. Míg a gyerekek figyelmét a Föld és a közvetlen környezet természeti értékei, a könyvtár környezettudatosító szolgáltatásai kötötték le, addig tágabb körben a környezetvédelmi fotópályázat és kiállítás erősítette az ökoszemlélet mellett a lokalitást is.

A városi rendezvényekre kitelepülve szintén sokak számára kommunikált a könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai és ez által szemlélete is. A Nyitott Kapuk és a Környezetvédelmi Világnap rendezvényein óvodáskortól a középiskolás korig a zöldszemlélet mellett a „tatabányaiság” érzését kívánja erősíteni a város. A könyvtár 2014-től résztvevője a rendezvényeknek.

201804_MKEIFLA_ENSULIB_Zold_konyvtar_3

A gyermekkönyvtárak tevékenységében számtalan forma és lehetőség adódik nevelésre és szemléletformálásra. A fenntarthatóság és környezettudatosítás megnyilvánul a kézműves foglalkozások anyagválasztásában, a téma iránt érzékenyítő mesefoglalkozásokon, játékokon, illetve az e formákat vegyítő komplex foglalkozásokon. Pályázati forrásból napközis (2014-től Barangoló címmel) és bentlakásos környezetnevelési táborok (2013 – Boglártanya Erdei Iskola, 2015 – Környebányai Erdei Iskola) valósultak meg. De kedvelt a Mentsük meg Glóbit! címmel rendezett foglalkozássorozat is, és van példa a témát feldolgozó hétre is – annak zárórendezvényéről a Magyar Televízió tudósított (Ökogyereknapot rendeznek Tatabányán. (ÉLŐ) In. MTV1. 2016. május 22., 17’21-től).

A szemléletformálás a kistelepülési könyvtári ellátást sem hagyta érintetlenül. Míg 2016-ban a megyei könyvtár fiókkönyvtáraiban is kialakította ökogyűjteményt a helyi állományokból, 2017-ig a vele szerződött 60 települési önkormányzat könyvtárai közül 40-ben alakított ki zöldpolc-rendszert – viszonylag egységes, célzott gyarapítás eredményeként. A tevékenység itt sem állt meg az állományalakításnál. Még az évben környezetnevelési vetélkedő zajlott több települési könyvtár iskoláinak részvételével.

Újabb lehetőséget kínált a KönyvtárMozi Program, amely az 5000 fő alatti kistelepüléseken biztosít hozzáférést a magyar kultúra értékeihez – nem titkoltan a saját településükért felelősséget vállalni tudó közösség formálása érdekében. A NAVA kínálatából két természeti, ökotémájú film vetíthető (Dr. Danka Krisztina: A természet IQ-ja; Török Zoltán: Vad Magyarország – A vizek birodalma). A vetítést követő témafeldolgozás célja – korosztálytól függően játékos formában vagy beszélgetéssel – szintén a szemléletformálás. A sikert igazolja a megye városi könyvtárainak igénye hasonló programra, ugyanakkor ez esetben a nyilvános előadásra vonatkozó jogszabályokat figyelembe kell venni. A tapasztalatokról az Ökoszemlélet és KönyvtárMozi címmel rendezett országos konferenciát a könyvtár Tatabányán 2017-ben.

A könyvtár kezdetektől kereste és építette kapcsolatait azokkal a helyi és országos intézményekkel, szervezetekkel, amelyek a környezettudatosítás terén elkötelezettek vagy tevékenységi körük szerint az meghatározó elemük. Az évek során egymást támogató kapcsolat alakult ki a Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesülettel és a Vértesi Erdő Zrt.-vel. Meghívottja a könyvtár a Klímabarát Települések Szövetsége programjainak és intézményi tagja lett a Komárom-Esztergom Megyei Éghajlat-változási Platformnak, amely a megyei klímastratégia elkészítéséért felelős.

Minden, a témában rendezett konferencia és fórum, akár szakmai, akár azon túli, tapasztalatszerzésre, tanulásra, kapcsolatépítésre sarkallt. Egyrészt előadókat, kapcsolatokat eredményezett a könyvtár számára saját programjaihoz, másrészt maga is meghívásokat kapott, és tevékenységét, gyakorlatát bemutatva ismertté vált.

2016-ban a Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét zöldkönyvtári konferenciáján már sokoldalú tevékenységről és jelentős eredményekről lehetett beszámolni. Míg az országhatáron belül mind egyetemi, mind más megyei könyvtárban, egyesületi rendezvényen volt alkalom bemutatkozni, a határon túlra is eljutott a tatabányai ökokönyvtár híre: az érsekújvári Anton Bernolák testvérkönyvtárban, a szlovákiai közösségi könyvtárak konferenciáján (2015 – Zsolna és Rajecfürdő), majd 2016-ban előbb házigazdaként, azután Nyitrán, szlovák és lengyel szakmai közönség számára – előrevetítve egy nemzetközi szakmai konferencia lehetőségét.

Megérett hát a helyzet arra, hogy az „ökokönyvtárság” lényegét egy füzetkiadványban is hozzáférhetővé és terjeszthetővé tegye. 2016-ban jelent meg A tatabányai Ökokönyvtár. Az ökológiai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakó-közösségében könyvtári eszközökkel című kiadvány, majd elkészült az angol nyelvű fordítása is. Mindkettő elérhető a könyvtár honlapján, az előző változat közlésre került a hazai könyvtári szaksajtóban (Nász János – Nagy Ádám: Az ökológiai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakóközösségében könyvtári eszközökkel = Könyvtári Levelező/lap. 2016. 2. sz. – p. 13–18.)

kep2

Balról Nász János ökológiai szakreferens, jobbról Schmidt Csaba polgármester
Fotó: Hatvani István

A könyvtár jelenlegi vezetése, Mikolasek Zsófia igazgató asszony személyében szintén elkötelezett az eddig felvállaltak és az ökoszemlélet további kiterjesztése mellett. A megvalósítás elképzelhetetlen lenne pozitív hozzáállás, többletvállalás nélkül. Nász János, a könyvtár ökológiai szaktájékoztatója kezdetektől jelentős részt vállalt a megvalósulásban. Felbecsülhetetlen munkáját – és ez által a József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkáját – Tatabánya önkormányzata 2018-ban a Zöld Ág Díj adományozásával ismerte el.

A megyei könyvtár az eddigi eredmények, a szakmai körökben elért ismertség hatására és Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke ösztönzésére pályázott az IFLA ENSULIB Zöld Könyvtár Díj 2018. felhívására. A siker és az elismerés mindannyiunké. Köszönet érte minden munkatársnak, aki közvetve vagy közvetlen részt vett ebben a munkában. Köszönet Bartók Gertrudnak, aki a pályázat angol nyelvre fordításával lehetővé tette a beadvány célba érését, és ma már sajnos nincs köztünk. Köszönet minden támogatónak a közelben és a távolban! Adjuk tovább példaként, szolgáljon ötletadóként, vezessen jó gyakorlatokhoz a társadalmi felelősségvállalás lételemeként.

Az IFLA hivatalos közleménye a Zöld Könyvtár Díj 2018. győzteseiről

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a hazai pályázok ösztönzésére, illetve a magyarországi gyakorlatok bemutatása érdekében hívta meg a 2018. március 14-én megrendezett Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások címmel megrendezett konferenciára Petra Hauke-t ENSULIB életre hívóját, a zöldkönyvtári gondolat IFLÁ-n belüli felkarolóját és elindítóját és adott teret a magyar korreferátumnak, a kiskunfélegyházi gyakorlat bemutatásának. Reméljük, hogy a József Attila Megyei és Városi Könyvtár sikere másokat is arra indít, hogy lépjenek ki a zöld könyvtári megoldásaikkal a nemzetközi színterekre, illetve hogy fejlesztéseiket ebben a szemléletben tervezik majd a jövőben!

IFLA ZÖLD KÖNYVTÁR DÍJ – BIBLIOGRÁFIA

1. Dobogós lett a József Attila Megyei Könyvtár : a környezettudatosság, fenntarthatóság mellett kampányol a nemzetközi mezőnyben a tatabányai könyvtár / Sz[alai] K[klaudia]. In. KEMMA, a Komárom-Esztergom megyei hírportál. 2018. augusztus 6., URL: https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/dobogos-lett-a-jozsef-attila-megyei-konyvtar-1141029/

2. Dobogós lett a József Attila Megyei Könyvtár : a környezettudatosság, fenntarthatóság mellett kampányolnak a nemzetközi mezőnyben / Sz[alai] K[laudia]. In. Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 29. évf. 180. sz. (2018. augusztus 4.). – p. 4.

3. Nemzetközi Díjat Kapott A Tatabányai Könyvtár. In: Tatabányai Közösségi Televízió. 2018. augusztus 3. – Hossz: 3 m 14 s. URL: https://tatabanyaitv.hu/kultura/nemzetkozi-dijat-kapott-a-tatabanyai-konyvtar.html

4. Nemzetközi elismerés: bekerült a legjobb zöld könyvtárak közé a tatabányai. In: Tatabányai Közösségi Televízió. Tatabánya, Ma (Teljes Adás, 2018.08.02). 2018. augusztus 3. – 5 perc 28 másodperctől. URL: https://tatabanyaitv.hu/hirado/tatabanya-ma-teljes-adas-2018-08-02.html4.

5. Rangos mezőnyben a tatabányai téka / K[örtvélyfáy] D[ina]. In. Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 29. évf. 178. sz. (2018. augusztus 2.). – p. 1., 2.

6. „Világversenyen került a 6 legjobbközé a József Attila Megyei és Városi Könyvtár az ökoszemlélet jegyében megvalósított programokkal.” In: Körzeti TV Tata. Hírszemle. 2018. augusztus 6., 14 m 25 s – 21 m 30 s. URL: https://www.youtube.com/watch?v=go4BsW4iSEg

7. Zöld Könyvtár Díjat Kapott A József Attila Megyei És Városi Könyvtár. In. Tatabányai Közösségi Televízió. 2018. augusztus 7. – Hossz. 3 m 53 s. URL: https://tatabanyaitv.hu/kultura/zold-konyvtar-dijat-kapott-a-jozsef-attila-megyei-es-varosi-konyvtar.html

Kissné Anda Klára
József Attila Megyei és Városi Könyvtár,
MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet

Barátné Hajdu Ágnes
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Comments are closed.

Blog Home