Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet ünnepi közgyűlése

Posted by zondaz - május 1st, 2017

2017. április 10-én, a Könyvtárosok Világnapja alkalmából ünnepi közgyűlést tartott szervezetünk. Bevezető beszédében Zselinszki Lászlóné, a szervezet titkára kiemelte e nap jelentőségét életünkben. A 2003-ban az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) által kezdeményezett ünnepnap célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a könyvtárosok értékteremtő, a folyamatosan bővülő tudás és információ átadását – megosztását segítő munkájára.

Igen. Olyan hivatás a miénk, amely évezredes múltra tekint vissza, általában nem a reflektorfényben ténykedtek művelői, de mindig fontos társadalmi szerepet töltöttek be. E hivatás művelőinek is köszönhető, hogy évezredes tudásanyag öröklődhetett át a mai kor emberei számára.

A tudás hordozói ugyan technikai okokból változtak, vagy történelmi kataklizmák során megsemmisültek, de az intézmény és az abban dolgozók ma is ugyanazt a tevékenységet végzik: gyűjtik, rendszerezik, feltárják az információkat-információhordozókat, hogy végül a kutatók-olvasók használni tudják azokat.

Ebben a 21. századi digitális közegben a „könyvtár” és „könyvtáros” kifejezések nem fedik le szakmánk valódi tartalmát. A kívülálló mindezt nem tudhatja. Éppen ezért nekünk, könyvtárosoknak kötelességünk ráirányítani a közvélemény figyelmét hivatásunkra. Ennek egyik formája a világnap is, melyet Nyíregyházán – hazánkban az elsők között – 2009-ben kezdtük ünnepelni. Ez alkalomból adjuk át ünnepi egyesületi ülés keretében a néhai Kovács Tibor ny. könyvtárigazgató által életre hívott megyei könyvtáros kitüntetéseket is, melyekkel aktív és már nyugalomba vonult könyvtárosok szakmai és egyesületi tevékenységét ismerjük el.

A díjat 7 főből álló kuratórium ítéli oda a felterjesztett, arra leginkább érdemes könyvtárosnak.

2017. évi kitüntetettjeink:

1. Csendes János életműdíj

Dr. Gál Józsefné (nyugalmazott könyvtáros, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza)

201702_Szervezetielet_Unnepi_kozgyules_SzSzB_megye_1

Gál Józsefné tanárként kezdte pályáját, majd családi indíttatásra könyvtáros lett. A feldolgozó osztályon kezdte pályafutását, majd az olvasószolgálatban tevékenykedett. Zenei könyvtárosként részt vett a könyvtár zenei részlegének alapításában, a médiatár kialakításában. 1987-től a főiskola könyvtár szakos hallgatóinak gyakorlatvezetője is volt. A MKE Sz-Sz-Bereg megyei területi szervezetének kezdetektől tagja, nyugdíjazásáig elnökségi tagja volt. Több civil kulturális egyesületnek szintén tagja, köztük a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja. 2009-ben Bibliotéka díjat kapott.

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díj

Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes (főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem)

201702_Szervezetielet_Unnepi_kozgyules_SzSzB_megye_2

A sárospataki gimnáziumban érettségizett. 1982-ben diplomázott a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, magyar-könyvtár szakon. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban tájékoztató könyvtárosként tevékenykedett, majd az ELTE könyvtár szak elvégzése után a főiskolán szakmai tárgyakat kezdett oktatni. Doktorátust nemzetközi kapcsolatok-kultúrdiplomácia tárgykörben szerzett. Külföldi szakmai továbbképzéseken, szakmai tudományos rendezvényeken mélyítette tovább tudását, melyet az MTMT adatbázisban jegyzett 65 közleménye, tudományos publikációja fémjelez. A könyvtáros-informatikus könyvtáros szak 2015-ös megszűntéig tanszékvezető volt. Napjainkban a Nyíregyházi Egyetemen információforrások, tudománymetria tantárgyakat oktat, nem könyvtár szakos hallgatóknak. 2011-ben kapott Bibliotéka díjat.

Mindkét kitüntetett kolléganőnknek gratulálunk!

Rendezvényünket meglátogatta a MKE Elnökségének tagja, Fehér Miklós
(osztályvezető, OSZK Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály). Ő többször járt már nálunk vendégként és előadóként egyaránt. Nyíregyházi kötődésűként – szavai szerint – szívesen jön hozzánk, mi pedig szakmai felkészültségéért, segítőkészségéért, közvetlen stílusáért szeretjük-tiszteljük őt. Az ünnepeltek felköszöntése, az országos elnökség üdvözletének átadása után a szakma napi aktualitásaival kapcsolatban lehetett őt kérdezni.

Egy közművelődési könyvtáros kolléga tett említést egy új projektről, amelynek segítségével támogatást lehet nyerni kulturális programok rendezésére, megtartására. Fehér Miklós válaszában elmondta, hogy a “Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP 1.3.1-15-2016-00001 elnevezésű, konzorciumi keretben megvalósuló (konzorcium vezető a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre, tagok az NMI Művelődési Intézet Nkft. és az Országos Széchényi Könyvtár) projektről van szó, melynek célja a társadalmi kapcsolatok, társadalmi aktivitás erősítése a közösségi szerepvállalás ösztönzésével. A projekt támogatni szándékozik a települési kulturális intézmények és a lakosok (500-15.000 fő) közötti kapcsolatot. A kevesebb lakost felmutató önkormányzatoknak, civil egyesületeknek ajánlatos konzorciumként pályázni, a több fővel rendelkező pályázóknak pedig pl. városrészi vagy szakmai stb. csoportos terveket beadniuk. A projektben 3 évre szólóan összesen 3 mrd Ft áll rendelkezésre közösségfejlesztés, közművelődés, kulturális alapellátás tartalmi bővítése, kulturális intézmények társadalmiasítása területeken. A projekt keretében a könyvtári szakterület közel 300 millió Ft-ot használhat fel.

A pályázók az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 pályázat keretein belül szakmai-módszertani segítséget kapnak majd, ha a már kiírt TOP-os pályázaton anyagi erőforrást nyernek. Ezek a pályázatok 2017. október 2-i határidővel vannak kiírva. Pályázni lehet események, programok, folyamatok megvalósítására, történeti feltárásra és elérhetővé tételére, közösségi információs pontok kialakítására, képzésekre, intézményközi együttműködésekre, flashmobokra, helytörténeti sétákra, image filmekre, nyílt napokra stb. 80 mentor segít majd a pályázatnyertes önkormányzatoknak, intézményeknek, szervezeteknek, egyesületeknek a terveik megvalósításában.

Fehér Miklós említette a Közösségek Hete és az Állampolgárok Hete programsorozatot is. Előbbi 2017. május 8-13. között lesz. A KH kapcsán Bihari Albertné tagtársunk említette, hogy a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület is részt vesz azon, népszerűsítve szervezetüket, melynek ő az elnöke. Kár, hogy kis létszámú egyesületként önállóan nem pályázhatnak anyagi támogatásra, így mintegy „önszorgalomból” képviseltetik magukat a rendezvénysorozaton.

A baráti beszélgetés után pezsgővel köszöntöttük az ünnepelteket. Ezúton is gratulálok még egyszer mindkettőjüknek.

Sz. Rendes Marianna könyvtáros, Nyíregyházi Egyetem
MKE Szabocs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezet EB Elnök

Comments are closed.

Blog Home