A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” szakmai konferencia

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója szakmai konferenciát szervezett 2017. szeptember 13-án: „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_1

A konferencia résztvevői a Kúrián

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A szakmai konferencia lehetőséget kívánt teremteni a szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is. A tanácskozás elősegítette, hogy a magyarországi könyvtárak – köztük a bírósági könyvtárak – szolgáltatásai és fejlesztési elképzelései, illetve eredményei minél szélesebb körben ismerté váljanak. 

A konferencia szervezői mélyen hisznek abban, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakkönyvtári hálózattal való minél szorosabb együttműködése hatékonyan támogathatja a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók igényeinek sokkal eredményesebb teljesítését, illetve olyan minőségi szolgáltatások nyújtását, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A szakmai konferencia, a 2016 januárjában elindított Országos Bírósági Könyvtári Rendszer országos stratégiai fejlesztési program keretében valósult meg délelőtti és délutáni programrészekkel. A délelőtti program a Kúrián, a délutáni program a Fővárosi Törvényszéken kerül megrendezésre.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_2

Dr. Darák Péter elnök úr köszöntője

A délelőtti szakmai programot Dr. Darák Péter Elnök úr megtisztelte jelenlétével és köszöntötte a konferencia résztvevőit. Elnök úr hangsúlyozta, mennyire fontos az igazságszolgáltatásban dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak számára a hazai és külföldi szakkönyvtári együttműködés, mert ennek köszönhetően a bírák minden információs és dokumentumigénye maximálisan kielégítésre kerül. Dr. Fazekas Sándor Elnök úr a délutáni szakmai program kezdetén üdvözölte a szakmai rendezvény vendégeit. Elnök úr kiemelte, hogy napjainkban rendkívül fontos lépést tartani a 21. század információs kihívásaival és trendjeivel, hiszen ezek a bírák szakmai pályafutására is nagyon nagy hatással vannak. Hangsúlyozta az elektronikus tartalomszolgáltatás fontosságát az igazságszolgáltatás területén is.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_3

Dr. Fazekas Sándor elnök úr köszöntője

A szakmai tanácskozás mind a két részében a hazai könyvtáros társadalom kiemelkedő és kiváló szakértői osztották meg a konferencia résztvevőivel ismereteiket, tudásukat, tapasztalataikat, ötleteiket, javaslataikat a szakmai konferencia fő témájához kapcsolódóan. A konferencia előadói között üdvözhettük Káldos Jánost, az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) szakmai projekt vezetőjét; Gaálné Kalydy Dórát, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettesét; Gerencsér Juditot, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvára vezetőjét; Dr. Tóth Évát, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetőjét; Béniné Virág Máriát, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Informatikai osztályának csoportvezetőjét; Dr. Fülöp Endrét, a Monguz Kft. fejlesztőjét és Gyuricza Andreát, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ fiatal kutatóját és könyvtárosát.

A konferencia meghívott résztvevői között köszönthettük a bírósági könyvtárosokat a bírósági báziskönyvtárakból (a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek könyvtárosait), illetve letéti könyvtárakból (kerületi bíróságok-járásbíróságok könyvtárosokat). A jogi partnerkönyvtárak vezetői és könyvtáros kollégái, illetve egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak vezetői és könyvtárosai is nagyon nagy létszámban vettek részt a szakmai rendezvényen. A megjelentek között köszönthettük több hazai könyvtár főigazgatóját és könyvtárvezetőjét. Összességében a szakmai rendezvényen közel 100 könyvtáros kolléga vett részt.

201705_Szervezetielet_Orszagos_Birosagi_4

A konferencia résztvevői a Fővárosi Törvényszéken

A konferencia minden résztvevője nagyon sok értékes gondolattal, új ismerettel, kollegiális kapcsolattal, ötletekkel, rengeteg inspirációval tért haza. Mindannyian támogatták a konferencia fő gondolatát, hogy legyünk büszkék szakmai munkánkra és eredményeinkre. Tegyük együtt még jobbá, eredményesebbé és sikeresebbé a magyar könyvtári rendszert a szakkönyvtárak együttműködésének szorosabbá tételével.

A szervezők nevében kijelenthetjük, hogy a szakmai rendezvény maximálisan megvalósította a célkitűzéseket. A szakmai konferencia három központi fogalma: felhasználó, szemléletmód és együttműködés volt, amely teljes mértékben átszövi az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer életét is. A konferencia résztvevői mindannyian nagyon pozitívan és elismerően nyilatkoztak az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer elmúlt két évben megvalósított szakmai eredményeiről. A fejlesztés és az eredmények az Országos Bírósági Hivatal elnökének kiemelt támogatásának köszönhető. Kijelenthetjük, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer egyenrangú együttműködő partnere a hazai szakkönyvtári hálózatnak, bírósági könyvtáraink szakmai munkája elismert és a hazai könyvtári hálózattal való együttműködés még teljesebbé teszi a bírák és igazságügyi alkalmazottak információs és dokumentációs igényeinek a kielégítését.

Gerencsér Judit
a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője

Comments are closed.

Blog Home