Felhívás a Füzéki István-emlékérem díjra történő jelölésre

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A díjat az Alapító Okirattal összhangban hagyományosan ősszel, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó, OSZK-ban megtartott ünnepség keretében adjuk át.

201704_MKEIFLA_Fuzeki

A Füzéki István-emlékérem díjat Dr. Füzéki Bálint 2002-ben hármas célból alapította:

  • hogy emléket állítson mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban
  • hogy emléket állítson testvére, Füzéki István (1934–1956) tiszteletére, aki 1956-ban a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtárosa volt, s aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként
  • hogy a díjjal a testvére által olyannyira szeretett, s tragikusan rövid ideig művelt könyvtáros szakma legkiválóbbjai évről-évre elismerést nyerjenek

Dr. Füzéki Bálint a díjjal a Magyar Könyvtárosok Egyesületét szólította meg és kérte fel arra, hogy az MKE legyen gondozója, működtetője. Évről-évre válassza ki azt a személyt, aki a díjra érdemes. A díjat 5 tagú kuratórium ítéli oda.

Jelöltet állíthat

Minden MKE szervezet, társult szervezet (1 főt), az MKE elnökség (1 főt), a kuratórium tagja (1 főt). Egy jelöltet több jelöltállító is támogathat.

A jelölést papíron és vele azonos elektronikus változatban 2017. szeptember 1. és 25. között kell az MKE titkárságra benyújtani. Nincs erre a célra jelölési űrlap. A jelöltállító adja meg saját nevét és elérhetőségét, nevezze meg a jelöltet és annak elérhetőségeit (lakcím, munkahely, telefon, e-mail) valamint csatoljon egy maximum 1 oldalas indoklást és egy maximum 300 karakteres rövid indoklást.

Jelölt lehet

Az a könyvtáros (esetleg csoport), aki a jelöltállító véleménye szerint a megelőző évben vagy években a legtöbbet tette/kiemelkedő teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén és aki tetteivel, életművével méltóképpen illeszkedik Füzéki István szellemiségéhez.

A díjról további információ olvasható az MKE honlapon, illetve a magyar nyelvű Wikipédián.

Felhívom az MKE szervezeteket, a társult szervezeteket és valamennyi jelölő személyt, hogy széles körben, akár a nem MKE tagok és az olvasók véleményének figyelembe vételével is alakítsák ki álláspontjukat és a megadott határidőben tegyenek javaslatot a díjazni kívánt személyre. A díj elismerés a kollégának, elismerés a szakmának, fokmérője önbecsülésünknek. Várom a jelöléseket!

Fehér Miklós
kuratóriumi elnök

Comments are closed.

Blog Home