EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Alapítványunk 2009 óta változatlan lendülettel működteti nyilvános és letéti könyvtárait. Ezt a munkát két teljes és egy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs végzi.

highres_456332126.jpeg

A nyilvános könyvtárunk a Bajza utcában működik és párhuzamosan ezen a helyszínen kezeljük a Magyar Írószövetség könyvtárát is. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönzést biztosítjuk az érdeklődők számára az Írószövetség közel 200 ezer kötetes könyv és folyóirat állományából. Ennek a könyvtárnak cédulakatalógusa van. Az eltelt évek alatt már több mint 10 ezer kötet adatait rögzítettük a SZIREN integrált könyvtári rendszerben. Az egyik helységben pedig az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány 8000 kötetes állománya került elhelyezésre. A 2016-os évben elvégzett vizsgálat eredményeképpen mindkét könyvtárnak helye van a nyilvános könyvtárak jegyzékén.

Nagy előny, hogy a két könyvtár egy helyen párhuzamosan tud működni. A Magyar Írószövetség Könyvtára egy olyan magyar és külföldi szépirodalmi kincsestár, amely miden felhasználó számára meglepetéseket és örömet okoz. Az állomány viszont sajnos már évek óta csak és kizárólag szerzői, kiadói és olvasói ajándékok által gyarapszik.

Az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány költségvetése azonban enged teret a könyvbeszerzésnek, tehát az olvasók megtalálhatják az újdonságokat is. Az állománybeszerzés nagy részben olvasói igények alapján történik, vonatkozik ez az írószövetségi tagokra is. Tehát ha nem találja meg a kért könyvet az olvasó, beszerezzük és az alapítvány könyvtárából kölcsönözheti azt.

Könyvtárunk rendszeresen helyszíne különböző irodalmi és ismeretterjesztő műsoroknak. Ezek jó része saját szervezésű program, másrészről befogadott rendezvény.

201703_Szakmaimuhely_Exlibris_2.jpg

A Zsigmond Király Egyetem könyvtárát is mi igyekszünk könyvekkel ellátni. Tanszéki ellátást végzünk és szépirodalmi műveket küldünk az egyetem munkatársai számára.

A Magyar Telekom Nyrt.-nél 4 munkahelyen, de a hét mind az öt napján igénybe vehető szépirodalmi könyvtári szolgáltatásunk. Ezek a letéti könyvtárak általában egy-egy könyvtárszobában, vagy zárható üveges szekrényekben kaptak elhelyezést. Ebben a négy könyvtárban jelenleg 14755 kötet kölcsönözhető. Könyvcserék a könyvtárakban a 2016-os év során 524 alkalommal 3044 könyv cseréjével, azok ki- és beszállításával történtek. A könyvtárakat rendszeresen használók száma 439 fő, akik az elmúlt évben 15705 dokumentumot kölcsönöztek. 786 alkalommal fordultak hozzánk különféle kérésekkel, amiket igyekeztünk teljesíteni. Az elmúlt évben az Egészséghét programjában is részt vettünk. A dolgozók kaptak egy ízelítőt az önsegítő és egészségvédő könyveinkből. Ezen felül biblioterápiás önismereti csoportokat tartottam több alkalommal, több helyszínen az érdeklődőknek. Jó hír, hogy a Magyar Telekom Nyrt. új székházba való költözése során szépirodalmi könyvtári szolgáltatás is igénybe vehető lesz a munkatársak számára.

Bevételi forrásaink sajnos nem emelkedtek az utóbbi években. Annak pótlására, hogy a könyvárak emelkedése ne okozzon állománygyarapodási csökkenést, könyvvásárokat tartunk. Időről-időre feldolgozzuk az állományt olyan szempontból, hogy a többes példányainkat válogatjuk és eladásra kínáljuk őket, ennek eredményeképpen tartani tudjuk a megszokott magas színvonalat.

Jövőbeli terveink szerint folytatjuk a jelenlegi munkát és a bevételi források növelése érdekében az új szolgáltatóhelyek felkutatását.

Oroszi Evelin
könyvtárvezető
Ex Libris Alapítvány

Comments are closed.

Blog Home