Díjak, elismerések a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén 2017. július 5-7. Miskolc

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Magyar Könyvtárosok Egyesülete fényképe.

Örömmel számolunk be arról, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlésén számos kitüntetés talált méltó gazdára! Az MKE Emlékérmet, Az év fiatal könyvtárosa díjat, a Kovács Máté Alapítvány díját és a Kertész Gyula Emlékérmet vehették át érdemes kollégáink, és köszöntöttük a Füzéki István Emlékérem legutóbbi díjazottját is.

Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetés

Bajnok Éva, a komáromi Szinnyei József Könyvtár könyvtárosa, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete korábbi elnöke

„Bajnok Éva 2009-től 2017 márciusáig töltötte be a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöki tisztét. Ez idő alatt együttműködési szerződést kötöttek a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel. Az Egyesület elnökeként pedig országos jelentőségű tevékenységet folytatott… Jelentős szerepe volt abban, hogy a felvidéki könyvtárak bekapcsolódhattak a Márai könyvtártámogatási programba.” Laudáció

Espán Edina, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, e-learning szakértője, az MKE Borsod Megyei Szervezet titkára

„2010-től az MKE Borsod Megyei Szervezetének vezetőségi tagja, majd titkára. Fáradhatatlanul és önzetlenül koordinálja a megyei szervezet belső kommunikációját. Jelentős részt vállalt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. miskolci vándorgyűlésének szervezésében… Nagyfokú nyitottság és kreativitás jellemzi a korszerű infokommunikációs megoldások alkalmazásában, erre építve bővült tevékenységi köre 2016-tól az e-Learning Centrum munkájának irányításával.” Laudáció

Eszenyiné dr. Borbély Mária, a Debreceni Egyetem Könyvtárinformatika Tanszék adjunktusa, az MKE Elnökségének tagját, a Hungarikum Bizottság és az Oktatási és Képzési Munkabizottság elnöke

„2011-től az MKE Elnökség tagja, melynek keretében jelenleg a Hungarikum Bizottság és az Oktatási és Képzési Bizottság elnöke. Több országos rendezvény szervezésében és a könyvtárosi életpálya-modell megalkotásában vállalt szerepet. 2017-ben elkészítette a magyar könyvtárosok digitális kompetencia vizsgálatát… Tudományos közleményei, publikációi jelentek meg felhasználóképzés, szoftverminősítés, könyvtári minőségbiztosítás, digitális kompetencia témákban magyar és angol nyelven egyaránt. Mintegy negyven hazai és nemzetközi konferencián szerepelt előadóként.” Laudáció

Gazdag Tiborné, az Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISSN Nemzeti Központ igazgatója, az MKE Bibliográfiai Szekciójának vezetőségi tagja

„A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának 1999 óta tagja, negyedik ciklusban tölti be a gazdasági felelős tisztségét. Az MKE egységes könyvelésének bevezetésében is kiváló segítséget nyújtott. Mindenre kiterjedő, csendes figyelme biztos alapot ad akármilyen szárnyaló szakmai elképzeléshez, jelenléte szilárd bázis a szervezeti működésben.” Laudáció

Mennyeiné Várszegi Judit, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér nyugalmazott osztályvezetője, az MKE Helyismereti Szervezetének elnöke, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének titkára

„Alapítója az MKE Helyismereti Szervezetének, valamint több évtizede tagja a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének is… A helyismereti szervezet elnöki tisztét 2015 óta látja el. Mindkét szervezetben rendkívüli aktivitással, agilitással dolgozik. Számos konferencia, szakmai program megszervezése, lebonyolítása fűződik nevéhez. Emberi tulajdonságai, szakmai tudása, szervezőkészsége jelentős mértékben hozzájárul a könyvtáros szervezetek aktív közösségi és szakmai életéhez.” Laudáció

Dr. Palotai Mária, az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár vezetője, az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójának tagja, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének elnöke

„… aktív tagja 1978 óta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének és a Publika Könyvtári Körnek. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége elnökeként is példamutatóan szolgálja a hazai könyvtárügyet. Szakmai tudása, lelkes hozzáállása, embersége, közösséget kovácsoló barátságos személyisége alapján méltó az elismerésre.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa díj

Mohácsi Zoltán, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár könyvtárosa, könyvtári szakinformatikusa.

Pályaművének címe: Katonaősök nyomában: Első világháborús digitalizált dokumentumok térképes adatbázisa.

„Az első világháborús alakulattörténetekre épülő adatbázis portál minden funkciójának kialakításában és az adatállományok létrehozásában is részt vett. Újszerű ötletei, friss meglátásai tették a kezdeményezést felhasználó baráttá, kedvelt és látogatott szolgáltatássá.” Laudáció

Az év fiatal könyvtárosa különdíj

Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtárának könyvtárvezetője

Pályaművének címe: Megőrzés és megosztás egyházi környezetben

„Fiatal kolléganőnk vallja, hogy az evangélikus gyűjtemények általánosan megfogalmazható célja, hogy segítsék az egyházat abban, hogy a mai magyar társadalomban az evangélikus értékek is jelen legyenek, és amennyiben lehet, jelenlétük bővüljön is.” Laudáció

Kertész Gyula-emlékérem

A Kertész Gyula-emlékérmet 2017-ben Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa vehette át a Budapest Gyűjtemény gyarapításában végzett munkájáért. Az eseményen jelen volt és gratulált a kitüntetettnek Kertész Gyula özvegye is, aki a díjat alapította. Laudáció

Füzéki István díj 2016.

Haraszti Pálné, az Országgyűlési Könyvtár nyugalmazott munkatársa, az MKE korábbi főtitkára, a Jogi Szekció vezetőségi tagja, az IFLA-HUN összmagyar könyvtáros levelezőlista létrehozója és moderátora

„A díjat a kuratórium döntése alapján, a forradalom évfordulójához kötve adjuk át minden évben a Nemzeti Könyvtárban az ott elhelyezett emléktáblát is megkoszorúzva. Ugyanakkor a díjazottat a plenáris ülés keretében is köszöntjük, ezzel is lehetőséget teremtve a megelőző években végzett kiemelkedő teljesítmény széles nyilvánosság előtti elismerésére.” Laudáció

„Nagy elődök”

Az elismerések átadása után első alkalommal a miskolci vándorgyűlésen köszöntötte az egyesület elnöke köztiszteletben álló kollégáinkat, az Egyesület korábbi elnökeit: Billédi Ferencnét és Papp Istvánt 85., Nagy Anikót 75., Ambrus Zoltánt 70. születésnapja alkalmából.

BILLÉDI Ferencné, Ibolya szakmai pályafutása során az AGROINFORM vezető munkatársaként tevékenykedett a mezőgazdasági és élelmiszeripari tájékoztatás területén. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöki tisztségét 1983 és 1990 között töltötte be. Nevéhez fűződik – számtalan egyéb eredmény mellett – az MKE évkönyvek sorozatának közreadása, amely az egyesületi élet eseményeinek regisztrálása mellett a vándorgyűlések legjobb előadásait is publikálta. Erre a kiadványra ma is nagy szükség lenne. Nyelvtudásának és az új szakmai fejlemények iránti olthatatlan érdeklődésének köszönhetően nagy lendületet adott az egyesület és az egész magyar könyvtárügy nemzetközi kapcsolatainak. A mai napig fáradhatatlanul működteti és vezeti a Publika Magyar Könyvtári Kört, különböző nemzetközi projektek résztvevője. Szakmai rendezvényeket és tanulmányutakat szervez a Publika Kör tagjai és más érdeklődők számára.

Papp István a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ korábbi igazgatója. 1965-től egy ciklusban, majd 1972-től több cikluson át folyamatosan az elnökség tagja volt; 1990 és 1994 között főtitkárként dolgozott. Főtitkári megbízását követően 1994-től ismét elnökségi tagként vett részt az elnökség munkájában. Kezdeményezésére és áldozatos munkájának köszönhetően készült el 2006-ban A magyar könyvtárosság etikai kódexe.

Ambrus Zoltán az 1980-as évek közepén népművelőből lett a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. Megyei könyvtárigazgatóként előmozdította a TEXTLIB rendszer fejlesztését; a rendszerváltozás során létrehozta a Könyvtárak Gazdasági Társaságát, mint egy interjúban nyilatkozta: “Hogy megszüntessük az egyénenkénti kiszolgáltatottságot…”. Több éven át a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári szakkollégiumának vezetőjeként tevékenykedett. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöki teendőit a 1998-től 2003-ig tartó ciklusban látta el. Az egyesület elnökeként támogatta az Összefogás a könyvtárakért – könyvtári napok rendezvénysorozat megszervezését, elindítását.

word-image

Nagy Anikó (Nagy Zsoltné) az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője. Szakmai pályafutása során a kurrens magyar sajtó nemzeti bibliográfiai számbavételének kérdései, a számítógépes nyilvántartás és feldolgozás megoldásai voltak érdeklődése középpontjában. Történeti érdeklődését mutatják a Magyar Asszonyok Könyvtárával kapcsolatos kutatásai. Az egyesületben a Bibliográfiai Szekció elnökeként is tevékenykedett, majd elvállalta és példamutatóan ellátta a főtitkári teendőket 2004 és 2011 között. Az utóbbi években a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtáros-klubjának főszervezőjeként, egyesületi szakértőjeként nyújtott kiváló teljesítményt.

Az MKE Elnöksége és tagsága sok szeretettel gratulál születésnapjuk alkalmából!

Kóródy Judit
Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka
Műszaki Könyvtáros Szekció

Comments are closed.

Blog Home