Közkönyvtárak és az ENSZ fenntarthatósági céljai.

Posted by zondaz - március 26th, 2017

Beszámoló az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartott workshopjáról.

Az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartotta a sorban immár negyedik, ezúttal európai workshopját az International Advocacy Programme (IAP) keretében.

201701_Beszamolo_IFLA_1

Könyvtárak és az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljai

A workshopon tizenegy európai ország (Franciaország, Hollandia, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Németország, Norvégia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia) 2-2 képviselője, az IFLA Leaders Programme-jának tagjai, valamint nemzetközi könyvtári szervezetek (Bill & Melinda Gates Foundation/Global Libraries; EBLIDA; Public Libraries 2020) képviselői vettek részt. Magyarországot Barátné dr. Hajdu Ágnes, MKE-elnök és Kovácsné Koreny Ágnes, a FSZEK általános főigazgató-helyettese képviselte. Ahogy Stuart Hamilton, az IFLA főtitkár-helyettese meghívó levelében kitüntető módon hangsúlyozta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete azok között volt, akiket az európai kollégák az IFLÁ-n belül kiemelten javasoltak a szemináriumon való részvételre.

A workshop-sorozat célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék az ENSZ 2030 Agenda-ját (UN 2030 Agenda), Fenntartható Fejlődés Célkitűzéseit (Sustainable Development Goals, SDGs); az IFLA SDGk-kel kapcsolatos tevékenységét; valamint az érdekérvényesítés és lobbizás alapjait, tervezésének és végrehajtásának lépéseit.

201701_Beszamolo_IFLA_2

Az európai workshop résztvevői 2016 decemberében

A workshop további célja az volt, hogy

 • a könyvtárosok világosan értsék az ENSZ 2030 Agenda-t és a kapcsolódó SDG-ket;
 • képesek legyenek azonosítani mindazokat az illetékeseket, akik az egyes országokban az SGDk-hez kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Tervek (NFT) elkészítéséért felelősek;
 • képesek legyenek egy érdekérvényesítési akciótervet készíteni annak érdekében, hogy a felelősök felismerjék a közkönyvtárak szerepét az az ENSZ célok elérésében, s így a könyvtári tevékenységek beépüljenek az Nemzeti Fejlesztési Tervekbe;
 • nemzeti és regionális könyvtárszakmai workshopokat tudjanak szervezni az IAP keretében.

A három napos workshop során a résztvevők következő tematikákat dolgozták fel:

 1. Az ENSZ 2030 Agendája és Fenntartható Fejlődési Céljai
 2. Európai válasz az ENSZ célokra
 3. A könyvtárak és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai
 4. Az érdekérvényesítési folyamat tervezésének hét lépése
 5. Az IFLA kapcsolódó tevékenységei

Az ENSZ 2030 Agendája és Fenntartható Fejlődési Céljai

A globális problémák megoldására irányuló Millenniumi Fejlesztési Célokra (Milleneum Development Goals, MDG) épülő, és annak folytatását jelentő Fenntartható Fejlődési Célokról a 2012-es Rio+20 Fenntartható Fejlődési Konferencián született döntés. Az Egyesült Nemzetek kormányokkal, tudósokkal, illetve a civil társadalommal kooperálva alkotta meg a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszert. E munka eredményeként az ENSZ 193 tagállama 2015. szeptember 25-én elfogadta a 2030-ig megvalósítandó fenntartható fejlesztési céljairól benyújtott a 17 célt és 168 alcélt tartalmazó javaslatcsomagot.

Ahogy azt Kőrösi Csaba, korábbi ENSZ nagykövet, jelenleg az NFFT Tanácsülések állandó meghívottja is rámutatott: „A célok elérésének alapja kizárólag a kormányok, a civilek, a tudományos és a gazdasági élet szereplőinek együttműködése lehet, csak így juthatunk el a jelenlegi nem fenntartható fejlődési pályától a fenntarthatóig”.[1]

A célokkal kapcsolatosan valamennyi ENSZ tagállam vállalta, hogy nemzeti fejlesztési tervet dolgoz ki és számos akciót hajt végre a célok megvalósítása érdekében.

Az IFLA célja, hogy érdekérvényesítés révén a könyvtáros egyesületek és szervezetek, valamint a közkönyvtárak belekerüljenek ezekbe a fejlesztési tervekbe, mint a célok eléréséhez használandó intézmények, illetve a munkában együttműködő partnerek.

Európai válasz az ENSZ célokra

Az IFLA és a Bill & Melinda Gates Foundation/Global Libraries programjának közös alapítványa szervezésében elindított 2016-2018 közötti IAP programja minden eddigi kezdeményezést felülmúló nagyságú és hatású. A világ négy régiójában (Ázsia és Óceánia; Latin Amerika és Karibi országok; Afrika és Európa) 2016 októberétől decemberéig megtartott szemináriumok és az azt követő akciók és tevékenységek, valamint az IFLA minden tisztségviselőjének részvételével 2017 áprilisában tartandó workshopja és tréningje egy a világot szinte teljesen átölelő és behálózó stratégiai célok megalkotását és cselekvési tervek végrehajtásának elindítását eredményezik majd.

201701_Beszamolo_IFLA_3Az ENSZ célkitűzésekkel kapcsolatos európai feladatokról és tevékenységekről Sarah Genta Public Libraries 2020  (PL2020) alapítvány képviselője tartott előadást, aki az alapítvány legfontosabb feladataként az európai közkönyvtárak láthatóságának, érzékelhetőségének erősítését, a könyvtárakra fordított figyelem és támogatások növelését, a könyvtárak közötti együttműködés erősítését és a könyvtári érdekérvényesítés eszközeinek és üzeneteinek fejlesztését, kialakítását jelölte meg. Az alapítvány kezdeményezésére, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete közreműködésével megalkotott infografika, mely az európai országok közkönyvtári adatait szemlélteti, a 2016. októberében került bemutatásra a Kódolás hetében az Európai Parlamentben, ahol egyesületünket Barátné Hajdu Ágnes képviselte. [2]Az Európai Unió fő intézményeinek bemutatását követően kiemelte az EU hagyományosan jó, támogató kapcsolatát az ENSZ-szel és az SDGk-kel, hiszen a fejlesztési programok révén az Unió jelentősen támogatja a fejlődő országokat a célok elérésében. Elmondta továbbá, hogy egy 2016 novemberi döntés értelmében az ENSZ célok bekerülnek az EU politikákba is, s a velük kapcsolatos folyamatokról, tevékenységekről rendszeres jelentéseket tesz majd közzé 2017-től az Európai Bizottság.

Könyvtári szempontból az SDGk közül kiemelendő a 4. cél (Minőségi oktatás), amelyhez kapcsolódóan több, a könyvtárak, könyvtárosok számára is elérhető uniós program létezik. Ezek: Education and Training 2020 stratégiai keretprogram, a New Skills Agenda for Europe  európai készségfejlesztési program, valamint az Erasmus+ mobilitási program.

Az érdekérvényesítési folyamat tervezésének hét lépése

A bevezető témákat követően az érdekérvényesítési folyamatával foglalkoztunk, végigvéve annak hét lépését:

 1. A téma/probléma azonosítása és elemzése
 2. Célok megfogalmazása
 3. Az érintett döntéshozók azonosítása
 4. Az üzenet (és a „kérés”) megfogalmazása
 5. Ütemezés
 6. Szükséges források azonosítása, megteremtése, taktika kidolgozása, alkalmazása (végrehajtás)
 7. Értékelés és megosztás, kommunikáció

Az IFLA és az MKE kapcsolódó tevékenységei201701_Beszamolo_IFLA_4

Az IFLA 2016 nyarán brosúrát jelentetett meg Hozzáférés és lehetőség mindenki számára címmel. A brosúra célja, hogy bemutassa, hogyan járulnak hozzá a könyvtárak a 17 SDG megvalósításához. A kiadványt a világ számos országából származó példákkal, jó gyakorlatokkal és fotókkal illusztrálták.

A brosúrához kapcsolódóan egy szórólap is megjelent Libraries can drive progress across the entire UN 2030 Agenda, azaz A könyvtárak, mint az előrehaladás mozgatói az ENSZ 2030 Agenda megvalósításában címmel.  A szórólap SGD-kként összegzi röviden, hogyan, mivel tudnak a könyvtárak hozzájárulni a célok megvalósításához, ahogy erről már a veszprémi vándorgyűlésen, vagy a novemberi trendekkel foglalkozó konferenciáinkon több alkalommal is beszámoltunk.

Az IFLA workshop folytatásaként 2016 szeptemberében magyarországi, majd 2018 tavaszán nemzetközi szeminárium szervezését tervezzük. A további eseményekről folyamatosan tájékoztatjuk a szervezeteket és tagjainkat.

Források:

[1] http://nfft.hu/az-ensz-fenntarthato-fejlodesi-celjai-sustainable-development-goals-a-nemzeti-fenntarthato-fejlodesi-keretstrategia-tukreben Letöltés ideje: 2017. február 21.

[2] Az európai országok közkönyvtárainak infografikái http://www.publiclibraries2020.eu/content/country-factsheets Letöltés ideje: 2017. február 21.

Barátné Hajdu Ágnes, ELTE, az MKE elnöke
Kovácsné Koreny Ágnes, FSZEK

Comments are closed.

Blog Home