A Jogi szekció rendezvénye az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában

Posted by zondaz - november 12th, 2017

A Gulág-emlékév lezárása adta a kiinduló okot, hogy a jogi könyvtárosok számára a jogfosztottságot a középpontba állító speciális szakmai programot állítsunk össze. A maga nemében ez a harmadik olyan rendezvényünk volt, amelyben az emlékezetnek és az emlékeztetésnek nagy szerep jutott.

201705_Szervezetielet_Jogi_szekcio_1

Az előző kettőről röviden: a jogi egyetem- és könyvtáralapító Dr. Zlinszky János, majd a magyar jogi bibliográfia nagyasszonya, dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin úgy beszéltek nekünk a szakmai életpályájukról, hogy abba belesűrítették annak a kornak a jellemzését is, amelyben a munkásságuk megkezdődhetett. S bár mindkettőjük a jog hatalmát dicsérte, egyikük a jog- és államtudományok professzoraként és alkotmánybíróként, másikuk bibliográfusként és könyvtárigazgatóként, megtudhattuk tőlük, hogy miként élték át a jogfosztottságot is, egyéni sorsukban és családjaikkal együtt.

A Jogi szekció 2017. október 26-án az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) a hely szelleméhez méltóan, „Információszolgáltatóknak a jogfosztottságról – Gulág, Recsk, Hortobágy tükrében” címmel tartotta meg rendezvényét.

A meghirdetett program váza:

  • történészi kutatások alapján előadások a Szovjetunióban létesített kényszermunkatáborokról, magyar foglyaikról, a recski kényszermunkatáborról, a hortobágyi kényszermunkatáborokról
  • személyes visszaemlékezések, tanúságtételek
  • korreferátumok a recski memoárkötetek digitalizálásáról a MEK-ben, a hazai internáló-táborokról szóló honlap és bibliográfia terve és helyzete

A panel résztvevői:

Dr. Bank Barbara történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága), dr. Zichy Mihály történész (OSZK Kézirattár), Haraszti Pálné ny. parlamenti könyvtáros, Moldován István könyvtáros (OSZK MEK)

Tanúságtevők:

Géher Gyöngyi, a SZORAKÉSZ tagja, a málenkij robotra elhurcolt Bergmann Kornélia leszármazottja; dr. Kőrösmezey László, hajdani recski fogoly, a Recski Szövetség Egyesület örökös tb. főtitkára, valamint Aigner Anikó gyermekként Hortobágyra internált, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének titkára.

A meghirdetett programhoz képest annyi változás történt, hogy Dr. Bank Barbara váratlan külföldi kiküldetése miatt írásban küldte meg az előadását. A történész-kutató a nagyívűre tervezett, a Gulág-jelenséget áttekintő, s annak szolgai hazai leképezését jelentő internálótábor-rendszerről szóló előadása helyett írásában az internálási rendszer (1945-1953 közötti időszak) jogi eszközeinek történetére koncentrált. Előadását Haraszti Pálné olvasta fel.

Ezt követően osztották meg a hallgatósággal személyes, ill. családi emlékeiket Géher Gyöngyi és Aigner Anikó. Géher Gyöngyi a málenkij robotra hurcolt édesanyjának története mellett egy másik család tragédiáját is vázolta: a Földváry-Boér családét. Ennek a családnak a kamasz fiát 1945 tavaszán málenkij robotra hurcolták, ő még hazai földön elhunyt. A másik, már egyetemista fiút tiltott határátlépésért és hazatérésért (!) Kistarcsára, majd Recskre internálták. Ő végső szabadságát 1956. október 24-én nyerhette el, amikor a Magyar Rádió épületénél agyonlőtték. Fegyvertelen volt. Földváry-Boér Elemér „A kiszolgáltatottak” c. műve már szintén olvasható elektronikus változatban is.

Zichy Mihály történészi felkészültséggel és eszköztárral, Zichy Péter volt recski fogoly leszármazottjaként vállalta, hogy bemutatja a kényszermunkatábor létrejöttének körülményeit, működtetését, a foglyok életkörülményeit: a megsemmisítés szándékával végrehajtott robotoltatásukat és éheztetésüket, a büntetési mechanizmusokat, a lelki szabadság megtartott terepeit.

Alkalmazkodva dr. Kőrösmezey László gyengülő egészségi állapotához, a szervezők október elején hangfelvételt készítettek vele. A hangminőség még így is olyan gyenge maradt, hogy csak üdvözletét tolmácsolhattuk a résztvevőknek. Helyette Zahuczky László kollégánk szólalt meg: részleteket olvasott fel a „Recsk” c. memoárkötetből a táborba érkezésről, megrázó történetekről, amelyek a táborlét embertelen voltát mutatták be. (A kötetet a szerző engedélyével 2015/16-ban sikerült a MEK-ben is megjelentetni.)

Moldován István könyvtárszakmai hozzászólása előtt végighallgatta az összes előadót és tanúságtevőt (ez igen ritka és felelős magatartás manapság a konferenciákon). Ismertette a Magyar Elektronikus Könyvtár digitalizálási gyakorlatát. Sokatmondó adatokat mutatott be a recski memoárkötetek használati statisztikájáról. Jó volt megtudni, hogy nem volt hiábavaló erőfeszítés a szerzői jogok megszerzése (ez Krasznay Béla, a Recski Szövetség néhai elnökének az engedélyével és hozzájárulásával történt meg 2015/16 folyamán), és a MEK segítségével az internet világában élő generációt is megszólítani tudni.

Haraszti Pálné elmondta, hogy a recski munkatáborról összeállított komplex forrásgyűjtemény jegyzékét rövidesen, a tervek és lehetőségek szerint 2018 elején egy, az internálótáborokról szóló hazai honlapon közzéteszik.

A program befejezéseként Jobst Ágnes könyvtárvezető rövid és rendkívül informatív áttekintő előadásban ismertette az ÁBTL tevékenységét, ezen belül pedig a levéltári könyvtár sajátos feladatait.

201705_Szervezetielet_Jogi_szekcio_2

Fotó: Jobst Ágnes könyvtárvezető, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Reményeink szerint elértük azt a kitűzött célt, hogy lényeges és hiteles információkat adjunk tovább egy olyan könyvtáros körnek, akiken a további tájékoztatási munka múlik.

A rendezvény maga olyan eredményeket hoz és hozott, amikért az MKE mindig is dolgozott:

  • (történeti és jogi) tudást adott át, valamint átláthatóbbá tette az egyéni kutatás feltételeit (az ÁBTL-ben)
  • lehetőséget adott kapcsolatépítésre (a Hortobágyra elhurcoltak memoárköteteit is digitalizálhatja majd a MEK, kapacitása függvényében)
  • néhány visszajelzésből megtudható volt, hogy megérintette, sőt, megrendítette a hallgatóságot a rendezvény mondanivalója.

A Jogi szekció 2017. október 26-i, ÁBTL-ben tartott szekcióprogramjának előadásairól, a korreferátumokról és tanúságtételekről, a befogadó intézmény bemutatásról hang- és képfelvétel készült, amelyet az írásban megküldött előadás anyagával, a vetített képanyaggal, a ppt-vel együtt a szekció Facebook oldalán teszünk majd elérhetővé.

Haraszti Pálné
az MKE Jogi szekciójának tanácsi képviselője (2011-2017)

Comments are closed.

Blog Home