Pest megyei könyvtárosok napja Budakeszin

Posted by zondaz - június 29th, 2017

konyvtaros_nap_2017-05.jpg

A krónikás ezúttal a házigazda szerepét is ellátta. Hónapok óta készültünk, hogy a könyvtárosnapon minden rendben menjen, ehhez a vezetőségtől is nagyon sok segítséget kaptunk. Köszönjük az Erkel Ferenc Művelődési Központnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az emeleti termeket és az udvart, és technikai segítséget is nyújtottak a rendezvényhez. Mivel a programnak volt szabad téri része is, ezért nagy szerencse volt, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk, és napsütés várt ránk, ugyanakkor a szeles idő miatt nem volt elviselhetetlen a hőség sem. A rendezvény ideje alatt az előtérben megtekinthető volt Tőkés Ágnes budakeszi kolléganő természetfotóinak kiállítása.

A megye minden tájáról érkező 119 résztvevőt aprósüteményekkel és kávéval vártuk. Ezek elfogyasztása után kezdetét vette a program, amelynek moderátora Bazsóné Megyes Klára, a PEMEKSZ titkára volt.

bkeszi25.jpg

Először Ádám Éva, a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatója, majd Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottilia polgármester köszöntötték az egybegyűlteket – megtisztelő volt, hogy az ebédig velünk is tartott, és érdeklődéssel követte az előadásokat. Jólesett hallani Polgármester Asszony dicsérő szavait, amellyel intézményünk munkáját méltatta. Utána Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke lépett a mikrofonhoz. Elmondta, hogy immár 18. alkalommal rendezzük meg a könyvtárosnapot, minden évben máshol, és azért is örült a vezetőség a budakesziek felajánlásának, mert szerettek volna olyan helyszínt, ahol kisebb kirándulásra is lehetőség adódik.

Hagyomány, hogy a könyvtárosnapnak van egy vándorbotja, amely minden évben egy újabb szalaggal bővül, és a rendező könyvtár őrzi egy éven keresztül. Így most a tavalyi rendező, Kristály Istvánné zsámbéki könyvtáros adta át a botot Ádám Évának Fülöp Attiláné közreműködésével.

konyvtaros_nap_2017-14.jpg

Ezt követően Bazsóné Megyes Klára és Fülöp Attiláné átadták a 25 éves, a megye könyvtárügyéért végzett szolgálatot jutalmazó Téka-díjakat, idén 3 kolléga: Bautista Soldevilla Katalin és Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársai, valamint Papp Sándorné, a ráckevei Skarica Máté Városi Könyvtár dolgozója kaptak elismerést. A fiatal könyvtárosok teljesítményét értékelő Nagy Ferenc-díjra idén nem érkezett pályázat. Olyan új tagunk nem volt jelen, aki még nem mutatkozott volna be, így erre a programpontra sem került sor. Ezt követően a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület kórusa énekelt sváb és magyar népdalokat, hangulatos harmonikakísérettel.

Ezután a szakmai előadás következett Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ – Városi Könyvtár igazgatójának előadásában: A reformáció, mint könyvtörténeti állomás. Hogyan készítette elő a könyvek fejlődéstörténete a lutheri eszméket? A szakmai előadások zöme a digitalizációról, a modern kommunikációról szokott szólni, így felüdülés volt egy kultúrtörténeti témáról hallani. Először a kódexmásolást, a scriptoriumok működését mutatta be. Utána a népesség változását, az egyetemek kialakulása, az egyház helyzetét (szerzetesrendek, eretnekmozgalmak) ismertette. Ami a technikai fejlődést illeti, először fametszeteket készítettek, majd kialakultak a betűkészletek és Gutenberg jóvoltából a teljes gépesített nyomda. Az egyház a cenzúra révén korlátozni igyekezett a könyvkiadást, de az ennek ellenére nagyon hamar elterjedt, és a hitviták eszközévé is vált. Mivel az olcsóbban elérhető könyvek révén szélesebb közönség is önállóan olvashatta a Bibliát, ezért a papság által közvetített hit mellett az egyéni és közvetlenül a Szentíráson alapuló vallásosság teret nyert.

A meghívottak között volt Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő is, aki egyéb feladatai miatt csak az előadás alatt tudott csatlakozni a programhoz. Érkezése után ő is köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy ilyen tartalmas előadásokat hallhatunk.
Ezt követően Ádám Éva igazgató lépett a mikrofonhoz. Ő nehéz feladatra vállalkozott: fél órás, vetítéssel kísért előadásban kellett bemutatnia Budakeszit és a könyvtárat is. Jól sikerült minden lényegesről (történeti adatok, természeti környezet, műemlékek, intézmények) beszélni, ugyanakkor az időkeretet is tartani.

A nap szakmai része ezzel lezárult, és a résztvevők elfogyaszthatták az udvaron felszolgált ebédet, ahol többféle étel előzetes rendelésére is mód volt. Közben mód nyílt megtekinteni a könyvtárat is.

Az étkezés után kétfelé váltunk: a bátrabbak – a kálvária útba ejtésével – felgyalogoltak Makkosmáriára. A kálváriánál Hidas Mátyás helytörténész, a Szépítő Egyesület elnöke beszélt, a makkosi Angyalok Királynéja Templomot pedig Laczkó Katalin, egykori budakeszi kolléganő mutatta be, aki kántorként szolgál. A templom legendájának elmesélése után rövid orgonakoncerttel is megörvendeztette közönségét. Ezzel egy időben a csoport másik fele helytörténeti sétára indult. Ők két turnusban meglátogatták a sváb hagyományokat gazdagon bemutató helytörténeti kiállítást – Nádas Anna tájházvezető színes történeteivel fűszerezve, illetve egy rövid séta keretében megtekintették a katolikus és a református templomot, miközben a csoportot kísérő Bechtold Gábor helytörténész részletesen elmesélte azok történetét. Útba ejtették a svábok bejövetelének emléket állító emlékművet is, mely azért fontos, hogy ne csak a kitelepítés szomorú eseményeire emlékezzünk.

Örültünk, hogy ilyen szép számban látogattatok el hozzánk, hogy megismerjétek városunkat, és egy szép napot töltsünk el együtt!

Fotók és előadások a PEMEKSZ weboldalán.

Szőts Dávid
a PEMEKSZ vezetőségi tagja

 

Comments are closed.

Blog Home