Trendek, stratégiák és a Gyakorlat

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016-ben végzett munkájáról

(a 2017. május 3-ai küldöttközgyűlésen elhangzott elnöki szóbeli beszámoló rövidített változata)

201703_Trendek_strategiak_gyakorlat_beszamolo

A 2016-ben megalapításának nyolcvanegyedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

Taglétszámunk. 2016-ban: 2166 egyéni, 84 testületi tag.

A 2015-ös évhez képest az egyéni tagok számában kisebb csökkenés, a testületi tagok esetében halvány emelkedés van. Azonban, ha elmúlt 5 év átlagához viszonyítunk, akkor minimális növekedés észlelhető. Továbbra is jellemző, hogy nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében. Egy 20 fő alatti szervezet van (Nógrád Megyei Szervezet 18 fő), és három 100 fő fölötti Pest Megyei Szervezet 180 (ebből 10 testületi), Társadalomtudományi Szekció 157, Műszaki Könyvtáros Szekció 139. Ezeket követi számszerűségében a Heves Megyei Szervezet 95, a Veszprém Megyei Szervezet 91, a Bács-Kiskun Megyei Szervezet 82, valamint Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 78 fővel. Fontos lenne a kis létszámú szervezetek megerősödése/megerősítése, ennek hiányában előbb-utóbb elkerülhetetlen a megszűnés, mint ahogy ez 2016-ban a Zempléni Könyvtárosok Szervezetével is történt.

Más hazai és nemzetközi szervezetekhez hasonlóan kiemelkedő feladatunk a fiatalok folyamatos bevonása az egyesületi életbe. Az elnökség évek óta igyekszik megismertetni az egyesület munkáját az egyetemi és főiskolai hallgatókkal, valamint a pályakezdőkkel, pl. vándorgyűlési pályázat, gyakorlatos hallgatókat fogadunk az irodában, külön is felhívjuk a figyelmüket egy-egy konferenciánkra, bevonjuk őket egy-egy hazai és/vagy nemzetközi projektünkbe, pl. az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz való könyvtárai kapcsolódás kommunikációja. Ha szétnézünk egy-egy rendezvényen, különösen pedig a vándorgyűlésen határozottan érezhető a fiatalok érdeklődése. Másik gyenge pontja a tagság összetételének a kistelepülések könyvtáraiban dolgozó kollégáink képviselete, ezt az arányt mindenképpen növelnünk kellene. Pár évvel ezelőtt a vándorgyűlési regisztrációk elemzésénél még rutinszerűen megállapíthattuk, hogy jelentős a kiskönyvtárból érkezők aránya. Sokat csak évente ezt az egy egyesületi rendezvényt látogatták, ezért is olyan lényeges ennek a seregszemlének a széles érdeklődésre számot tartó szakmai és kulturális programja.

A tagság szakmai elköteleződésének egy másik lehetősége a második regisztráció. Ennek mértékéről továbbra is kevesebb információnk van.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének, hivatásunk meghatározó civil szervezetének nagy a felelőssége. A szakmai érdekképviseleti munkája egyik alappillérét adja tevékenységének. Ezt fogalmazza meg számos fórumon és formában a tagság, és ennek ad megfelelő keretet az alapszabály, melyet folyamatosan árnyalnak az aktuális szakmapolitikai kérdések és trendek, a jogszabályi környezet, valamint az egyesület folyamatos megújulás iránti elkötelezettsége. Ez fogalmazódik meg a 2016-ban megalkotott egyesületi stratégiánkban is.

Az érdekképviselethez tartozik az egyesület elnöksége által megbízott szakértő közreműködése az igazgatói pályázatok bírálatában. Kiemelném a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kezdeményezését, hogy április 14-én, a Könyvtárosok Világnapján zárva lehessenek a megyei könyvtárak! Számos területi szervezetben szakmai nap témája volt a könyvtárosok bérhelyzete, az életpályamodell elképzelései. A Békés Megyei Szervezet a Fejér megyeiekkel együtt felmérést végzett a könyvtárosok bérhelyzetéről.

A tagság közvetlenül szervezetben végzi tevékenységét, ezen az úton kapcsolódik össze és alkotja az egyesületünket. Mindannyiunknak a felelősége, hogy ennek a sokszínű szakmai közösségnek ‒ az alapszabályban meghatározott feladatoknak és stratégiai tervekben megfogalmazottaknak megfelelően ‒ keretet adjon és egységes szervezetté kovácsolja. A Tanács elnöke, Bazsóné Megyes Klára összefoglalójában olvashattuk, hogy a Tanács, és általuk a szervezetek is érzik azt, hogy az elnökség törekvése töretlen abban, hogy fokozott figyelmet fordít a szervezetek munkájára, igyekszik a kiemelkedő helyi rendezvényeken részt venni, az évfordulósokról megemlékezni, tevékenységüket támogatni és segíteni, stb.

Ezúton szeretném megköszönni Bazsóné Megyes Klára elnök asszonynak azt a komoly és lelkiismeretes munkát, amellyel a szervezetek beszámolóit évről-évre igyekszik strukturáltabbá és áttekinthetőbbé tenni, valamint az elemző összesítést, mellyel segíti azt, hogy a szervezetek munkája, ill. ezek elemei megjelenhessen az éves beszámolóban. Köszönet azoknak a szervezetek, aki ezeket a beszámolókat a kért struktúrában és határidőre beküldték. A helyzetkép lényegesen kedvezőbb, mint az előző évben: 31-ből 29 szervezet küldte meg az írásos összefoglalóját.

„Általános értékelés (szubjektív, és csak a beszámolók, valamint a személyes benyomások alapján készült)

 • tartalmas munka folyik a szervezetek 70-80 %-ában, mások inkább csak rákapcsolódnak valamelyik nagy könyvtárra.
 • sokat javult az adminisztrációs, a pénzügyi fegyelem, persze mindig van hova fejlődni
 • a területi és a szakmai szervezetek tartalmi munkája között jellegében jelentős különbség van, de semmiképpen nem minőségében.” ( Bazsóné Megyes Klára összefoglalója)

2016-ra egy kivételével minden szervezetben elkészült a szervezeti és működési szabályzat, további feladat a pénzügyi és irattári szabályzatok elkészítése, ezek közül a pénzügyi már előkészítés alatt van.

Az egységes szervezetként való működéshez, a közös identitás érzetéhez nyújtanak segítséget a központi rendezvények, a közös fellépés, a szakmai érdekképviselet, a különböző szakmai fórumokon való megnyilvánulás és képviselet. A rendezvények résznél mindenképpen érzékelhető ezek tudatos, egyre szélesedő folyamatként való megjelenése, mely nemcsak számában, de az érintett területeket tekintve is növekszik.

A kommunikáció fontosságát felismerve szinte mindenhol van levelezőlista, és a kapcsolattartás elektronikusan történik. A honlap szintén általános, hol az MKE oldaláról, hol önállóan alakították ki. Facebook oldala is egyre több szervezetnek van. Az MKE központi oldala is valamivel aktívabb lett, köszönhetően az adminisztrátorként szerepet vállaló Buzai Csabának, Gerencsér Juditnak, Bazsóné Megyes Klárának, Hantal Zsófiának, Dávid Boglárkának. Sajnos a szervezetek egyre kevesebb hírt küldenek a honlapra, ugyanakkor 2016-ban, bár nagy lendülettel vágtunk neki a honlap megújításának, nem sikerült teljesen megvalósítani az elképzeléseinket.

A helyi sajtó mellett a szervezeti hírek az egyre fontosabbá váló, évi hat számban megjelenő, honlapról elérhető Könyvtárvilágban, az MKE elektronikus webmagazinjában is megjelennek. Köszönet érte a főszerkesztőnek, Kóródy Juditnak, a szerkesztőknek (Barátné dr. Hajdu Ágnes, Bazsóné Megyes Klára, Demecs Éva, Fehér Miklós, Gerencsér Judit, Hamburger Antalné, Haraszti Katalin, Honffyné Felhő Ágnes, Horváth Zoltánné, Keszi Erika Zsuzsanna), a műszaki szerkesztőnek, Zonda Zoltánnak, és minden olyan kollégának, aki írásaival hozzájárul, hogy webmagazinunk betöltse feladatát.

További törekvések az eredményesebb kommunikáció érdekében:

 • Igyekeztünk egyre eredményesebbé tenni az egyesület marketing tevékenységét és az MKE szakmai tevékenységének népszerűsítését a tagság és a széles közvélemény körében.
 • Egyre nagyobb súllyal szerveztük a kommunikációs tevékenységet, építve a 21. század kommunikációs eszközeire és jelentünk meg a média nyújtotta alkalmakon televízióban, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban. Közösségi média oldalt hoztünk létre.
 • Megújítottuk a magyar és angol nyelvű tájékoztató anyagát, illetve több szervezeti roll up-ot is készíttetett.
 • A szervezeteken belüli és a szervezetek közötti kommunikációt zömmel elektronikus formában működtettük.
 • Médiamegjelenésünket és szereplésünket számos eseménnyel gyarapítottuk újságcikkek, interjúk, televíziós műsorok és rádióműsorok révén, pl. Maradj talpon.
 • Gyűjtjük a szervezeti és országos média megjelenéseket és ezekről nyilvántartást készítünk.

Itt kell szólnunk a Marketing és Kommunikációs Bizottság (KB) tevékenységéről. 2016 elején a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége kiemelkedő feladatai között fogalmazta meg a kommunikációs tevékenység erősítését, nagy hangsúlyt fektetve a szakmai és a társadalmi kommunikáció megerősítésére. A KB a média megjelenések ösztönzését és rendszeressé tételét kívánta munkájával segíteni. Céljuk az volt, hogy valamennyi szervezet egységes formában tudja nyilvántartani saját maga számára is a megjelenési adatait, s a továbbítás eredményeként pedig a szervezeti adatokból egy országos lista készülhessen. Az összeállítás a jövőben lehetőséget adhat többek között az archiválásra, eseménynaptár készítésére, tevékenységi körök meghatározására, tájékoztatásra, pályázatok készítésére stb.

Huszonnégy MKE szervezet továbbított az év valamely hónapjáról adatot. A táblázatból örömmel állapíthatjuk meg, hogy 2016-ban (januártól-decemberig) minden hónapban szerepelt valamilyen médiában vagy webes fórumon a szervezetei által az MKE. A táblázatból látható, hogy a 24 adatszolgáltató szervezet közül 17 szervezetnek volt megjelenése 2016-ban, és összesen 141 alkalommal jelent meg a médiában, ill. a weben az MKE a 17 szervezet tevékenységének tükrében.

Ludasi Tünde 142 tételes szervezeti megjelenés készített, Kóródy Judit összeállította a „Magyar Könyvtárosok Egyesülete” keresőkifejezésre releváns cikkeket 2016-ban. A cikkek egy tekintélyes 97 oldalas dokumentumot tettek ki. Köszönet a hatalmas munkáért a Marketing és Kommunikációs Bizottság tagjainak, különösen pedig Ludasi Tündének és Kóródy Juditnak. Jó lenne a bejelentés gyakorlatát tovább tökéletesíteni, hogy kevesebb fáradsággal még teljesebb listát kaphassunk!

A szakmai kommunikáció fontos eszközei a megyei könyvtári lapok (Kaptár – Jász-Nagykun-Szolnok, KEMLIB  Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, Vasi Könyvtári Portál). Jó ötlet, hogy a Vas Megyei Szervezet szerződést kötött a kulturális központtal, hogy megjelenjenek a híreik a szombathelypont-on.

Érdekességek:

 • Vas megye: kiadványt jelentett meg a város könyvtárairól! Ez követhető lenne!
 • A Helyismereti Könyvtárosok Szervezete kiadványa: Bényei Miklós: A szülőföld varázsa.
 • A Pest Megyei Szervezet ünnepélyesen adja át az új tagoknak a kártyát, bemutatkoznak!
 • A Pest Megyei Szervezetnél van vándorbot, a könyvtárosnapok helyszínén adják át
 • A múlt ápolása fontos: Vasban fölkerestek egy régi igazgatót, a Bibliográfiai Szekció is ápolja a nagy öregeket, sírokat, emlékülést szerveztek a régi nagyokra emlékezve, Borsodban és Veszprémben is van hasonló gyakorlat! A nagy öregek közül több szekció is tiszteletbeli tagokat választ, pl. Társadalomtudományi Szekció, Műszaki Könyvtáros Szekció. Ehhez a törekvéshez illeszkedik, hogy az MKE elnöksége 2016-ban úgy döntött, hogy a 70 évnél idősebb, kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő előző elnököket és főtitkárokat köszönti a vándorgyűlésen.

2016-ban minden szervezetben volt közgyűlés. Általában elfogadtatják a beszámolót, munkatervet, és ezt egyéb szakmai programmal kötik össze. Érdemes lenne ennek időpontját egységesíteni és január végén, február elején tartani, mert akkor össze lehet kötni a díjbeszedéssel. Területi szervezeteknél fontos a megyei könyvtár, ill. a helyi egyetem súlya. Jelentős a nagykönyvtárak által nyújtott segítség is OSZK, OGYK, KSH, Pécsi Tudásközpont stb.

A szakmai kitüntetések területén nincs változás, ezek számának csökkenésével egyre nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek országos és helyi elismerései. Így a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem mellett több szervezet alapított saját kitüntetést, pl.

 • Bibliográfiai Szekció és Helyismereti Könyvtárosok Szervezete: Kertész Gyula emlékérem;
 • Békés Megyei Szervezet: Az év könyvtárosa díj;
 • Fejér Megyei Szervezet: Tóth György emlékérem;
 • Pest Megyei Szervezet: Téka-díj (25 éve Pest megyében dolgozók), Nagy Ferenc-díj (35 év alattiak);
 • Gyermekkönyvtáros Szekció: Vándorbagoly-díj – a könyvtáraknak;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet: Csendes János-díj; SZSZBM Könyvtári kultúrájáért díj;
 • Zala Megye Könyvtárügyéért plakett, stb.

Sajnos még így sem sikerül minden olyan kollégát kitüntetésben részesíteni, akik munkájukkal, életpályájukkal ezt megérdemelnék.

Itt is kiemelném, hogy a kerek évfordulót ünneplő szervezetek elismerő oklevelet kaptak:

 • Somogy Megyei Szervezet 50 éves
 • Veszprém Megyei Szervezet 50 éves
 • Nógrád Megyei Szervezet 40 éves

A működés, a szakmai hírek és segítség, valamint a mindennapi feladatok teljesítése során kiemelendő a Titkárság és Tanács szerepe és segítségnyújtása. A szervezetek munkáját és a kommunikációt nagyban segítik a főtitkári beszámolók (prezentációk). Számos szekció kötődik egy-egy hazai vagy nemzetközi szervezethez, pl. Publika Kör, HUNRA, Kovács Máté Alapítvány, Kölcsey Olvasókör, IBBY, Volán (helyi), Papíripari Műszaki Egyesület, Kaptárkő Egyesület, Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szervezet, Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Győri Könyvszalon, stb. A nemzetközi kapcsolatok gyakran összeköthetők tanulmányutakkal, testvérvárosi kapcsolatokkal, vagy határon túli szervezetek, intézmények, települések támogatásával. Aránylag sok az egymás közötti kapcsolat, főleg a tanulmányutak kapcsán: A Bács-Kiskun Megyei Szervezet Vecsésen, a Fejér megyeiek Szentendrén jártak – a helyi (Pest megyei) kollégák segítették őket! Közös programok – pl. Vándorgyűlésen Gyerekkönyvtáros Szekció  Közkönyvtári Egylet.

A szervezeti beszámolókból számos új ötlet, innovatív megoldás ismerhető meg, melyeket a Tanács elnöke megosztott, így lehetőség van a jó gyakorlatok adaptálására.

A szervezetek által 2016-ben lebonyolított rendezvények igen színes képet mutatnak, legtöbb szervezetnek van saját profilja, a hagyományok ápolásától a tanulmányutakig, a szakmai beszélgetésektől a konferenciákig. Sokan saját programmal jelentkeztek a Könyvfesztiválon és/vagy a vándorgyűlésen. Bazsóné Megyes Klára a beszámolók mellett 2×8 oldalon összesítette a szervezetek rendezvényeit, hogy ezzel is segítse a munkájukat, ötleteket adjon és kezdeményezésre bátorítson.

2015 után 2016-ban már egyre gyakorlottabban történt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete minden szervezetében az egységes könyvelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Hantal Zsófia folytatta tanácsadói tevékenységét, amikor a tanácsülések alkalmával felhívta a típushibákra a figyelmet, valamint módszertani kis összefoglalókat küldött a szervezeteknek a nehézségek áthidalása érdekében. A közhasznúsági jelentés elkészítése és ezzel összefüggésben az év végi zárás során még kerültek elő megoldásra váró kérdések, de ezek száma csökkenő és úgy érzem, hogy körvonalazódik az egységes munka előnye is, elsősorban a szervezeteknél. Ezen a helyen kell megköszönöm a Mingus-BB Kft (Kosztya Adrienn) munkáját, valamint a számlák kezelésével megbízott Hantal Zsófia áldozatos szerepvállalását. A közhasznúsági jelentés szöveges megfogalmazásáért Gerencsér Judit főtitkárt illeti nagy köszönet.

A közhasznúsági jelentést mindenki időben megkapta, és ebből világosan kiderül, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének sikerült stabil pénzügyi mérleggel zárni a 2016-os esztendőt is. Ugyanakkor az MKE központi záró egyenlegéhez tartozik, hogy abban már benne van a 2017-es vándorgyűlés, márciusi konferencia és a dániai tanulmányi kirándulás pályázati költségvetésének egy jelentős része is. Ez a stabil pénzügyi helyzet tette lehetővé, hogy a 2017-es wroclawi IFLA konferencián való részvételre 2 pályázatot is kiírtunk (útiköltség-támogatás, regisztrációs-díj) tagtársaink részére.

Az egyesület közhasznú tevékenységét a könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők, a

könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények és azok használói, továbbá a könyvtár -és tájékoztatásügyben érdekelt társadalmi szervezetek, egyesületek, illetve azok tagjai érdekében folytatja.

 • A szakmai prioritások megtartásával tevékenyen vettünk részt a kulturális, oktatási közgyűjteményi-könyvtári kormányzati munkában, pl. Kulturális Kerekasztal, tárgyalás az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnökével
 • Szakmai érdekvédelmi tevékenység megerősítése céljából folyamatosan részt vettünk kiemelt fórumokon, rendszeres párbeszéd alakítottunk ki a döntéshozókkal mind az elnökség, mind a szervezetek szintjén
 • Partnerkapcsolatainkat fejlesztve együttműködtünk más hazai és külföldi könyvtáros és civil szervezetekkel.
 • Könyvtárügyi, szakmapolitikai fórumokat rendeztünk az MKE tagsága, ill. az egész szakma számára
 • 2016-ban az MKE folyamatos munkakapcsolatban állt az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztályával és a Kulturális Kapcsolatok Főosztályával az ágazati irányítás aktuális kérdéseiben, a szakmai döntések, jogszabályok előkészítésében.
 • Állást foglaltunk és együttműködtünk a könyvtárosképzés kkk-jának megújításában, valamint a képzések akkreditációja kapcsán.
 • Képviseltük a könyvtárosokat szakmai szakértőként, díjakra jelölőként, különböző bizottságokban történő munka során.
 • A tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés fejlesztése érdekében alapítóként segítettük az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány (INKA) tevékenységét, mely alapítvány akkreditált képzéseket folytat.
 • Igyekeztünk egyre eredményesebbé tenni marketing tevékenységünket és az MKE szakmai feladatvállalásának népszerűsítését a tagság és a széles közvélemény körében.
 • Kiemelt feladatként kezeltük a külső és belső kommunikáció eredményesebbé tételét. Igyekeztünk megújulni, megjelenésünket gyakoribbá tenni és egyre nagyobb súllyal szervezni ezt a munkát, építve a 21. század kommunikációs eszközeire és a média nyújtotta alkalmakra a televízióban, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban (ezekről minden esetben hírt adtunk, elsőként a honlapon). Fokozottabban éltünk a közösségi média által nyújtott lehetőségekkel.
 • Foglalkoztunk az MKE és a könyvtárügy stratégiai kérdéseivel, vezetőként részt vettünk a könyvtárosi életpályamodell, illetve más bérrel kapcsolatos megbeszélések folyamatában 2016-ban is.
 • Együttműködési megállapodást írtunk alá a Mikrocenzus 2016, vagyis a népesség-összeírás gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatallal és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel.
 • Munkabizottságokat, munkacsoportokat hoztunk létre/összetételében újítottunk meg, delegáltunk, illetve működtetettünk tovább.
  • Oktatási–képzési munkabizottság (közös bizottság az IKSZ-el). A Bizottság 2016-ban a következő kérdésekkel foglalkozott:
   • Az informatikus könyvtáros alapképzés és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeinek megújítása, a szövegének véglegesítésére csak 2016 nyarán került sor.
   • Jelezték, hogy a vidéki képzőhelyek eltűnését aggasztónak tartják, mert egy Budapesten végzett hallgató jellemzően nem jelenik meg egy vidéki könyvtár álláspályázatán. 2016-ban a Debreceni Egyetem sem indított könyvtáros képzést sem alap, sem mester szakon. 2016 őszén Ramháb Máriával, az IKSZ elnökével felkerestük a Debreceni Egyetem rektor-helyettesét, Dr. Bartha Eleket, és tárgyalást folytattunk vele a könyvtáros képzés debreceni helyzetéről.
  • Honlap munkabizottság
  • Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság
  • Kommunikációs és marketing munkabizottság
  • Hungarikum munkabizottság
  • 2017-ben érdemes lenne áttekinteni a települési értéktárak helyzetét a könyvtárak beavatottságának mértékére és szerepvállalására fókuszálva.
  • Könyvfesztivál szervezési bizottság
  • Fitz-díj munkabizottság
  • Év fiatal könyvtárosa díj kuratórium
  • Füzéki emlékérem munkabizottság
  • 3K Munkabizottság
  • Etikai munkabizottság (közös bizottság az IKSZ-el)
 • Egyesületi Munkáért Emlékérem díjakat adtunk át kitüntetettjei: Gulyás Lászlóné, Kecskés Ildikó, Keszeiné Barki Katalin, Pintérné Kék Krisztina, Sárközné Sárovits Hajnalka, Szakmári Klára részére az egyesület érdekében hosszabb időn át kifejtett tevékenységük elismeréséül.
 • Átadtuk a Füzéki István Emlékérmet, amelyet 2016-ban Haraszti Katalin kapott. A 2015-es díjazott, Varga Róbert laudációját és kitüntetés céljait a 2016-os veszprémi vándorgyűlés plenáris ülésén ismertettük.
 • Az év fiatal könyvtárosa díjazottja: Gergely Ildikó (Pest megye); Az év fiatal könyvtárosa – különdíj, Kovács Máté-díj Rózsa Dávid (KSH) lett.
 • Éltünk az állami kitüntetési javaslattévő jogával. 2016-ban Szinnyei-díjat Budavári Klára kapott.
 • Eredményesen pályáztunk és pályázatban megjelölt célokat valósítottuk meg, pl. NKA – vándorgyűlés, NKA – IFLA részvétel, NKA – kompetencia konferencia, NKA – Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében: Műhelybeszélgetések; NKA – Könyvtári vezetők külföldi tanulmányútja; EMMI – működési támogatás, NEA – működési, stb. Ezúton is köszönetünket mondjuk Wimmer Évának, és az MKE új pályázati felelősének Hegyközi Ilonának.
 • Az Alkotó könyvtáros az MKE-nek népszerű és nemes sorozata, melyet az OIK-val közösen rendezünk immár a 15. éve.
 • Hallgatói pályázatot írtunk ki fiatal informatikus könyvtáros hallgatók vándorgyűlési részvételének támogatása céljából.
 • Foglalkoztunk könyvtáros életművek ápolásával.
 • Fitz-díj munkabizottság véleményezését követően javaslatot tettünk a Fitz József könyvdíjak átadására [A három könyv: 100 magyar népmese. Alexandra Kiadó; Csányi Vilmos: Íme, az Ember. Libri Kiadó; Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok. Kossuth Kiadó].
 • Együttműködtünk az Országgyűlési Könyvtár által kezdeményezett Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramban.
 • Folyamatosan végeztük az aktuálisan előkészítés alatt lévő jogszabályok véleményezését.
 • Az elnökség tagjai számos területi programon vettek részt, pl. évfordulós ünnepségek, szakmai napok, konferenciák. Igyekeztünk minden szervezeti rendezvényen képviseltetni magunkat.
 • Vándorgyűlést szerveztünk Veszprémben az MKE Veszprém Megyei Szervezetével, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárral szoros együttműködésben. Témája: Kapcsolat – Könyvtár – Együttműködés: felelősséggel a sikeres társadalmakért.
 • Részt vettünk a XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Nagytermi és a Könyvtáros Klub programokat szerveztünk és bonyolítottunk le, valamint standot működtettünk. Ezúton is köszönetet mondunk Nagy Anikónak, aki hosszú évekig szervezte a könyvfesztiváli programokat.
 • Nagy sikerrel rendeztük meg A könyvtáros kompetenciák változása, megjelenése az uniós továbbképzési gyakorlatban című nemzetközi tudományos szakmai konferenciát, ill.
 • a Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében című konferenciasorozatot.
 • Könyvtárosok a forradalomban címmel megemlékezési programot indítottunk azon könyvtáros felkutatása céljából, akik aktív cselekvői, résztvevői voltak a forradalmi eseményeknek.
 • Delegáltjaink szakértői véleményeket készítettek az igazgatói álláspályázatok vonatkozásában.
 • Megkezdtük a 2017-es miskolci vándorgyűlés előkészítését.
 • Elkezdtük a Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás c. 2017-ben megrendezésre került szakmai konferenciánk szervezését.

Működés- és működésfejlesztés

 • Előkészítettük, véleményeztettük és elkészítettük az MKE Stratégiáját a 2016-2021 közötti időszakra.
 • Működtettük a titkárságot, kezeltük a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb dokumentumokat, melyek a honlapon és az egyesület titkárságán az ügyrendi szabályozás szerint bárki számára megtekinthetőek.
 • Elkészítettük az alábbi dokumentumokat: éves munkaterv, költségvetési tervezés. Amberg Eszter és Fehér Miklós segítségével folytattuk az Ellenőrző Bizottság által javasolt Költségtérítési Szabályzat kidolgozását. Nagyon köszönjük a támogatást és a szakmai útmutatást.
 • Megkezdtük az MKE Ügyrend hatályosítását és aktualizálását.
 • A vándorgyűlési módszertani útmutatót kiegészítettük az éves szakmai rendezvény minél hatékonyabb és eredményesebb előkészítése és lebonyolítása érdekében.

Külön kell szólni a Magyar Könyvtárosok Egyesülete stratégiájáról a 2016-2021 közötti időszakra vonatkozóan. A 2016-os év egyik legjelentősebb feladata volt az MKE stratégia elkészítése mind fontosságára való tekintettel, mind abban, hogy hosszú időre meghatározza az egyesületünk munkáját. A stratégia előkészítése, a szervezetek vitája és hozzászólása, valamint véglegesítése is 2016-ban történt. Itt most csak a stratégia ismertetésére van lehetőségünk, de hisszük, hogy egy beszámolóban szükség van erre.

Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a civil szakmai szervezetek sorában kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben.

Küldetés:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint civil szakmai szervezet, feladatának tekinti az új és innovatív szakmai kezdeményezések ösztönzését, támogatását és megismertetését; a tagság szakmai és általános ismereteinek, valamint kompetenciáinak folyamatos építését; önmaga szüntelen fejlesztését, múltjának szakszerű, hű feltárását, hagyományainak ápolását, a magyar könyvtáros társadalom szakmai érdekképviseletét a változó társadalmi és szakmai körülmények között.

Átfogó cél:

A könyvtárak és könyvtárosok a versenyképes ország kialakításában betöltött meghatározó tevékenységének, valamint az általuk képviselt értékeknek a tudatosítása és képviselete mind a társadalomban, mind a kormányzati szervekben.

A könyvtári rendszer szerepének erősítése a nemzeti kulturális örökség megőrzésében és az információk közvetítésében a tudástársadalom kihívásainak megfelelően.

A hozzáférés lehetőségeinek növekedésével a teljesítmények emelkedésének és a kitűzött célok megvalósításának elősegítése.

Kulcsterületek:

Kulturális alapellátás, a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a könyvtári folyamatok szabályozása, szervezetfejlesztés, kommunikáció, partnerközpontúság, közösségfejlesztés, minőségorientált felhasználó központú gondolkodás, kompetenciafejlesztés, rugalmas hozzáférés, esélyegyenlőség, tehetséggondozás, könyvtárosképzés, könyvtáros életpályamodell, értékteremtés és -megőrzés, tudásmegosztás és – disszemináció.

Célok:

 1. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és tagszervezetei működésének folyamatos fejlesztése, hatékonyságának, alkalmazkodási képességének növelése. A könyvtárosok szakmai identitásának erősítése.
 2. Kezdeményező részvétel a könyvtárpolitika, valamint a szakirodalmi és információs politika alakításában. A társadalmi nyilvánosság területeinek erősítése, fórumainak igénybevétele.
 3. Hatékony érdekérvényesítés és érdekképviselet. A szakmai érdekvédelmi tevékenység további erősítése, együttműködve más könyvtáros és civil szervezetekkel.
 4. A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása. A könyvtárosi hivatás megbecsülésének megőrzése és növelése.
 5. A könyvtárosi ismeretek, kompetenciák és készségek fejlesztése, és ennek kapcsán időszakos felmérések a könyvtárak, könyvtárosok szerepéről, megítéléséről a szervezetek bevonásával.
 6. Aktív részvétel a könyvtárosképzésben érdekelt felek párbeszédének folyamatos fenntartásában.
 7. Az új partnerkapcsolatokra való nyitottság a könyvtárak társadalmi beágyazottságának és szerepvállalásának növelése érdekében.
 8. Innovatív és hatékony módszerek keresése és megismertetése a várható kihívások kezelésében.
 9. A könyvtárosok szerepvállalásának ösztönzése a digitális ökoszisztéma fejlesztésében: a digitális kompetencia fejlesztése a lakosság egészére, valamint célcsoportokra fókuszálva, az egyenlőtlenségek mérséklésére.
 10. A nemzeti kulturális örökség megóvása és közvetítése, az információs műveltség, digitális írástudás, olvasásnépszerűsítés terjesztése érdekében programok kidolgozása, rendezvények szervezése.
 11. A fiatal generációk bevonása és elköteleződésének elősegítése az egyesület munkájában.
 12. A nemzetközi szerepvállalás erősítése. A határokon átívelő szakmai kapcsolatok támogatása, különös tekintettel a kárpát-medencei magyar könyvtárosok együttműködésére és a nemzetközi szervezetekben végzett munkára.

Vándorgyűlés

Hagyomány, hogy a beszámolóban hangsúlyozottan emlékezünk meg az MKE központi rendezvényéről, a vándorgyűlésről: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. Vándorgyűlése Kapcsolat – könyvtár – együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért címmel Veszprémben került megrendezésre (2016. július 7-9.).

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ez évi vándorgyűlésének témaválasztásával olyan témakörhöz kapcsolódott, amelyre a könyvtárosság 2016-ban nemzetközileg is kiemelt figyelmet fordított. Hasonlóan az IFLA idei közgyűlésének központi témájához (Connections. Collaboration. Community), vándorgyűlésünk központi témája a kapcsolatok építése volt, az együttműködés fejlesztése, fókuszba állítva a könyvtári tevékenység közösségszervező erejét.

Vándorgyűlésünk sikerrel valósította meg azt a hagyományos célját is, hogy a könyvtárosok, a könyvtáros szakma számára – a határon túli és más európai országokból meghívott kollégák számára is fórumot teremtett a szakma eredményeinek bemutatására, a könyvtárosságot érintő legfontosabb kérdések megvitatására, kapcsolatteremtésre, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok kölcsönös átadására.

Vándorgyűlésünk főbb szakmai programjai a nyitó plenáris ülésen, illetve a 2. szakmai napot bevezető kisplenáris ülésen kaptak helyet:

A vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa Kapcsolat – könyvtár – együttműködés az Európai Unióban című előadása hangzott el. Navracsics Tibor kiemelte, hogy a könyvtárak ma az európai versenyképesség fontos elemei, hiszen a kultúra nemcsak szabadidős tevékenység, hanem komoly gazdasági versenyképességet növelő tényező is lehet a műveltségnek és a tudásnak köszönhetően.

A plenárison hangzott el Barátné dr. Hajdu Ágnes Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok címmel tartott előadása is az MKE stratégiájáról, terveiről, jelenlegi helyzetéről.

A kisplenáris ülésen a digitalizáció kérdését járták körbe az előadóink:

 • Könyvtárak: tudás, információ, digitalizáció. A könyvtárak és könyvtárosok lehetőségei a Digitális Jólét Programban Előadó: Szabó László állandó szakértő, Digitális Jólét Program;
 • 30 éves az NIIF Program Előadó: Nagy Miklós az NIIF igazgatója.
 • Itt köszöntöttük Nagy Miklóst a jubileumi Egyesületi Munkáért Emlékérem átadásakor elhangzott laudáció felolvasásával.

A Vándorgyűlés szakmai munkájának tematikailag leggazdagabb, legváltozatosabb eseménysora a szekcióüléseken kapott helyet. Ez évben 13 szekcióülés zajlott le.

A részvétel adatai számokban:

Összes résztvevő 845
ebből regisztrált 772
előadók szám 86
előadások száma 75
szakmai programok helyszínei 5
kirándulások száma 5
kirándulások résztvevői 170
határon túli magyar kollégák 7
külföldi kollégák 8
szervezők 88
baráti találkozón részt vevők 319

A Vándorgyűlés főrendezője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete volt, helyi rendező intézményei az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint az MKE idén 50 éves Veszprém Megyei Szervezete. A vándorgyűlés fő rendezvényhelyszíne a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér épülete volt, a rendező könyvtárak épületei és a Laczkó Dezső Múzeum termein kívül.[1]

Köszönet érte minden közreműködőnek!

Külügyi kapcsolatok

Az MKE kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Az MKE civil szervezetként folytat kulturális diplomáciai tevékenységet, részben központosítottan, részben pedig az MKE területi szervezeteinek vagy szekcióinak keretében. Ezek közül kiemelendő multilaterális partnere az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) és az EBLIDA (Könyvtári, Információs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája), mely nemzetközi szervezeteknek tagjai is vagyunk.

Bilaterálisan a nemzeti partneregyesületekkel van együttműködésünk. Utóbbiak közül hagyományosan jó a kapcsolat a szomszédos országok társszervezeteivel, közülük is kiemelendő a horvát, szlovák, román, szerb, osztrák egyesületekkel ápolt viszony. Rendszeresen részt veszünk a V4-es országok rendezvényein és partnerségi kötelékünk van ezen országok könyvtáros egyesületeivel.

Számos további szakmai együttműködésünk van, pl. az IFLA-ban végzett munkánk vagy közös szakmai érdeklődésünk alapján a skandináv, olasz, német, spanyol, francia, amerikai, szlovén, ukrán egyesületekkel és könyvtárakkal.

Külföldi kapcsolataink között a kétoldalúak között kiemelten fontos és kedves, megkülönböztetett formaként tartjuk számon együttműködésünket a szomszédos országokban dolgozó magyar könyvtárosok szakmai szervezeteivel és intézményeivel: a szerbiai KAPOCS-csal, a romániai, a kárpátaljai és a szlovákiai magyar könyvtárosok egyesületeivel, a horvát, szlovén, osztrák intézményekkel és kollégákkal. Támogatjuk a határon túli kollégák vándorgyűléseinken való részvételét, és szakmai kapcsolatainak kialakítását. Számos szervezet önállóan is rendelkezik külföldi, elsősorban határon túli magyar szakmai kapcsolattal.

2016. év főbb nemzetközi eseményei:

 • V4+ országok könyvtárosainak éves találkozója Brno-ban. Barátné Hajdu Ágnes előadásának címe: Competencies for librarians and an education form in the master level.
 • IFLA konferencia Columbus, Ohio-ban. Az MKE-t Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnök révén képviseltette magát.
 • Brüsszelben Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnök részvételével csatlakozott az MKE a Programozás Hete nemzetközi programjához.
 • Együttműködve részt vettünk az Országgyűlési Könyvtár által kezdeményezett Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramban.
 • Részt vettünk az EBLIDA érdekképviseleti továbbképzésen Brüsszelben Gerencsér Judit főtitkár révén.
 • Részt vettünk az EBLIDA kérdőíves felmérésben és ennek népszerűsítésében: non-formal and informal learning activities in public libraries across címmel.
 • Részvétel az IFLA európai workshopján az International Advocacy Programme (IAP) keretében Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnök révén. A workshop másik magyar résztvevője: Kovácsné Koreny Ágnes a FSZEK főigazgató-helyettese volt.

A Közhasznúsági jelentésben, valamint a szóbeli kiegészítésben bemutatott munka mindannyiunk tevékenységéről mutat képet. Köszönet minden olyan kollégának, vezetőségi és elnökségi tagnak, aki fáradságot nem kímélve, önzetlenül végezte tevékenységét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, szeretett hivatásunk, kollégáink és könyvtáraink érdekében.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Közhasznúsági jelentés és a szóbeli kiegészítés alapján szíveskedjék megítélni az elmúlt év eredményeit és fogadja el a beszámolót!

Barátné dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtársok Egyesülete elnöke

 1. A vándorgyűlés adatait Szólás Péter állította össze.

Comments are closed.

Blog Home