Látogatás az Örmény Nemzeti Könyvtárban

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Örmény könyvtár csoportkép

A Kölcsey Ferenc Olvasókör minden évben szervez könyvtárosok részére kulturális körutazáson való részvételt, amelyhez kapcsolódóan könyvtárlátogatásra is sor kerül. Az idén Grúzia és Örményország világörökségi helyszíneit (összesen nyolc) és egyéb nevezetességeit, természeti szépségeit tekintettük meg. A könyvtárlátogatás vendéglátója az Örmény Nemzeti Könyvtár volt Jerevánban. A látogatás szervezését, előkészítését dr. Nemes Erzsébet ny. főigazgató, az olvasókör elnöke végezte.

2017. június 16.-án délután érkeztünk meg Jerevánban az Örmény Nemzeti Könyvtárhoz, ahol Tigran Zargaryan igazgató úr fogadott bennünket. A könyvtárat jelenlegi épülete Jerevan oktatási, kulturális, művészeti negyedében, a Teryan St. 72. alatt helyezkedik el, ahová 1939-ben költöztették be.

Örmény könyvtár igazgatóval

Igazgató úr elsőként a közel ezeréves örmény-magyar kapcsolatokról beszélt. Feljegyzések találhatóak arról, hogy a 10-11. században már sok örmény vett részt a magyar királyi udvar életében, és a történelmi és jelenlegi Magyarország területén ma is számos épület, örmény közösség őrzi és folytatja hagyományaikat. Legjelentősebb pl. Erdélyben a 17. században betelepült örmények által alapított szamosújvári Örmény Katolikus Székesegyház, amely kulturális centrumként iskolákat és könyvtárat is működtetett.

A nemzeti könyvtár gyűjteménye jelenleg több mint 6 millió könyvet tartalmaz. Ezek közül egy millióra teszik az eredeti örmény nyelvű könyvek számát, a többi – a történelmi előzményekhez kapcsolódóan – főként orosz, de sok az angol nyelvű könyv is, és szinte minden nem élő és élő ázsiai, keleti nyelven is jelentős gyűjteménnyel bírnak. A könyvtár legrégebbi örmény nyelvű könyve az Urbatagirk, amelyet 1512-ben Velencében nyomtattak. A legrégebbi térképük 1695-ből Amszterdamból származik, amelynek összes feliratát a mai napig sem tudták megfejteni. Érdekesség, hogy már ekkor 3-4 ausztrál várost is feltüntettek, ez egy tavalyi ausztrál kongresszuson jelentős meglepetést keltett.

A könyvtár legrégebbi örmény nyelvű folyóirata az Azdarar, amely 1794-ben Madrasban jelent meg.

Az örmény írásbeliség kéziratos gyűjteményét (17.000 kézirat és 30.000 egyéb korai dokumentum)

külön múzeumban – a Matenadaranban – őrzik, amelynek ritkaságait másnap délelőtt tekintettük meg. Az örmény nyelvű nyomtatott könyvek muzeális részlegét a nemzeti könyvtárban helyezték el, így a két helyszínt együttesen bejárva kaphattunk teljes képet a kezdetektől napjainkig az értékes gyűjteményről.

Jelenleg állománya bővítése érdekében a National Library of Armenia 160 partnerrel, könyvtárakkal és magánszemélyekkel tart fenn kapcsolatot 40 országban. A nemzetközi könyvcsere partnerek között a legnagyobb orosz és amerikai könyvtárak mellett jelen van Magyarországról az OSZK is. A nemzetközi csere révén az állomány évente átlagosan 1.000 – 1.200 friss kiadású könyvvel gyarapodik.

A Nemzeti Könyvtár főbb szolgáltatásai közül igazgató úr a KOHA-t, a 12 legnagyobb örmény szak- és egyetemi könyvtár állományát feldolgozó, minden tudományterületet lefedő közös katalógust ismertette. Ennek a nemzeti könyvtár állományát feltáró részeit négy adatbázisba rendezték:

  • örmény könyvek 1512-től napjainkig, több mint 1 millió oldal terjedelemben (bibliográfiai leírások, jegyzetek, egyes részletek pdf-ben). Nem a rekordszámot, hanem az oldal terjedelmet adják meg mérőszámként.
  • örmény folyóiratok, 30 db, teljes szöveggel feldolgozva, 2,7 millió oldal terjedelemben
  • szakdolgozatok és disszertációk adatbázisa,
  • örmény plakátok, képek, poszterek, egyéb grafikai anyagok adatbázisa.

Igazgató úr tájékoztatott minket arról is, hogy 2020-ig mintegy 1,3 millió oldal további digitalizálásához már megkezdték az előkészítő munkálatokat.

Egyéb szolgáltatásaik megegyeznek az általánosan ismert helyben használati olvasótermi, információs és irodalomkutatási szolgáltatásokkal, melyek díjmentesek. A hazai/nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés díjköteles szolgáltatás.

A baráti hangulatú találkozó végül magyarországi kollégák könyvajándékainak átadásával zárult, majd könyvtári sétával és közös fényképpel fejeztük be a látogatást.

Jehoda Imola

Comments are closed.

Blog Home