Athén – Az IFLA Global Vision programja egy fontos állomása

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

Az IFLA Governing Boardja általában négyhavonta tartja szokásos üléseit. A 2017-es év első találkozását azonban a szokásoktól eltérően összekötötték az elnöki konferenciával és egy minden IFLA szervezet vezetői számára szervezett workshoppal. Az IFLA elnökök rendszeresen tartanak 2 konferenciát terminusuk alatt, mely a választott programjukhoz illeszkedő tematikában, vezető szakemberek előadásaival jelölik ki a további irányokat, vetik fel a megtárgyalandó kérdéseket. 2017 áprilisában Athén és az új görög nemzeti könyvtár (Stavros Niarchos Foundation Cultural Center) adott helyet e három rendezvényt közül kettőnek (elnöki konferencia, workshop). Erre a soha nem látott nagyságú értekezésre a Bill és Melinda Gates Alapítvánnyal kötött szerződés teremtette meg az anyagi hátteret, mely szerencsésen kapcsolódott Donna Scheeder elnök asszony programjához, illetve Gerald Leitner, 2016-ban hivatalba lépő IFLA főtitkár, stratégiai elképzeléseihez.

Az elnöki konferencia Donna Scheeder bevezető stratégiai gondolatai után Gerald Leitner előadásával folytatódott, aki vázolta az IFLA Global Vision projekt első kétéves szakaszának törekvéseit, állomásait és ütemezését, melynek az athéni rendezvény már a harmadik állomása volt. A cél egy olyan új stratégiai gondolkodás, eszköztár kialakítása, mely hatékonyabbá teszi az IFLA működését, teret ad a közös gondolkodásnak, valamint felkészíti a szervezetet, és általa a könyvtárakat és könyvtárosokat a jövő kihívásainak való megfelelésre.

word-image

A Global Vision program vázlata már Gerald Leitner főtitkári pályázatában körvonalazódott, mely szorosan illeszkedett Donna Scheeder elnöki terveihez. Ugyanakkor megvalósíthatóságuk csak egy sokkal kisebb léptékben volt reális. Az IFLA támogatói között évek óta jelentősnek számított a Bill és Melinda Gates Alapítvány Global Library (BMGF GL) programja. Az éves IFLA konferenciákon jelentették be az az évi Access to Learning Award (ATLA) nyertest, és mutatták be nagy nyilvánosság előtt a kiválasztott programot, melyek elsősorban a közkönyvtárak közül kerültek ki. Az alapítvány a díj mellett számos helyi projektet támogatott Dél-Amerikától Romániáig. Mivel az alapítvány az internet elterjedését és a demokratikus elvekkel való összefüggését segítő támogatás helyet más célokat kívánt kitűzni a jövőben, ezért 2014-ben adta ki utoljára a díjat. Az ATLA első nyertese a Helsinki City Library volt, és az alapítvány folyamatosan változó tanácsadó testületébe beválasztották Barátné Hajdu Ágnest a 2010 és 2011 évben. A BMGF GL 2015-ben úgy döntött, hogy a rendelkezésére álló összeget egy hatékony, egész világot átfogó programra kívánja fordítani, ezért létrehozta a Global Libraries Legacy Grant-ot, melynek kedvezményezettjei:

  • The Public Library Association (PLA), a division of the American Library Association;
  • The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA);
  • TASCHA (Technology and Social Change group) of the Information School (iSchool) at the University of Washington.

Ez a támogatás tette lehetővé, hogy az IFLA a fenti két szervezettel közösen kidolgozza és elindítsa a Global Vision programot, melynek egyik fontos állomása volt az athéni két rendezvény.

word-image

Az elnöki konferencia fő előadását Dave Snowden, a Cynefin Centre igazgatója (Bangor University, Wales) tartotta Illuminating the future, understanding the evolutionary potential of the present címmel. Előadásában felhívta a figyelmet az emberi értékekre, a különböző generációk egymás mellett élésének jelentőségére és felelősségére, a közösségek szerepére, az oktatás, kultúra fontosságára és társadalomra való hatására.

A továbbiakban három tematikus blokkban a társadalmi, a globalizációs és technikai trendekről és megközelítésekről hallhattunk kiváló előadásokat. Az előadások egy-egy kerekasztal beszélgetéssel folytatódtak, melyet jó gyakorlatok bemutatása követett. A három modul moderátora Maria Carme Torras i Calvo (IFLA Professional Committee elnök), Christine Mackenzie (IFLA GB tag, pénztáros, 2019-től IFLA elnök) és Glòria Pérez-Salmerón (2017-től IFLA elnök) volt.

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC08120.jpg C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC07971.jpg

Az elnöki konferenciát követően április 4 és 5 között az IFLA történetében először valamennyi IFLA Szekció tisztségviselő számára tartottak workshopot Athénben, amely egy új jövőkép megalkotása, a stratégiai kulcsterületek meghatározása, az egységes gondolkodás kialakításának lehetőségét célozta meg. A kiscsoportok az IFLA GB tagok, köztük Barátné Hajdu Ágnes vezetésével végezték munkájukat. A két napos rendezvényen az IFLA, a könyvtárak, könyvtárosok szövetségének globális jövőképén, a csomópontokon, és az egész szervezetet átfogó cselekvési programon dolgoztak. A 2017-es wroclawi IFLA konferencián bemutatott kérdőív egy első változatának élesben történő kipróbálása is ekkor történt. A kérdőív kitöltésének lehetőségére ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége már dolgozik azon, hogy a kérdések rövidesen magyarul is elérhetőek legyenek.

Barátné dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke

 

Comments are closed.

Blog Home