A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének rövid bemutatkozása

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Csongrad

Az Egyesület részletes története és bemutatása a 2011-ben megjelent A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-2009: jubileumi kiadvány című kötetben olvasható. A kötetben lévő anyag átszerkesztve és kibővítve önálló kötetben is megjelent.[1] Most ebben a pár sorban csak néhány gondolatot vázolnék fel.

Mivel egy területi szekcióról beszélünk, először is néhány gondolat a megyéről. Csongrád megye Magyarország délkeleti részén található. Mai területe az 1950-es megyerendezéskor alakult ki. A megye székhelyét ekkor helyezték Szentesről Hódmezővásárhelyre, majd 1962-ben Szegedre. Jelenleg a megyében 60 település található. 36 községnek van szerződése a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral, míg a többi településen önálló könyvtár működik. Tagjaink zömét az itt dolgozó könyvtárosok adják, de jelentős az iskolai könyvtárosok száma is.

A megyeszékhely 1962 óta Szeged, de a Somogyi-könyvtár csak 1973. január 1-jével lett Csongrád megye tanácsi közművelődési könyvtárainak a hálózati központja, ekkor kapta meg a megyei könyvtári szerepkört. Ezen szerepkörében nagyon fontosak voltak a megyei továbbképzések, a könyvtárosok közötti kapcsolatok, együttműködések erősítése. Ez a szervező, irányító munka hívta életre a könyvtárosok érdekvédelmi „civil” szervezetét.

1978. április 12-én megalakult az MKE Csongrád megyei szervezete ideiglenes vezetőséggel:

 • elnök: dr. Hajdu Géza, a Somogyi-könyvtár módszertani osztályvezetője
 • titkár: Csepreginé Tokácsli Boglárka, a Somogyi-könyvtár főkönyvtárosa
 • tagok:
 • Bali Péterné, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola könyvtárvezetője
 • Csiszár Lajosné, az SZMT Központi Könyvtára főkönyvtárosa
 • Frick Mária, a JATE Központi Könyvtár főkönyvtárosa
 • Gerlefalvi Nagyné Szarka Mónika, a Somogyi-könyvtár tájékoztató részlegének vezetője
 • Hajdú István, a SZOTE Könyvtárának igazgatóhelyettese

A szervezet első éveinek munkáját értékelve látható, hogy nagyon sikeresek voltak a továbbképzések, amelyeken jelentős számmal vettek részt a könyvtárosok a különböző hálózatokból. Népszerűek voltak a világirodalmi sorozatok, a könyvtárosnapok, a könyvtárügy aktuális témái. A szakmai programok mellett a baráti eszmecseréken is erősödött a közösségi élet. A vándorgyűlésekre rendszeresen 15–20 kolléga jutott el. A taglétszám ekkor 152 fő volt.

Az egyesület erősödését, a könyvtárosi életben súlypontosodását jellemzi, hogy 1982-től a MKE több munkabizottságában helyet kaptak az egyesület tagjai. Az 1982 októberi országos MKE választásokon a Somogyi-könyvtár két munkatársát választották vezetőségi tagnak. A gyermekkönyvtárosi szekcióban dr. Sáráné Lukátsy Saroltát, illetve a módszertani munkabizottságban Baricz Zsoltot. A december 16-ai elnökségi választáson pedig dr. Németh Zsófiát, a JATE Központi Könyvtárának osztályvezetőjét az országos elnökség póttagjának.

Nagyon fontos mérföldkő az Egyesület életében szintén a Somogyi-könyvtárhoz köthető. Sok évig tartó előkészítő munkálatok, építkezés, költözés után 1984 júniusában adták át a Somogyi-könyvtár új épületét. Ekkor nyitott meg a nagyközönség számára a Dóm téri üvegpalota. Többek között ez adta az apropóját annak, hogy ebben az évben a XVI. könyvtáros-vándorgyűlés megszervezését a Csongrád megyei szervezet kapta meg. A korabeli beszámolók, a részt vevők tapasztalatai alapján egy nagyon nagy létszámú, és sikeres vándorgyűlés volt a szegedi.

A rendszerváltozás évei nagy változásokat hoztak az Egyesület életében is. A CSMKE  vezetősége egy határozott lépésre szánta el magát, elsősorban az önálló gazdálkodás és pályázati lehetőségek miatt, önálló egyesületté vált, és 1991. június 3-án megalakult a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, mint önálló jogi személy.

Az egyesület jogi formája változott, céljai nem. Ezeket a célokat az alapszabályban[2] fogalmazták meg az alapítók:

Az egyesület célja, hogy

 • kezdeményezőleg részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában;
 • bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit, erősítse hivatástudatát;
 • képviselje és védje a könyvtárosok érdekeit, a helyi önkormányzati szerveknél és az országos szerveknél;
 • kapcsolatot építsen és ápoljon Csongrád megye, a városok és községek hasonló jellegű intézményeivel;
 • együttműködjön a Magyar Könyvtárosok Egyesülete országos szervezetével, más területi és szakterületi szervezetekkel.
 • Az elődök egyben a feladatainkat is megfogalmazták. Ezek szintén értékállók, a mai napig igyekszik az egyesület ezeknek az elvárásoknak megfelelni.
 • A fenti célok megvalósítására az egyesület
 • előadásokat, rendezvényeket, vitaüléseket szervez,
 • bekapcsolódik a szakmai tanfolyamok rendezésébe,
 • segíti a tagok foglalkoztatási gondjainak megoldását,
 • továbbá egyéb, a célok megvalósítása érdekében szükséges tevékenységet fejt ki.
 • A célok megvalósítására vállalkozási jellegű időszakos tevékenységet is folytathat, (társasutazások szervezése, önköltséges tanfolyamok szervezése, kiadói tevékenység stb.) az érvényes jogszabályok szerint

A jogi változások jelentős változásokat nem hoztak. Ezeknek a céloknak megfelelően dolgozott az egyesület vezetősége. A megváltozott társadalmi környezet lendületet adott. Aktív korszaka volt ez az egyesületnek. 1992-ben megalakult az iskolai könyvtáros szekció, majd 1994-ben a nyugdíjas szekció. Mind a két szekció azóta is nagyon aktív egyesületi életet él, rendszeres programokat szervez tagságunk számára.

A 2000-es évekre a társadalmi, gazdasági változások lezajlottak. A politikai, társadalmi környezet visszafogottabb egyesületi életet hozott. Azonban a körülmények tisztultak. Ennek a folyamatnak volt a része, hogy az önálló egyesület a Magyar Könyvtárosok Egyesületének társult szervezete lett. 2006 decemberében írta alá a két egyesület elnöke a megállapodás. A szintén önálló KTE-vel 2007. január 15-én írták alá a szervezetek képviselői a szerződést.

Ezek alapján egyszerűsödött a tagdíjfizetés és megszűntek a korábbi jogi anomáliák.

Társult szervezetként a saját szervezésű programokon, továbbképzéseken túl több továbbképzést, konferenciát szervezett az egyesület az MKE-vel, valamint a KTE-vel az elmúlt években.

2007-ben ismét nagy kihívás elé került az Egyesület. 1984 után immár másodszor lehetett részese egy MKE Vándorgyűlés szervezésének. Ebben az évben a fő szervező az Egyetemi Könyvtár volt, de mint MKE társszervezet, az Egyesület is részt vállalt.

Ezeken a programokon túl a hagyományos rendezvényeket továbbra is fontosnak tartotta az Egyesület vezetősége. Ezek a nagy hagyományokkal rendelkező programjaink nagy büszkeségre adnak okot.

1979 óta minden évben megrendezésre kerül a Csongrád Megyei Könyvtárosnap, az MKE vándorgyűlése mintájára. Minden évben más könyvtárban találkozhatnak a megye könyvtárosai, ahol egy szakmai nap keretén belül érdekes előadásokat hallhatnak, megismerhetik egymás könyvtárát és megismerhetik egymást. Az elmúlt negyven évben az alábbi településeken jártunk (időrendben): Hódmezővásárhely; Szeged-Kiskundorozsma; Makó; Mindszent; Szentes; Csongrád; Mártély; Székkutas; Makó; Mórahalom; Nagymágocs; Algyő; Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark; Szeged (Kiskőrössy Halászcsárda); Hódmezővásárhely; Makó; Csongrád; Mindszent; Szentes; Apátfalva; Deszk; Hódmezővásárhely; Algyő; Földeák; Mórahalom; Szentes; Csongrád; Kistelek; Ásotthalom; Szatymaz, Zákányszék, Csanádpalota, Mártély, Mórahalom, Ruzsa, Sándorfalva[3]

A CSMKE az 1970-es évek óta szervez kül- és belföldi tanulmányi utakat. 2005 ősze óta már hagyomány, hogy a környező országok magyar lakta településeit és azok könyvtárát igyekszünk megismerni. Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt években egyre több kollega jön velünk utjainkra más megyéből is.

Az érdekképviseleten kívül kifejezetten fontosak az egyesület számára a különböző könyvtárhasználati vetélkedők. Ezért is támogatjuk minden évben minden korosztály számára különböző szintű vetélkedők szervezését, megtartását. Fontos számunkra az országos Bod Péter versenyből kiágazó CSOMEKÖV és a kisebb korcsoportot megszólító a Szó elszáll… című vetélkedő támogatása.

Az elmúlt négy évtized alatt a CSMKE több kiadvány szerkesztésében, megjelentetésében közreműködött. A nehéz gazdasági helyzet miatt az elmúlt időben egyre kevésbé van erre lehetőségünk. Azonban folyamatosan igyekszünk megjelenni a virtuális térben, így új kommunikációs csatornát használva hírt adunk magunkról és munkánkról.

2008-ban indítottuk útjára blogunkat[4], amit immár a Somogyi-könyvtár szerverén lehet elérni. Ezen a fórumon többet, és érdekesebbeket lehet olvasni az egyesületről, valamint az egyesület munkájáról.

Bízom benne, hogy néhányuk érdeklődését felkeltettem és kattintani fognak a fenti linkre!

Oros Sándor,
CSMKE elnök

 1. Múlt és jelen :az MKE Csongrád Megyei Szervezete – Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 1978-2010 / [szerk. Oros Sándor]. Szeged, 2011
 2. http://csmke.sk-szeged.hu/wp-content/uploads/2008/01/csmke_alapszabaly_2016.pdf
 3. Könyvtári Levelező/Lap XXVIII. évf. 7. szám.
 4. http://csmke.sk-szeged.hu/

Comments are closed.

Blog Home