Agrárkönyvtárak a változó világban.

Posted by zondaz - május 1st, 2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Mezőgazdasági Szervezet és az IFLA Agricultural Library SIG közös rendezvénye

201702_MKEIFLA_Agrarkonyvtarak_1

2017. március 24-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Mezőgazdasági Könyvtárában került sor az Agrárkönyvtárak a változó világban című könyvtárszakmai rendezvényre. A workshop különleges jelentőségét az adta, hogy az 1970-es évek óta nem volt hivatalos IFLA rendezvény Magyarországon. Most az IFLA Agricultural Library Special Interest Group vezetője, Prof. Ajay P. Singh, a varanasi Banaras Hindu University tanára tartott két előadást nálunk. A rendezvény másik két előadója Darabosné Maczkó Beáta, a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár könyvtárosa és a sorok írója, Horváth Tamás a Mezőgazdasági Könyvtár könyvtárosa, az MKE Mezőgazdasági Szervezet elnöke volt.

Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke üdvözlő szavai után Ajay P. Singh megtartotta első előadását, amely az IFLA and its promotion of global librarianship (Az IFLA és szerepe a könyvtárügy támogatásában) címet viselte. Az előadás témái a következők voltak: a könyvtáros szakma alapértékei, az IFLA és szervezeti felépítése, az IFLA kiadványai, az IFLA regionális tevékenységei, a Világ könyvtárai az ön könyvtárában kampány, az IFLA-n belül működő tanácsadó testületek és végül az IFLA stratégiai irányai 2021-ig.

Szakmai alapértékként az előadó a következőket fogalmazta meg:

Az információhoz való egyetemes és egyenlő hozzáférés alapelvének érvényesítése elősegíti az emberek, közösségek és szervezetek társadalmi, oktatási, kulturális, demokratikus és gazdasági jó közérzetének biztosítását. A hozzáférést jó minőségű könyvtári és információs szolgáltatók tudják biztosítani. A szolgáltatókhoz való hozzáférést faji, nemi, vallási, nyelvi, társadalmi stb. különbségtétel nélkül mindenki számára biztosítani kell.

Az IFLA a lehető leghatékonyabban képviseli a könyvtárak és az információs szolgáltatók igényeit, globális szinten hallatja a könyvtárosok hangját. Igazgatótanáccsal, Végrehajtó Bizottsággal, öt divízióval, 44 szekcióval, 16 különleges érdekcsoporttal és 5 kapcsolódó tevékenységgel rendelkezik. Szabványokat ad ki, könyvtára van és nyomtatott kiadványai.

„A Világ könyvtárai az ön könyvtárában” kampányt az IFLA és az ALA (American Library Association) együtt szervezi. Ez egy közoktatási kampány, amely világszerte az iskolai, akadémiai és szakkönyvtárak létfontosságú szerepét mutatja be.

A stratégiai programok részben a Fejlesztés a könyvtárakkal akcióprogramról, a Megőrzés és fenntartás stratégiai programjáról és az UNIMARC stratégiai programról esett szó.

Az előadás végén megtudtuk, milyen munkát végeznek a tanácsadó testületek és a szabványügyi bizottság.

Dr. Singh következő előadása a Changing paradigm of agricultural librarianship (A mezőgazdasági könyvtárosság változó paradigmái) címet viselte. Ez az előadás is a szakmai értékek ismertetéséről szólt. Az IFLA szerint, az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok eléréséhez alapvető fontosságú az információhoz történő szabad és egyenlő hozzáférés. Az ENSZ 2030 Agenda a fenntartható fejlődésért program 17 célt fogalmaz meg. Ezen célok közül Dr. Singh többet részletesen bemutatott és szerte a világból példákat hozott arra, hogyan segítik a könyvtárak a célok teljesülését.

Az előadás az IFLA által 2016-ban elindított Nemzetközi Képviseleti Program bemutatásával fejeződött be. Ennek célja, hogy fokozza a könyvtárosok tudatosságát a fenntarthatósági célokat illetően és érje el, hogy a célok megvalósításába a könyvtárak minél inkább bekapcsolódjanak.

Darabosné Maczkó Beáta Könyvtár a változások tükrében címmel tartott előadást, melyben az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár utolsó hat évéről beszélt. Először az Entz Ferenc Könyvtárban 2010 óta történt változásokat ismertette. A változások három nagy csoportba sorolhatóak: a tárgyi erőforrásokon belül infrastrukturális, technikai és szervezeti, személyi változások történtek. A Könyvtár 2010-ben új, modern épületet kapott a Budai Arborétumban. Ugyanakkor az elmúlt években a Budai Campus hol a BCE, hol a SZIE része volt. A könyvtárnak létszámleépítésben is része volt, de emellett folyamatosan fejlesztették a minőségbiztosítást. A külső változásokba az egyetemi hallgatók – akik maguk is folyton változnak –, oktatók és az ő igényeik változásai sorolhatók. Az előadás második felében pedig a változásokhoz kapcsolódó feladatokat ismertette az előadó. Feladat volt az új épület „belakása”, a munkafeladatok újraosztása, a munkatársi összetartás erősítése, az új adatbázisok használatának megtanulása, konzultációk erősítése az MTMT-hez kapcsolódóan, tanszéki állományrevíziók tartása, jelenlét a közösségi médiában, könyvtári programok szervezése.

201702_MKEIFLA_Agrarkonyvtarak_2

Utoljára én tartottam meg Az MKE Mezőgazdasági Szervezet története 1990-2016 című előadást. Az előadás bevezetőjében ismertettem, milyen körülmények vezettek a Mezőgazdasági Szervezet létrejöttéhez és hogyan történt a megalakulás. Ezután a Szervezet létrehozásakor kitűzött célokról beszéltem és fotókkal illusztrálva mutattam be, az évek során mik valósultak meg a célokból. A végén még néhány statisztikai adatot ismertettem és ezzel az előadás és a szakmai nap is véget ért.

201702_MKEIFLA_Agrarkonyvtarak_3

A workshopnak nem volt előre elhatározott célja, de utólag úgy érzem, fontos cél valósult meg vele. Az MKE törekszik arra, hogy tagságával ismertesse az IFLA stratégiáját, programjait, különféle elképzeléseit. Mivel az IFLA törekvéseket is bemutató országos MKE rendezvények befogadóképessége véges, sokszor a tagság másodforrásból (Könyvtárvilág, MKE honlap, könyvtári szaksajtó) ismeri meg a nemzetközi trendeket. Ezért érzem fontosnak, hogy a nemzetközi irányokról első kézből értesülhettek a résztvevők, mint ahogy azt is hasznos dolognak tartom, hogy egy nemzetközi szervezet egyik tisztviselője személyesen tapasztalhatta, hogyan alakul az élet a helyi könyvtárakban, a regionális könyvtáros szervezetekben.

Horváth Tamás,
MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár
Fotók: Barátné dr. Hajdu Ágnes

Comments are closed.

Blog Home