Szellemi tulajdon – szabad a gazda?

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Könyvtárostanárok 7. szellemi műhelye – 2017. május 23.

201703_Szakmaimuhely_KTE.jpg

A Könyvtárostanárok Egyesülete meghívást kapott – a 2015-ben, a tavaszi szakmai nap közös megrendezésével kezdődő együttműködés keretében – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Hamisítás Elleni Nemzeti Titkárságától egy oktatási program bemutatójára. Bár az időpont (tanév vége, érettségik, osztálykirándulások „szezonja”) nem tűnt ideálisnak, azonban a téma: oktatási anyagok „premierje”, a szellemi tulajdon, hamisítás elleni küzdelem mindig aktuális téma.

A műhely első fele egy hospitálási lehetőség volt, amelyen egy felső tagozatos csoport számára tartottak foglalkozást a HENT munkatársai, a gyakorlatban bemutatva az oktatási program „működését”. A résztvevő diákok láthatóan élvezettel vettek részt a foglalkozáson (pedig aznap már teljesítették a „penzumot”, a tanórákat követően zajlott – 13.00-14.30 között – a foglalkozás), aktívan bekapcsolódtak a szituációs és online játékokba, a csoportfeladatokba.

A műhely ezt követően a HENT által kidolgozott új oktatási program tájékoztatójával folytatódott. Kövesdi Zoltán márkavédelmi szakértő egy új szemléletű, a pedagógusok munkáját támogató oktatási csomag elkészítéséről számolt be. A szemléletváltás lényege: ne egy szakértő járja az iskolákat, előadásokat tartva a témáról, hanem a diákokat játékokon keresztül, saját élményeket szerezve tudatosítsák a hamis termékek, a szellemi tulajdon használatának problémáiról. Mindezt a pedagógusok támogatásán keresztül, azaz az oktatási csomag része egy-egy, a pedagógus felkészülését támogató segédanyag, egy komplett óravázlat az életből vett valós példákra alapozva, szituációs és online játékokkal, életkori csoportonként modulba szervezve.

Az egyes modulok tartalma:

7-10. évesek (kisiskolások) 5-8.évfolyam (felső tagozat) 9-12.évfolyam (középiskola)
 • óravázlat
 • játékos, interaktív feladatok
 • letölthető oklevél
 • szülői tájékoztató levél
 • óravázlat
 • rövid diasor (tanári munkát segítő)
 • segédanyag diákok foglalkoztatásához
 • letölthető oklevelek
 • szülői tájékoztató levél
 • plakát – a hamisítás veszélyeiről
 • egymásra épülő három modul
 • szellemi tulajdonjog védelem
 • termékhamisítás
 • gyógyszerhamisítás
 • diasorok, segédanyagok (a tanári munkához)
 • online játék
 • plakátok a témákhoz
 • letölthető oklevelek
 • szülői tájékoztató levél

Az online segédanyagok egységes grafikájúak: könnyed látványvilágú, főszereplőjük Ádám, aki mindegyik modulban megjelenik.

Ezek a segédanyagok a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület honlapjáról[1] szabadon letölthetők, felhasználhatók. Ahogy a jelenlévők megfogalmazták: sokféle formában elképzelhető beillesztésük a tanulási folyamatba – könyvtárhasználati órák, könyvtárhasználatra épülő szakórák, osztályfőnöki, etika órák, de akár projektnap is építhető belőlük. (Ehhez akár a korábban készült Szellemitulajdon-védelmi tartalmakat feldolgozó óravázlatok is felhasználhatók![2] )

Cserébe visszajelzéseket várnak a készítők! Bár már késznek gondolják a csomagot, azonban a visszajelzések tükrében szükség esetén a módosításukat is elvégzik. További terveik szerint a fiatal felnőtteknek is készítenek egy újabb modult, illetve helpdesk kialakítását is tervbe vették.

A ProArt Szövetség munkatársa, Horváth Péter jogász is bemutatta a szervezetük által készített, szellemi tulajdon területéről a szerzői jogokhoz készített oktatási anyagaikat. Jellemzői, hogy szintén évfolyamokra (5-12.évfolyam) tagolt anyagokat készítettek, minden évfolyamhoz két-két óravázlat található, amely egy-egy pdf fájlban tartalmazza az óravázlatot és az órai megvalósításhoz szükséges feladatlapokat, képeket, tanári felkészülést segítő információkat. Minden óravázlat elején megtalálhatók a tantervi kapcsolódási pontok, azaz melyik tantervi terület feldolgozásához ajánlható az óra anyaga. A http://www.szerzoijogisuli.hu[3] oldalról mindezek is ingyenesen letölthetők, felhasználhatók, terjeszthetők.

Azt hiszem, újabb hasznos segédanyagok sorát kaptunk virtuálisan a kezünkbe, amellyel a könyvtárostanárok – és bármely, a szellemi tulajdon etikus használata iránt elkötelezett pedagógus a nevelő-oktató munkájában hasznosítani tud.

További részletek

Tóth Viktória
könyvtárostanár
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

 1. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület honlapja (fel. szerk. Dr.Bendzsel Miklós). Bp.: SZTNH URL: www.hamisitasellen.hu Utolsó letöltés: 2017.május 24.
 2. Szellemitulajdon-védelmi tartalmakat feldolgozó óravázlatok IN: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapja (főszerk. Ignéczi Lilla). Bp.: SZTNH, 2016.URL: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szellemitulajdon-vedelmi-tartalmakat-feldolgozo-oravazlatok-0 Utolsó letöltés: 2017.május 24.
 3. Szerzői jogok letölthető foglalkozási terve: IN: ProArt honlapja (főszerk. Horváth Péter). Bp.: ProArt, 2016.URL: http://www.szerzoijogisuli.hu/#!/ Utolsó letöltés: 2017.május 28.

Comments are closed.

Blog Home