40 éves lett a Társadalomtudományi szekció

Posted by zondaz - március 26th, 2017

201701_Szervezetielet_40_Вves_TTSZ_1

Az MKE Társadalomtudományi szekciója 1977. január 17-én alakult. A 40 éves évfordulót 2017. február 3-án az OSZK dísztermében ünnepeltük, ahol a szekció történetét elevenítette fel dr. Murányi Lajos és Villám Judit, volt és jelenlegi szekcióelnök, és a könyvtárak jövőjéről beszélt egy-egy előadásban Nagy Zsuzsanna főigazgató, (Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár), valamint Gerencsér Judit MKE főtitkár.

201701_Szervezetielet_40_Вves_TTSZ_2

Villám Judit szekcióelnök

A Társadalomtudományi szekció alapító elnöke Vályi Gábor, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója volt. A szekció 1982-es beszámolójában pontokba szedték céljaikat: a társadalomtudományi könyvtárakba tapasztalat-csere látogatások szervezése, könyvtárügyi kérdésekhez szakmai fórum biztosítása, a szakkönyvtári munka részkérdéseinek napirendre tűzése, a legkorszerűbb szakmai ismeretek megszerzése céljából külföldi előadók, illetve külföldi tanulmányi úton járt kollégák meghívása, a kis könyvtárakban dolgozó kollégák bevonása a szekció tevékenységébe. Ma is időt állók ezek a célok, szekciónk vezetősége azóta is ennek figyelembe vételével szervezi programjainkat.

A szekció történetét dr. Murányi Lajos A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009. Budapest, 2011. 419-427. oldalon megjelent tanulmányában feltárta, így jelen beszámolóban hadd mutassam be a szekció elmúlt 14 évének történetét, programjait.

2002 és 2006 között a szekció elnöke: Szivi Józsefné, dr. (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára), titkára: Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár). Ebben az időszakban folytattuk elődeink hagyományát, évente két hírlevéllel tájékoztattuk tagjainkat (emailen és postai levélben). Létrehoztunk egy zárt levelezőrendszert, melyet a Corvinus Egyetem Könyvtára működtet azóta is, ezen a fórumon hírleveleinknél jóval sűrűbben tájékoztatjuk tagjainkat programjainkról, és az aktuális tudni valókról, és bárki feltehet közérdekű információkat is rá. Rendbe hoztuk, modernizáltuk a tagnyilvántartást, melyet azóta is Access programba vezetünk. Indítványoztuk az MKE tagkártya reformját, melyet az MKE elnöksége elfogadott, és azóta is élvezzük a kártya előnyeit.

201701_Szervezetielet_40_Вves_TTSZ_3

Szakmai és közösségépítésre alkalmas programokat szerveztünk tagjainknak, melynek fajtái: művészeti kiállítások látogatása; szakmai (könyvtáros vagy társadalomtudományi témájú) kiállítások megtekintése; szakmai konferenciák szervezése, ezzel kapcsolatban együttműködések, lehetőségek kialakítása közgyűjteményekkel és más szakmai szervezetekkel; vándorgyűlési szekcióprogram szervezése a megadott témában; hazai könyvtárak, közgyűjtemények megismerése; tanulmányutak (több napos, szakmai programokkal). A kétezres évek elejére megváltozott a munkahelyi környezet, a dolgozók egyre kevésbé tudtak munkaidőben csatlakozni hozzánk, így egyre inkább munkaidő utánra, vagy péntek délutánra szerveztük programjainkat. Új gazdasági felfogást ültetett belénk Szivi Erzsi, a civil szervezet nem vagyonképző, így az évente beszedett tagdíjakat minden évben költsük el tagjainkra.

2006-tól a szekció elnöke: Villám Judit (Országgyűlési Könyvtár), titkára: Hegyközi Ilona (OSZK Könyvtári Intézet). Az utóbbi 11 évben bővült a programkínálat. Új elemként vezettük be az egy napos kirándulásokat, amikor tömegközlekedéssel elérhető városba utazunk, ahol megismerkedünk a város történetével, sok-sok közgyűjteményével, köztük az ottani könyvtárral is. E népszerű programunkban eddig Zirc, Esztergom, Gyöngyös, Piliscsaba, Vác, Kecskemét, Székesfehérvár volt célpontunk, köszönjük a helyi könyvtáros kollégáknak a programban való segítséget. Új programfajta lett a kamararendezvény is, mely teret ad szekciótagjainknak, hogy bemutassák kutatásaikat, gyűjteményeiket, és itt lehetőség van képnézegetős utazási beszámolókra, szakmai kirándulásaink fotóinak megtekintésére, és a tapasztalatok kötetlen megbeszélésére is. Könyvbemutatókat is szervezünk tagjainknak, az első ilyen Gerő Gyula Könyvtártörténeti kronológiájának bemutatója volt az OSZK-ban, a tavalyi évben pedig három olyan kötet is megjelent, amelyet szívesen ajánlottunk kollégáink figyelmébe.

2008-tól több éven keresztül konferenciával emlékeztünk meg nagy könyvtáros elődeinkről (Kovács Máté, Fülöp Géza, Sallai István), ebben partnerünk volt a Kovács Máté Alapítvány, illetve a Könyvtári Intézet. Ekkortól nyílott lehetőség arra is, hogy a szekciónk történetében fontos szerepet játszó idős tagjainkat tiszteleti tagokká választhassunk: Horváth Tibor után Somkuti Gabriella, majd jelenleg Papp István volt főtitkár szekciónk tiszteleti tagja.

Évente 10-14 különféle programot szervezünk tagjainknak, hogy a kínálatból mindenki megtalálhassa azt, amin részt szeretne venni. Szakmailag a legfontosabb, és a legnagyobb kihívás is a vezetőség számára a konferenciák szervezése, melyek egyre fontosabbak, hiszen a kollégáknak ingyenes továbbképzési lehetőséget is biztosítanak. A teljesség igénye nélkül ezek közül néhány: 2007-ben nagyszabású rendezvénnyel ünnepeltük szekciónk megalakulásának 30. évfordulóját, majd 2009-ben szakbibliográfiai konferenciát szerveztünk (1999 után másodszor), ezen e könyvtári tevékenység akkori állapotát mértük fel. Minden évben a vándorgyűlésen komoly szekcióülést, szakmai előadásokat szervezünk a vándorgyűlés témájának megfelelően. 2012-től új ötletünk támadt, évente ősszel megszervezünk egy mini konferenciát, amelyben „A könyvtár új útjai”-t vizsgáljuk, és olyan előadókat hívunk, akik e témában adnak elő előremutató dolgot. Eddig négy mini-konferencia volt a BCE Egyetemi Könyvtárában, és idén újra megszervezzük azt. 2016-ban megemlékeztünk a 60 éves Amerikai Magyar Alapítványról, ez a rendezvény már nem csak könyvtárosokat vonzott, igen szép számmal kutatók is jelen voltak a konferencián.

Évente kb. 2-3 hazai közgyűjteményt látogatunk meg, így a 14 év alatt már sokféle könyvtárban jártunk, több könyvtárral alakult ki jó kapcsolat, és viszontlátogatásokra is sor került. Szívesen szervezünk múzeumi kiállítás megtekintést egybekapcsolva az intézmény könyvtárának megismerésével. Ellátogattunk a Magyar Országos Levéltárba is, ott is a könyvtárat is megnéztük. Ez a programfajta a legalkalmasabb intézmények közötti, vagy egyéni kapcsolatok kialakításához.

Több napos szakmai kirándulásaink során az adott hely, ország történetével, műemlékeivel, közgyűjteményeivel ismerkedünk. Az elmúlt évtizedben a következő célpontjaink voltak: 2004: Krakkó, 2005: Pécs–Ormánság, és Szlovénia, 2006: Őrség–Burgenland, 2007: Szepesség, 2008: Mátyás király nyomában (Csehország, Wroclaw, Görlitz, Bautzen), 2009: Délkelet-Lengyelország, 2010: Erdély, 2011: Szatmár-Bereg, 2012: Sopron és környéke, 2013: Vajdaság–Délvidék–Szerbia–Románia, 2014: Kalotaszeg–Kolozsvár, 2015: Bukovina, 2016: Szlovénia–Doberdó–Isonzó. A résztvevőknek felejthetetlen élményeket jelentettek a külföldi könyvtárakban töltött órák, a krakkói egyetemi könyvtárban 2004-ben sokan először láttunk automata raktári rendszert, a wroclawi egyetemi könyvtár különgyűjteményeiben a breclavi egyetemi könyvtár kincseit ismerhettük meg, köztünk jó néhány Magyarországon kiadott ritkaságot is láthattunk. Erdélyben a gyulafehérvári Batthyáneumba is bejuthattunk, és a Teleki Téka ritkaságait is megszemlélhettük.

A programszervezéseken kívül a TTSz vezetősége, ha kell, érdekképviseleti munkát végez, véleményez aktuális jogszabálytervezeteket, Könyvtári Stratégiát. 2010-ben például a TTSz kezdeményezte, hogy az MKE tagoknak is járjon az ingyenes múzeumlátogatás, amit az MKE Elnöksége felkarolt, és meg is valósíttatott. Minden évben javaslatot adunk a Fitz-díjra, illetve kiváló kollégáinkat kitüntetésekre terjesztjük fel, sajnos azonban az utóbbi években nagyon leszűkültek a lehetőségeink. Összegyűjtöttük és a Könyvtári Intézetben helyeztük el a Társadalomtudományi szekció történeti iratanyagát, ez nem is volt egyszerű feladat, hiszen ahány elnöke volt a szekciónak, annyi helyen találtuk meg az anyagokat. Támogatjuk a fiatal könyvtárosok és a nyugdíjasok számára a szakmai programokon, vándorgyűlésen való részvételt. 2013-tól az éves tagdíjak megmaradt összegéből kirándulásaink fényképeiből válogatva falinaptárt készítünk, melyet minden tagunk megkap.

Taglétszámunk 2011-ig 100 körüli volt, az MKE kártya adta lehetőségek örömére 2012-től megugrott, és már évek óta 160 körüli tagunk van. A szekciónk életéről, programjainkról, igyekszünk a könyvtári sajtóban beszámolókat megjelentetni.

Jó szakmai kapcsolatot ápolunk a PNyME Restaurátor szakosztállyal, a Kovács Máté Alapítvánnyal, az OSZK Könyvtári Intézetével, az Egyházi Könyvtárosok Egyesületével, az ELTE BTK Könyvtár és Információtudományi Intézettel. A budapesti szakkönyvtárak segítik munkánkat: OGYK, OSZK, Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, OPKM, OIK, KSH Könyvtár, ezek közül az alapítás óta testületi tagunk és patronálónk az Országgyűlési Könyvtár. Mindenkinek köszönjük a támogatást.

Végül a 2014-ben megválasztott vezetőségnek: Breznai Elvirának, Demecs Évának, Fazokas Eszternek, Hegyközi Ilonának, Hoffer Ágnesnek, dr. Hangodi Ágnesnek, dr. Murányi Lajosnak és Rózsa Dávidnak megköszönöm a szekció érdekében végzett munkát.

Villám Judit, a TTSz elnöke,
Országgyűlési Könyvtár

Comments are closed.

Blog Home