Kisalföldi Könyvtáros-díj – Dénes Zsuzsanna

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2017. december 5-én tartotta évzáró rendezvényét a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtárának rendezvénytermében. Az ünnepi programot az Ister Gitárzenekar kamaraműsora nyitotta meg. A délelőtt folyamán hagyományteremtő céllal adtuk át első alkalommal a Kisalföldi Könyvtáros-díjat.

201706_Szervezetielet_Kisalfoldi_konyvtaros_dij_1

Dénes Zsuzsanna

A díjat az egyesület azzal a céllal alapította meg 2017 májusában, hogy elismerje a Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő elkötelezett könyvtáros kollégák kiemelkedő szakmai munkáját. Az elismerést minden évben egy könyvtáros kaphatja meg, a díj odaítéléséről egy ötfős testület dönt felterjesztés alapján. Az átadásra minden év decemberében kerül sor, az egyesület alapításának évfordulója kapcsán.

Az elismeréssel az egyesület szeretné ráirányítani a figyelmet, azon könyvtárosokra, akik nap mint nap nagy szorgalommal és odaadással szolgálják a hozzájuk forduló olvasókat, érdeklődőket, munkájukat élethivatásnak tekintik és úgy is végzik. Pályájuk során emberi, munkatársi, vezetői attitűdjük is példamutató, munkaköri feladatukat magas színvonalon végzik. Szakmaiságuk abban is megnyilvánul, hogy a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületében tevékenykednek, fontosnak érzik azt, hogy a szakmai közösség tagjai legyenek.

201706_Szervezetielet_Kisalfoldi_konyvtaros_dij_2

2017-ben a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete által alapított Kisalföldi Könyvtáros-díj díjazottja DÉNES ZSUZSANNA, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győrszentiváni Fiókkönyvtárának könyvtárosa, több évtizedes egyesületi és szakmai tevékenységéért, Győrszentiván városrész olvasóiért végzett áldozatos munkájáért.

Dénes Zsuzsanna középiskolai tanulmányainak befejeztével, 1985-ben kezdett el dolgozni a Győri Városi Könyvtárban.

Pályája során dolgozott gyermekkönyvtárosként, az Iskolai Könyvtári Központ munkatársaként és több mint két évtizede pedig a Győrszentiváni Fiókkönyvtár vezetője.

Sokrétű munkáját elkötelezetten, az olvasók iránti odaadással végzi. Szívügyének tartja a kisgyermekek olvasóvá nevelését, már 1994-ben is erről írta a könyvtáros asszisztensi szaktanfolyamot záró dolgozatát. Kézműves foglalkozások, ünnepekhez köthető játszóházak, vakációs programok, szabadtéri rendezvények, rejtvényfüzetek révén igyekszik megnyerni a gyerekeket, s rászoktatni őket a könyvtár használatára és az olvasásra. A pici könyvtár adta lehetőségek szerint szervezi meg a környékbeli iskolák és óvodák könyvtárlátogatását.

Az idősebb generációkat elsődlegesen könyvajánlásaival, a keresett könyvek és információk kitartó felkutatásával és gyors „házhoz szállításával” szolgálja. Számukra alkalomszerűen előadásokat, baba-mama programokat, „teadélutánokat” szervez. Munkája során együttműködik a városrész egyéb kulturális intézményeivel, valamint civil szervezeteivel. Hagyományosan, évről évre bekapcsolódik a helyi művelődési központ névadójának tiszteletére rendezett Molnár Vid Bertalan Emlékhét megszervezésébe: régi könyvek, fotográfiák felkutatásával, kamarakiállítások megszervezésével gazdagítja a programot.

Lelkes lokálpatrióta, a Szülőföldünk Honismereti Pályázatra több alkalommal nyújtott be Győrszentiván múltjával foglalkozó pályaműveket, s egy ideig a Győrszentiváni Krónika szerkesztésében is részt vállalt.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének több évtizede tagja.

Dénes Zsuzsanna elhivatott szakember. Energiáival nem takarékoskodva hosszú ideje szolgálja a hozzá járó olvasókat; és újabbnál újabb ötletekkel próbálja becsalogatni mindazokat, akik még nem jártak a Szentiváni Fiókkönyvtárban.

A díj átadáskor Dénes Zsuzsanna köszönő szavai, az a néhány pillanat, amit felvillantott pályafutásából bizonyították, hogy a díjat arra igazán érdemes kolléga kapta meg.

A délelőtt alkalmat adott arra, hogy a résztvevők – nyugdíjasok, aktívak – kötetlen formában beszélgethessenek, tapasztalatot cseréljenek.

A program zárásaként az érdeklődők megtekinthették a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Schima A. Bandi gyűjteményes kiállítását a Magyar Ispita épületében.

Dr. Sándor Viktória elnök
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete

Comments are closed.

Blog Home