Beszámoló a vállalati könyvtárosok 25. műhelybeszélgetéséről

Posted by zondaz - június 29th, 2017

2017.06.08. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Könyvtáros Szekció

A könyvtárközi kölcsönzés témájában rendezett műhelybeszélgetésre a szokott nagy érdeklődés mellett került sor a 150 éves KSH Könyvtárban. A vendéglátók képviseletében Rózsa Dávid köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy műhelybeszélgetésünk mennyire beleillik az évfordulós rendezvényeik sorába. A könyvtár történetét, működését, korszerű szolgáltatásait, további terveit és nagyszerű ügyfélelégedettségi eredményeit Fülöp Ágnes főigazgató asszony mutatta be.

A Könyvtár meglepően magas számú könyvtárközi kölcsönzési tevékenységéről Szabó Katalin könyvtáros beszélt. Szinte elsőként csatlakoztak indulásakor az ODR-hez, és kötelespéldányaikra – valamint nem utolsó sorban a rövid vállalási időre – való tekintettel nagyon kedveltté váltak az igénylő könyvtárak körében, évente közel 200 településre mintegy 4800 kérést teljesítenek. A költségráfordítás tekintetében kedvező helyzetben vannak, mivel a KSH átvállalja a küldemények postaköltségét.

Kata bemutatott néhány ODR statisztikát is, imponáló számokról esett szó. Általános észrevétel, hogy csökken a fénymásolat kérések száma, míg tetemesen nő az elektronikus dokumentumok iránti igény. Véleménye szerint a rendszer státuszváltozásai jól követhetőek lennének, ha a használók az adminisztrációval pontosan követnék a folyamatokat, és pontos címzési adatokat adnának meg. Nagyon hasznosnak tartja, hogy az OPAC linken ellenőrizhetőek a tényleges példányadatok. Nem túl ismert opció, de lehetősége van magának az olvasónak is kérést indítania a rendszeren keresztül, az olvasók azonban általában a könyvtáros segítségét veszik igénybe.

A BME OMIKK képviseletében Pollini Rita is beszélt azokról a buktatókról, amelyek alkalmanként megnehezítik a munkájukat. Amellett, hogy jól használhatóak a felületek, sokszor előfordul, hogy lassú a rendszer, és nekik is vannak problémáik a pontatlan folyamatkezeléssel.

Verle Ilonáék az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárában elsősorban folyóiratcikkeket kérnek és szolgáltatnak, és csak néhány éve használják aktívan az ODR-t. Ők is jónak tartják a kérésadminisztrációt, az e-mailes értesítést a státuszállításról. Fontosnak tartanák a bejelentett folyóirat állományok naprakészen tartását, ők a maguk részéről ezt folyamatosan végzik. Használják az ODR üres űrlapos kérési lehetőségét is, ha nem egyértelműek a lelőhelyek. Elsősorban digitalizálva kérik és kapják a cikkeket, ezért nagy előrelépésnek tekintenék, ha az ODR innovációja során kialakítanák a rendszeren belüli dokumentumtovábbítás lehetőségét is.

A Richter Műszaki Könyvtára nem nyilvános könyvtár, így nem regisztrált szolgáltatója az ODR-nek – mondta Tarr Zsófia -, évente mégis több ezer cikkrendelést kezelnek, még külföldi leányvállalataiknak is szolgáltatnak. Tavalyi elégedettségi felmérésük során a használók ezt jelölték meg legfontosabb szolgáltatásukként. Saját fejlesztésű SP felületen adják le kollégáik igényeiket, amelyet a könyvtár kezel tovább, s ugyanitt követhetik is kérésük státuszait. Innen statisztikák is készíthetők, valamint alapjául szolgálnak az adatok a számlázásnak is. A kérések jelentős része a BME OMIKK-on keresztül teljesül, rövid határidővel, ezúton is köszönik! Esetenként problémát okoz a DRM-es PDF állományok kezelése, szerzői jogi szempontból is.

A felmerült kérdésekre Koltay Klára, a DEENK főigazgató-helyettese, az ODR szakértője válaszolt. Kiemelte, hogy a rendszer jó működésének alapvető feltétele az olvasó – kérő könyvtár – szolgáltató könyvtár együttműködése, a folyamatok adminisztrációjának pontossága. Ebben lehetőség van egymás segítésére is: pl. egy könyvtár indíthat egy másik nevében egyszerűsített adatlapot is. Hasznos, ha a szolgáltató könyvtárak beállítanak e-mail értesítést a beérkező igényekről, pl. a nyári bezárás alatt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hibajelzéseket ne (csak) a levelezőlistán osszák meg egymással a kollégák, hanem jelezzék az odrsegitseg@odrportal.hu címen is.

A fejlesztések másik komoly területe a szerverkapacitások növelése, ebben az egy szerverre költöztetés lenne a megoldás, amely megfelelő tárhellyel rendelkezik. Vázolta a MOKKA és az ODR nem problémamentes kapcsolatát is, és reméli, hogy sok gondra lesz majd megoldás egyrészt az ELDORADO projekt keretében, másrészt az Országos Könyvtári Platform (OKP) megvalósulása is befolyással lesz majd a lehetőségekre.

Rostás Norbert, az EMMI könyvtári referense jelezte, hogy hónapok óta dolgoznak az ODR fenntartói szerződésén, amelyhez az itt elhangzottakat is felhasználják majd. Kutnyánszky Anikó (Wigner) hozzászólásában méltatta a DEENK maroknyi ODR-csapatának elkötelezettségét.

Kollár Mária, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék könyvtárosa felhívta a figyelmet sajátos helyzetükre, mivel a tanszéki könyvtárak nem önállóan, hanem a BME OMIKK részeként tudnak regisztrálni. Fejlesztési javaslata, hogy amennyiben belföldön nincs elérhető kiadvány, de külföldön van, legyen az ODR-ben közvetlen kapcsolatra lehetőség.

Nagy Edit, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársa jelezte, hogy 2017. október 16-án ismét ODR konferenciát rendeznek Tatabányán, ahol lehetőség lesz részletesebben tárgyalni a problémákról és a lehetőségekről.

A továbbiakban még sok egyedi észrevétel, probléma és megoldás hangzott el, a résztvevők megosztották egymással tapasztalataikat és ötleteiket. A beszélgetés során többször szóba kerültek a copyright problémák a dokumentumok továbbszolgáltatásával kapcsolatban, amit ráadásul külön bonyolít, ha költségvetési vagy vállalati fenntartású könyvtárról van szó, illetve ha print vagy elektronikus dokumentum a szolgáltatás tárgya.

Ezért megállapodtunk abban, hogy a következő műhelybeszélgetést – amelynek vendéglátója december elején a BME OMIKK lesz – az Open Access, az intézményi repozitóriumok és az ezzel kapcsolatos copyright jogok témájában tartjuk majd.

Köszönjük a KSH Könyvtárnak a vendéglátást, és a lehetőséget, hogy a programot egy érdekes vezetett sétával zárhattuk a 150 éves KSH felújított műemlék épületében! Fotogaléria

Kóródy Judit és Horváth Eszter
Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka

Comments are closed.

Blog Home