3. Egészség-Információ-Könyvtár konferencia

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Május 18-án rendezte meg a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ), a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára és az ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár a 3. Egészség-Információ-Könyvtár konferenciát mintegy 130 résztvevővel. A rendezvénynek a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ Tűzoltó utcai szép új épülete adott otthont.

Az idei konferencia fő témája a prevenció, a betegségmegelőzés volt, szekcióülés keretében pedig az egészségműveltség témaköréből hangzott el több előadás.

Az ünnepélyes megnyitó Brátán Vera énekével kezdődött, majd dr. Páva Hanna, az ÁEEK főigazgató-helyettese, dr. Bagdy György, a Semmelweis Egyetem tudományos rektorhelyettese és Szalóki Gabriella, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály könyvtári referense köszöntötte a résztvevőket.

A bevezető előadást Ádány Róza professzor asszony tartotta, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet vezetője, „Népegészségügyi kihívások Magyarországon” címmel. A prezentációt – a magyar lakosság rossz egészségi állapotát bemutató adatok ellenére – nagy élvezettel hallgattuk, köszönhetően professzor asszony hatalmas tudásának és fanyar humorának. Az előadás során bemutatott magyarországi halálozási mutatók nyugat-európai országokkal való összevetésének „eredménye”, a relatíve magas hazai korai halálozás tényezői, figyelembe véve az országon belüli nagyfokú területi egyenlőtlenségeket, mindenkit egyaránt el kell, hogy gondolkoztasson, tettekre kell, hogy sarkalljon. E téren egyáltalán nem kerülhető meg sem az egyén, sem az egészségügy irányítóinak, sem a „nagypolitikai” döntéshozóknak a felelőssége. Csakis átgondolt, hosszabb távú projekt eredményezheti a magyar lakosság életszínvonalának, gazdasági versenyképességének megőrzését. Finnországi példák mutatják, hogy van megoldás.

A konferencia fő témájához igazodó további három előadás az öngyilkosság megelőzésével (Dr. Perczel-Forintos Dóra), az egészséges táplálkozással (Dr. Lelovics Zsuzsanna) és a coaching szerepével az egészséges élet kivitelezésével (Wiesner Edit) foglalkozott.

Az öngyilkosság megelőzésében, a befejezett öngyilkosságok számának csökkentésében az alapellátást végző orvosok mellett más segítő szakmák (pl. a könyvtárosok) is közreműködhetnek, többek közt a veszélyeztetett (depressziós) emberekre való fokozott, értő módon való odafigyeléssel, problémamegoldó képességek fejlesztésével.

A helyes életmód része a helyes táplálkozás is. Az ide vonatkozó helyes szokások kialakításáról, a már rögzült, káros étkezési szokások megváltoztatásának szükségességéről beszélt a dietetikus, élelmiszermérnök.

Az előadás helyett rögtönzött „coaching képzésből” megtudhattuk, mit jelent az adott személy saját erőforrásaira támaszkodó fejlesztő, nevelő tevékenység. Szinte bármilyen típusú (munka)tevékenység során mennyire fontos a helyes önismeret, a valós önkép. Ismereteket szerezhettünk önmagunk kiteljesítésének akadályairól (vélt vagy valós elvárásokhoz való igazodás, önmagunk leértékelése, vagy az álmok hiánya.) Tudnunk kell, miben vagyunk jók, értékesek, többek, jobbak másoknál!

Az egészségműveltség szekcióülés mind a három előadása nagyon érdekes volt. Kun Eszter és Dr. Koltai Júlia, két fiatal kutató, a magyar lakosság egészségértési kompetenciáit mutatták be. Dr. Tamásné Bese Nóra, az MRE Bethesda Gyermekkórház kommunikációs vezetője a kórház által kidolgozott, „A kommunikáció gyógyít” elnevezésű projektet ismertette. Dr. Hajnal-Ward Judit, a Rutgers Egyetem könyvtárosa az információs műveltségről beszélt az addiktológiában.

Szokás szerint a rendezvény ideje alatt több kiállító, tartalomszolgáltató is képviseltette magát, akik lehetőséget kaptak egy-egy rövid előadás tartására is.

Az előadásokkal párhuzamosan két workshop került megrendezésre, egy magyar (Open access a gyakorlatban) és egy angol nyelvű (Web of Science Citation Connection – unlocking your path way to discovery). Mind a két workshop nagyon sok érdeklődőt vonzott, ami nem véletlen, mivel a MOKSZ előzetesen felmérést készített, hogy milyen témájú képzésekre lenne igény.

Idén azért is különleges volt a rendezvény, mert teret adott különböző művészeti ágakban alkotó tehetséges könyvtárosoknak, hogy megmutathassák, milyen csodálatos alkotásokra képesek. Ehhez kapcsolódott Brátán Vera köszöntő éneke és a plenáris ülés után Regele Tímea saját versének szerző által történő előadása is.

Az alábbi kollégák mutatták be alkotásaikat:

Erdeiné Töröcsik Katalin – festmények (olaj és diófapác), vert csipkék
Gyergyák Edina – festmények (olaj)
Vásárhelyiné Török Beáta – kerámiák, ólomüveg kép
Brátán Vera – fotók
Kovács Beatrix – mandalák
Kátai Lászlóné, Tünde – nemezelt alkotások
Bede Gyöngyvér – kerámiák
Hantal Zsófia – ékszerek
Lukács Gábor – intarziaképek
Kárpátiné Tölgyesi Ágnes – ikebana (asztaldíszek)

Sok új, szemléletet is formáló ismeret, neves tartalomszolgáltatók bemutatói, alkotókészséggel is rendelkező könyvtárosok műveinek bemutatása mind-mind olyan maradandó élmény, ami a következő időszak mindennapi munkáit segíti. Az egészség-információ-könyvtár konferencia – mindenekelőtt – az orvosi könyvtárosok számára egy olyan konferencia, amit folytatni kell, folytatni érdemes. Egy év múlva a negyedikkel.

Az előadások egy része és a fotógaléria is elérhetők a MOKSZ honlapján.

dr. Palotai Mária
(MOKSZ elnök)
Beke Gabriella
(MOKSZ alelnök)

Comments are closed.

Blog Home