Helyismereti séták Miskolcon

Posted by zondaz - június 29th, 2017

Az MKE Borsod Megyei Szervezetének évek óta sikeres programpontja a HELYISMERETI SÉTÁK sorozat. Ennek keretében Miskolc kulturális, társadalmi, gazdasági életét meghatározó intézményeibe látogatunk ismereteink megújítására, kiegészítésére.

A reformáció 500 éves ünnepére emlékezve, ez év áprilisában egyértelműen a miskolci Lévay József Református Gimnázium és annak könyvtára volt a cél.

A miskolci református gimnázium és iskoláztatás kialakulása (1560), története szorosan összefonódik Miskolc város és a miskolci református egyház történetével. A nagymúltú iskola végigjárta a történelem és a társadalmi átalakulás szinte minden lépcsőfokát. Talán legszomorúbb időszaka az 1953-as saját épületéből való kilakoltatás volt. Újraindításra 45 éves szünet után csak 1993-ban volt lehetőség. A gimnázium névadója Lévay József (1825. Sajószentpéter – 1918. Miskolc) költő, műfordító, közhivatalnok, a „Borsodi Halhatatlanok Feje”, a Református Gimnázium tanára, Borsod megye főjegyzője, Miskolc díszpolgára.

Az intézménynek ma elismert rangja és ereje van. Példaértékű energiával ápolja a múltat és formálja a jövőt. Az évszázadok során kialakult hitbeli örökség és pedagógia kultúrája a mérce, amit magas igényességgel épít és fejleszt tovább. Küldetésnyilatkozatuk ezt a feladatot ki is emeli: „… a magyar nemzeti értékek és kultúra megerősítésével a jövő keresztyén értelmiségét nevelje”.

Emberformáló öntudat, biztonságot nyújtó hangulat, esztétikus látvány, szükségszerű, de jogos tervezés. Ezt látja-érzi a látogató e különleges légkörű gimnáziumban. Szóbeli tájékoztatást minderről Ábrám Tibor igazgató adott, aki egyben a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka is. A könyvtárat Dávidné Szekeres Szilvia könyvtáros mutatta be.

Nagy Gábor

 

Comments are closed.

Blog Home