Zeneisek a Vándorgyűlésen

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. Vándorgyűlésén, Miskolcon a szokásokhoz híven a Zenei Könyvtárosok Szervezete is tartott szekcióülést.

Programjaink vezérfonala ez alkalommal „A zenei gyűjtemények a gyermekekért” volt. Legnagyobb örömünkre sok olyan érdeklődő, látogató is eljött hozzánk, aki nem tagja szervezetünknek, ez a lehető legjobb visszaigazolás volt arra nézve, hogy sikerült igazán aktuális témát és előadókat választanunk.

201704_Szervezetielet_VGY_Zenei_1

Fotó: Gellért Mária

Az első előadásban Baginé Tóth Erika, a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár vezetője és a Qulto-Monguz Kft. képviselője, Deák Gábor mutatta be nekünk „Tudásközvetítés másképp – a könyvtárak szerepe az élethosszig tartó tanulásban” címmel a Qulto Education oktatási szoftvert. Az említett programmal webes tananyagtárat, oktatási csomagok gyűjteményét tudjuk kialakítani, melyek a játszva tanulás élményét nyújthatják a gyermekeknek. Jó eszközként szolgálhatnak ezek a könyvtárosok által összeállított tudástárak a könyvtárosok és a pedagógusok gyümölcsöző, mindkét fél számára hasznos együttműködésének kialakításában is.

Következő előadónk Zsoldos Marianna, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár csoportvezetője volt, aki saját rendhagyó zenés foglalkozásairól beszélt. A bemutató kiindulópontja az a tény volt, hogy az ún. Z generáció tagjai már keveset és ritkán kölcsönöznek állományainkból, emiatt a korábbiaktól eltérő úton-módon kell megpróbálnunk bevonzani őket könyvtárainkba. Gyakorlati tanácsokkal, igazán hasznos, mások számára is megvalósítható ötletek bemutatásával beszélt Marianna pl. a zenei könyvtári nyomozós játékokról, a karmesterjátékokról, a „Pokémon-vadászatról” a könyvtárban, illetve a különböző korosztályoknak tartott rendhagyó ének-zene órákról. A bemutató lezárásaként még egy közös léghangszeres előadásra is meginvitált bennünket – profi módon imitáltunk minden hangszert. Az előadás egyébként angol nyelven elhangzott a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (AIBM) idei, Rigában megtartott nemzetközi konferenciáján is.

Harmadik előadónk Pauer Erika volt, aki szintén a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárból, Egerből érkezett. Ő a Kokas-pedagógia könyvtári használatának lehetőségeiről beszélt. Először bemutatta a résztvevőknek Kokas Klára munkásságát, tevékenységének alapelveit, majd Kodály zenepedagógiájára épülő komplex személyiségfejlesztő művészetpedagógiáját. Elmesélte, hogyan zajlik ez a tevékenység a gyakorlatban, mi egy Kokas-féle foglalkozás szigorúan meghatározott protokollja. Beszélt arról is, hogyan, milyen úton válhat valaki a módszer birtokosává, és hogyan emelhető be a foglalkozás a könyvtári környezetbe is.

C:\Users\korody1judi529\Documents\PR\Webmagazin\201704\Kvtvilág2.jpg

Fotó: Gellért Mária

A szekcióülés lezárásaként kötetlen beszélgetést folytattunk, mindenki feltehette kérdéseit, elmondhatta a témával kapcsolatos tapasztalatait. Megállapítottuk, hogy a gyermekekkel való könyvtári foglalkozásokban is nagyon fontos a könyvtáros személyisége, mindenkinek olyan módszereket kell választania közös céljaink eléréséhez, amit örömmel, természetes módon tud használni.

Tanácskozásunk összefoglaló mondata: A zene összekapcsolja a művészeteket, ezzel szólít meg minden generációt. A zenei könyvtárak és könyvtárosok kreatív és innovatív munkájukkal hozzásegítik az embereket személyiségük kiteljesítéséhez, egy tartalmasabb élet megéléséhez.

Nida Judit
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd

 

Comments are closed.

Blog Home