„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz!”

Posted by zondaz - szeptember 10th, 2017

A miskolci vándorgyűlés emlékezetes marad szervezetünk tagsága számára. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Mennyeiné Várszegi Judit, egyesületünk elnöke MKE-emlékérem kitüntetésben részesült. Évek óta hagyomány továbbá, hogy a szervezetünk által alapított Kertész Gyula emlékérem átadására az MKE Vándorgyűlés alkalmával kerül sor. Idén Sándor Tibor könyvtároshoz, a Budapesti Gyűjtemény (FSZEK) vezetőjéhez került az emlékérem, aki szakmai munkája mellett elnökségi tagjaként is nagy szerepet vállal a Helyismereti Szervezet életében.

201704_Szervezetielet_VGY_Helyismereti_1

C:\Users\korody1judi529\Documents\PR\Webmagazin\201704\Szervezeti élet\hksz002.jpg

A Reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére több előadót is meghívtunk szekcióülésünkre. Dr. Fazekas Csaba történész, házigazdánk, a Miskolci Egyetem egyetemi docense A protestáns egyháztörténet írás múltja és jelene című előadásából megismerhettük a historiográfus egyéniségeket és alapműveket, az egyháztörténet-írás, mint diszciplína mibenlétét, a tudományág fontosabb műhelyeit és intézményeit. Sándor Frigyes, a Miskolci Evangélikus Egyházközség lelkésze fényképekkel gazdagon illusztrált prezentációjában idézte meg számunkra Luther Mártont és a korabeli Wittenberget, így kötve át a múltat a jelennel. Előadása második felében bemutatta a miskolci Árvay Teöreök Sándor Könyvtár gyűjteményét, ahol az elmúlt években közel 12000 kötet került digitalizálásra és a világhálón keresztül is tanulmányozható a lutheri reformáció teológiája.

A megyeibeli helyismereti munka megismerését két előadás is szemléltette. Dr. Székelyné Forintos Judit könyvtáros, aki előadása mottójául a beszámoló elején is olvasható Vörösmarty Mihály idézetet választotta, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Borsod-Miskolci Digitális Könyvtár tevékenységét mutatta be. Tompáné Mészáros Hedvig, a tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatóhelyettese az integrált intézményben folyó helyismereti munka nehézségeibe és örömeibe avatott be bennünket.

C:\Users\korody1judi529\Documents\PR\Webmagazin\201704\Szervezeti élet\hksz003.jpg

A szekcióülés harmadik szakaszában pedig két határon túli gyűjtemény munkájába is betekintést kaptunk. Mit takar(hat) a halálos csend és néma untság? – kezdte előadás Kosztolányi Dezső egyik versére utalással Hicsik Dóra helyismereti könyvtáros, aki a Szabadkai Városi Könyvtár képviseletében tartott színes és magával ragadó előadást, részletesen bemutatva a város leghíresebb szülöttére, Kosztolányira vonatkozó helyismereti kutatásokat.

C:\Users\korody1judi529\Documents\PR\Webmagazin\201704\Szervezeti élet\hksz004.jpg

A Szlovákiai Magyar Adatbank és a Bibliotheca Hungarica gyarapításába vezetette be a hallgatóságot Roncz Melinda könyvtáros, a jelenleg a Fórum Kisebbségkutató Intézet berkeiben működő Bibliotheca Hungarica igazgatója. Előadásának címe – Jelenünk dokumentálása, múltunk megőrzése, jövőnk biztosítása – a Bibliotheca Hungarica és a Szlovákiai Magyar Adatbank – egyben mottója és összefoglalója is lehet a helyismereti szekció 2017. évi programjának, hiszen közös célunk a jelenünk dokumentálása, múltunk megőrzése és ezáltal jövőnk biztosítása.

Az előadások anyaga és a szekcióról készült fényképes tudósítás megtalálható szervezetünk honlapján.

Károly Nóra
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete

 

Comments are closed.

Blog Home